سنتیمنت: شاخص فاندینگ ریت نشان می‌دهد بیت کوین فعلا به کف قیمت نرسیده است

سنتیمنت: شاخص فاندینگ ریت نشان می‌دهد بیت کوین فعلا به کف قیمت نرسیده است سنتیمنت معتقد است کف قیمتی زمانی رخ می‌دهد که به معنای واقعی کلمه همه متقاع

سنتیمنت: شاخص فاندینگ ریت نشان می‌دهد بیت کوین فعلا به کف قیمت نرسیده است

سنتیمنت: شاخص فاندینگ ریت نشان می‌دهد بیت کوین فعلا به کف قیمت نرسیده است

🔹 سنتیمنت معتقد است کف قیمتی زمانی رخ می‌دهد که به معنای واقعی کلمه همه متقاعد شده باشند به سطحی رسیده‌ایم که از آن سطح به بعد، فقط کاهش بیشتر قیمت در پیش است. یعنی زمانی که همه انتظار دارند قیمت‌ها بیش از پیش کاهش یابد. تحلیلگران پلتفرم سنتیمنت در این گزارش به بررسی شاخص فاندینگ ریت برای تشخیص کف قیمت بیت کوین و اتریوم پرداخته‌اند.