قرارداد محرمانه امضا شد/باید 510 میلیون دلار به بورس واریز شود رئیس هیات عا

قرارداد محرمانه امضا شد/باید 510 میلیون دلار به بورس واریز شود رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه: صندوق توسعه ملی مقرر است معادل ریالی 510 میلی

قرارداد محرمانه امضا شد/باید 510 میلیون دلار به بورس واریز شود رئیس هیات عا

قرارداد محرمانه امضا شد/باید 510 میلیون دلار به بورس واریز شود

رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه:

🔹صندوق توسعه ملی مقرر است معادل ریالی 510 میلیون دلار را به حساب صندوق تثبیت واریز کند. تاکنون 3984 میلیارد تومان معادل حدود 168 میلیون دلار به حساب صندوق تثبیت واریز شده است.
🔹درواقع صندوق تثبیت ریال دریافت کرد اما تسعیر و تبدیل آن بر اساس نرخ ETS روز واریز یا همان سامانه معاملات الکترونیک بانک مرکزی بود.
🔹مابقی نیز در قالب واریزهای مرحله ای ماهانه تا سقف 650 میلیارد تومان هرماه پرداخت خواهد شد تا سقف معادل ریالی 510 میلیون دلار تکمیل شود.
🔹 مابقی بر اساس نرخ روز حدود 8500 میلیارد تومان باقی مانده است و به عبارت دیگر اگر نرخ ETS تغییر نکند، 8500 میلیارد تومان دیگر باید به صندوق تثبیت واریز شود.
🔹واریز ماهانه در فروردین و اردیبهشت هم انجام می شود؛ بنابراین صندوق تثبیت به نقدینگی جدید مجهز شد و این روند به صورت ماهیانه ادامه دارد.
🔹 از آنجائی که صندوق توسعه ملی سرمایه گذار است، ماهیت قراردادی که با امضای صندوق تثبیت بازار سرمایه رسیده، محرمانه است/ایسنا