مذاکرات متوقف شده وین، دوباره باز شد! بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

مذاکرات متوقف شده وین، دوباره باز شد! بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: مانع مذاکرات متوقف‌ شده وین پس از گفت‌وگوهای جدید «انریکه مورا» در تهران

⭕️ مذاکرات متوقف شده وین، دوباره باز شد!

بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

مانع مذاکرات متوقف‌ شده وین پس از گفت‌وگوهای جدید «انریکه مورا» در تهران برطرف شده است.

توافق نهایی در دسترس است. پاسخ ایران به اندازه کافی مثبت بوده است.