اتکاسا توقف نماد (اتکاسا1) اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد م

اتکاسا توقف نماد (اتکاسا1) اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد م

اتکاسا توقف نماد (اتکاسا1) اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد م

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، اتکاسا، اتکای، فرابورس، بورس

اتکاسا توقف نماد (اتکاسا1) – اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (اتکاسا1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت بیمه اتکایی سامان50%تادیه-پذیر متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی جاری به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 08:00

بمیلا توقف نماد (بمیلا1) اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معا

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، بمیلا، فولاد، فرابورس، بورس

بمیلا توقف نماد (بمیلا1) – اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (بمیلا1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارفرابورس ایران 01/3/24 08:00

محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن به اطلاع می‌رساند

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، فرابورس، حق تقدم، بورس

محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن به اطلاع می‌رساند؛ پیرو مصوبات شورای محترم پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعلام می‌گردد: 1-محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت 4 ماه خواهد بود. 2-محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط 4 ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال خواهد شد لذا در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه9904، تسه9905، تسه9906 و تسه9907 مشمول محدودیت مذکور نمی‌باشند. 3-در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر 560 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی می باشد. 4- متقاضیان خرید می‌بایست محدودیت‌های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت نمایند، تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش منجرسیدگی تخلفات می‌گردد.5-ضروریست متقاضیان محترم مفاد اطلاعیه شماره 3682/الف/01 مورخ 1401/02/10 این شرکت را در تصمیمات خود مد نظر قرار دهند. متقاضیان محترم جهت اطلاع از سایر جزئیات می‌توانند به اطلاعیه‌‌های این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 08:05

محدودیت‌های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی به اطلاع می‌رساند؛

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، فرابورس، حق تقدم، بورس

محدودیت‌های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی به اطلاع می‌رساند؛ موارد ذیل در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی اعلام می‌گردد: 1)اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می‌باشد. 2)محدودیت حجمی هر سفارش خرید (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد 280 ورقه تعیین گردیده است. 3)محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی به مدت 4 ماه خواهد بود.متقاضیان محترم جهت اطلاع از سایر جزئیات می توانند به طلاعیه‌ شماره 10196/ن/96 مورخ 1396/11/16 و اطلاعیه شماره 2553/الف/99 مورخ 1399/12/10 این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران مراجعه نمایند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 08:05

نماد معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی به اطلاع می‌رساند، نماد معاملاتی (وزمین1) امروز سه‌شنبه مورخ 1401/03/24 مشمول رفع گره معاملاتی می‌باشد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 08:06

تغییر حجم مبنای برخی از نمادهای بازار پایه پیرو اطلاعیه شماره 3405 الف 00 م

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، بازار پایه، فرابورس، بورس

تغییر حجم مبنای برخی از نمادهای بازار پایه پیرو اطلاعیه شماره 3405/الف/00 مورخ 1400/10/05 این شرکت، به اطلاع می رساند، حجم مبنای نماد معاملاتی (کباده1) از امروز سه‌شنبه مورخ 1401/03/24 براساس مقادیر مرتبط با فرمول حجم مبنا در تابلو مربوطه محاسبه و اعمال خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 08:10

معاملات بورس انرژی ایران بازار مصرف‌کنندگان بزرگ برق و عمده‌فروشی 1$$بدین‌و

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، بورس انرژی، بورس

معاملات بورس انرژی ایران – بازار مصرف‌کنندگان بزرگ برق و عمده‌فروشی 1$$بدین‌وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می‌رساند که در جلسه معاملاتی امروز نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 1401/03/28و نمادهای بار پیک هفتگی، بارپایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی 1401/03/28در بازارهای مصرف‌کنندگان بزرگ برق (بازار خرده‌فروشی برق) و عمده‌فروشی متوقف شده و فرایند تحویل آن آغاز می‌گردد. ضمناً نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 1401/04/23در بازارهای مصرف‌کنندگان بزرگ برق (بازار خرده‌فروشی برق) و عمده‌فروشی گشایش می‌یابند. مدیریت عملیات بازار 01/3/24 08:30

تپسی در خصوص عرضه اولیه سهام به روش گشایش در نماد معاملاتی (تپسی1) به اطلاع

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، تپسی، عرضه اولیه، فرابورس، شرکت فرابورس ایران، بورس، صندوق‌های سرمایه‌

تپسی در خصوص عرضه اولیه سهام به روش گشایش در نماد معاملاتی (تپسی1) به اطلاع می رساند؛ پیرو پیام‌های قبلی این مدیریت در خصوص عرضه اولیه نماد معاملاتی (تپسی1) در روز سه‌شنبه مورخ 24/03/1401 به روش گشایش توجه به موارد ذیل ضروری می باشد. 1)عرضه اولیه صرفاً به سرمایه‌گذاران واجد شرایط (صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک) انجام خواهد شد. 2)سفارش‌گیری صرفاً از طریق ایستگاه‌های معاملاتی (نامک) شهر تهران امکان‌پذیر خواهد بود. 3)کلیه درخواست‌های خرید جهت ورود سفارش می‌بایست مضربی از 200,000 سهم باشد. 4)حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی 1,400,000 سهم تعیین شده است. متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه شماره 3843/الف/01 مورخ 21/03/1401 این شرکت واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمایید. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 08:39

تپسی در خصوص عرضه اولیه سهام به روش گشایش در نماد معاملاتی (تپسی1) به اطلاع

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، تپسی، عرضه اولیه، فرابورس، شرکت فرابورس ایران، بورس

تپسی در خصوص عرضه اولیه سهام به روش گشایش در نماد معاملاتی (تپسی1) به اطلاع می رساند؛ پیرو پیام‌های قبلی این مدیریت در خصوص عرضه اولیه نماد معاملاتی (تپسی1)، متقاضیان می‌بایست جهت سفارش‌گذاری اقرارنامه‌ای که از طریق شرکت فرابورس ایران ابلاغ شده است را مطالعه و امضا نمایند. لذا مقتضی است کارگزاران محترم صرفاً برای اشخاصی اقدام به سفارش‌گذاری نمایند که اقرارنامه مذکور توسط ایشان امضا شده باشد و حسب اعلام این شرکت اقرارنامه مذکور را ارائه نمایند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 08:40

تپسی عرضه اولیه در نماد معاملاتی (تپسی1) به روش گشایش به اطلاع می‌رساند؛ پی

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، تپسی، عرضه اولیه، فرابورس، بورس، صندوق‌های سرمایه‌

تپسی عرضه اولیه در نماد معاملاتی (تپسی1) به روش گشایش به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 3843/الف/01 مورخ 21/03/1401 این شرکت، امروز سه‌شنبه مورخ 24/03/1401 سهام شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس (سهامی عام) برای اولین بار پس از پذیرش در بازار دوم فرابورس ایران در نماد معاملاتی (تپسی1) و نمونیک TASZ1 به روش گشایش به سرمایه گذاران واجد شرایط (صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک) عرضه می‌شود. دراین خصوص توجه به موارد زیر ضروری است: 1) شروع دوره سفارش گیری از ساعت 09:00 می باشد. 2) سفارش‌گیری صرفاً از طریق ایستگاه‌های معاملاتی (نامک) شهر تهران امکان‌پذیر خواهد بود. 3) کلیه درخواست‌های خرید جهت ورود سفارش می‌بایست مضربی از 200,000 سهم باشد. 4) دامنه نوسان در دوره سفارش گیری بدون سقف و کف قیمتی انجام می شود. 5) خریداران امکان ارسال سفارش های متعدد به سامانه های معاملاتی را دارند لکن حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی 1,4فارش‌های ثبت شده طی دوره سفارش گیری قابل اصلاح یا حذف هستند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 08:46

برکت توقف نماد (برکت1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرسان

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، برکت، دارویی، بورس

برکت توقف نماد (برکت1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت گروه دارویی برکت (برکت1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/3/24 08:49

فافزا تعلیق نماد معاملاتی (فافزا1) به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتش

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، فافزا، فرابورس، شرکت فرابورس ایران، بورس

فافزا تعلیق نماد معاملاتی (فافزا1) به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، به استناد بند 7 ماده 13 مکرر 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، نماد معاملاتی (فافزا1) بنا به تشخیص شرکت فرابورس ایران حداکثر تا تاریخ 1401/04/06 تعلیق شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 08:56

شرنگی توقف نماد (شرنگی1) اطلاعات با اهمیت گروه الف به اطلاع میرساند: نماد م

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، شرنگی، شیمیایی، فرابورس، بورس

شرنگی توقف نماد (شرنگی1) – اطلاعات با اهمیت گروه الف به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (شرنگی1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت شیمیایی رنگین متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 09:03

خساپا اطلاعیه درخصوص تسویه نقدی اختیار معاملات (خساپا) در سررسید خرداد 1401

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، خساپا، بازار سرمایه، فروش سهام، فرابورس، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس

خساپا اطلاعیه درخصوص تسویه نقدی اختیار معاملات (خساپا) در سررسید خرداد 1401 به اطلاع سرمایه گذاران محترم بازار سرمایه می رساند، با توجه به فرارسیدن زمان تسویه نقدی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت سایپا(خساپا) با سررسید خردادماه 1401، نکات مهم درخصوص اعمال قراردادهای مذکور مطابق دستورالعمل معاملات قرارداد اختیارمعامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب 1397/02/26 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است: 1- دارندگان موقعیت باز خرید و فروشی که مایل به تسویه نقدی قراردادهای خود می باشند، باید پس از دریافت پیغام از سامانه برخط مبنی بر امکان ارسال درخواستهای اعمال، نسبت به ارسال درخواستهای تسویه نقدی خود از طریق سامانه برخط اقدام کنند. از آنجایی که اعمال قراردادها به صورت غیرخودکار است، مسئولیت عدم اعلام درخواست اعمال، برعهده مشتری می باشد. 2- بر اساس تبصره 1 ماده 37 دستورالعمل مذکور، اعمال به روش تسویه نقدی تنها برای قراردادهای اختیار معامله در سنین شایان ذکر است تسویه نقدی قراردادهای اختیار معامله بر اساس آخرین قیمت اعمال اعلامی توسط بورس و قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید نقدی انجام می شود. 3- مطابق با مصوبه کمیته محترم فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام تسویه نقدی منوط بر موافقت طرفین قرارداد در سررسید بوده و لذا اعلام موافقت با تسویه نقدی، به معنای اجرای نهایی این نوع تسویه نخواهد بود. 4- آن دسته از دارندگان موقعیت باز خرید موافق با تسویه نقدی که امکان تسویه نقدی برای شان وجود نداشته است، در صورت تمایل می توانند مجدداً در سررسید فیزیکی و در زمان تعیین شده، درخواست تسویه فیزیکی خود را از طریق سامانه برخط ارسال نمایند. 5- در تسویه نقدی امکان انتخاب یکی از دو حالت تسویه با پاره سهم (به کسری از اندازه قرارداد) یا بدون پاره سهم (مضارب صحیحی از اندازه قرارداد) برای دارندگان موقعیت باز خرید وجود دارد. 6- به منظور سهولت در اجرای فرآیند ارسال درخواست ا، در تسویه نقدی، گزینه ای با عنوان «موافقت با اعمال حداکثری» تعبیه شده است. مشتری با انتخاب این گزینه اعلام می کند که در زمان تسویه نقدی، موافق اعمال همه موقعیت های باز خود می باشد. 7- بر اساس مواد 42 و 44 دستورالعمل مذکور، در صورتی که نماد معاملاتی قرارداد اختیار معامله در زمان تسویه نقدی متوقف باشد، در صورت اعلام طرفین، قرارداد اختیار معامله بر اساس آخرین قیمت مبنای دارایی پایه در بازار نقد، تسویه نقدی می شود. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/3/24 09:03

وغدیر اطلاعیه درخصوص تسویه نقدی اختیار معاملات (وغدیر) در سررسید خرداد 1401

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، وغدیر، بازار سرمایه، فروش سهام، فرابورس، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس

وغدیر اطلاعیه درخصوص تسویه نقدی اختیار معاملات (وغدیر) در سررسید خرداد 1401 به اطلاع سرمایه گذاران محترم بازار سرمایه می رساند، با توجه به فرارسیدن زمان تسویه نقدی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر(وغدیر) با سررسید خردادماه 1401، نکات مهم درخصوص اعمال قراردادهای مذکور مطابق دستورالعمل معاملات قرارداد اختیارمعامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب 1397/02/26 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است: 1- دارندگان موقعیت باز خرید و فروشی که مایل به تسویه نقدی قراردادهای خود می باشند، باید پس از دریافت پیغام از سامانه برخط مبنی بر امکان ارسال درخواستهای اعمال، نسبت به ارسال درخواستهای تسویه نقدی خود از طریق سامانه برخط اقدام کنند. از آنجایی که اعمال قراردادها به صورت غیرخودکار است، مسئولیت عدم اعلام درخواست اعمال، برعهده مشتری می باشد. 2- بر اساس تبصره 1 ماده 37 دستورالعمل مذکور، اعمال به روش تسویه نقدی تنها برای قراردادهای اختیار میباشد. همچنین شایان ذکر است تسویه نقدی قراردادهای اختیار معامله بر اساس آخرین قیمت اعمال اعلامی توسط بورس و قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید نقدی انجام می شود. 3- مطابق با مصوبه کمیته محترم فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام تسویه نقدی منوط بر موافقت طرفین قرارداد در سررسید بوده و لذا اعلام موافقت با تسویه نقدی، به معنای اجرای نهایی این نوع تسویه نخواهد بود. 4- آن دسته از دارندگان موقعیت باز خرید موافق با تسویه نقدی که امکان تسویه نقدی برای شان وجود نداشته است، در صورت تمایل می توانند مجدداً در سررسید فیزیکی و در زمان تعیین شده، درخواست تسویه فیزیکی خود را از طریق سامانه برخط ارسال نمایند. 5- در تسویه نقدی امکان انتخاب یکی از دو حالت تسویه با پاره سهم (به کسری از اندازه قرارداد) یا بدون پاره سهم (مضارب صحیحی از اندازه قرارداد) برای دارندگان موقعیت باز خرید وجود دارد. 6- به منظور سهولت در اجرای فرآیند اررگزار و مشتری، در تسویه نقدی، گزینه ای با عنوان «موافقت با اعمال حداکثری» تعبیه شده است. مشتری با انتخاب این گزینه اعلام می کند که در زمان تسویه نقدی، موافق اعمال همه موقعیت های باز خود می باشد. 7- بر اساس مواد 42 و 44 دستورالعمل مذکور، در صورتی که نماد معاملاتی قرارداد اختیار معامله در زمان تسویه نقدی متوقف باشد، در صورت اعلام طرفین، قرارداد اختیار معامله بر اساس آخرین قیمت مبنای دارایی پایه در بازار نقد، تسویه نقدی می شود. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/3/24 09:04

خوساز خمهر ختوقا حراج مجدد نمادهای معاملاتی(خوساز)،(خمهر)،(ختوقا) به اطلاع

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، خوساز، خمهر، ختوقا، خودرو، بورس

خوساز خمهر ختوقا حراج مجدد نمادهای معاملاتی(خوساز)،(خمهر)،(ختوقا) به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های محورسازان ایران خودرو(خوساز)،مهرکام پارس(خمهر)،گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران(ختوقا) با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. هم چنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/3/24 09:04

فلامی بازگشایی نماد معاملاتی(فلامی) به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت لا

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، فلامی، بازگشایی نماد، بورس

فلامی بازگشایی نماد معاملاتی(فلامی) به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت لامیران(فلامی) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف ، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. هم چنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/3/24 09:05

واحیا توقف نماد (واحیا1) اطلاعات با اهمیت گروه الف به اطلاع میرساند: نماد م

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، واحیا، سپاها، فرابورس، بورس

واحیا توقف نماد (واحیا1) – اطلاعات با اهمیت گروه الف به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (واحیا1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت م .صنایع و معادن احیاء سپاهان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 09:06

برکت حتاید بازگشایی نمادهای معاملاتی(برکت)،(حتاید) به اطلاع می رساند،نماد م

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، برکت، حتاید، دارویی، خاور، بازگشایی نماد، بورس

برکت حتاید بازگشایی نمادهای معاملاتی(برکت)،(حتاید) به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های گروه دارویی برکت(برکت)، تاید واتر خاورمیانه(حتاید)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/3/24 09:08

زفکا بازگشایی و توقف نماد معاملاتی (زفکا1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، زفکا، پیش گشایش، مجامع، فرابورس، بورس

زفکا بازگشایی و توقف نماد معاملاتی (زفکا1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه شنبه مورخ 1401/03/24 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین نماد معاملاتی مذکور جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق العاده صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 1401/03/28، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 1401/03/24 متوقف می شود. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 09:41

شرنگی توقف نماد (شرنگی1) اطلاعات با اهمیت گروه الف به اطلاع میرساند: نماد م

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، شرنگی، شیمیایی، فرابورس، بورس

شرنگی توقف نماد (شرنگی1) – اطلاعات با اهمیت گروه الف به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (شرنگی1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت شیمیایی رنگین متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 09:59

فروسیل بازگشایی نماد معاملاتی (فروسیل1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شر

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، فروسیل، فرابورس، بازگشایی نماد، بورس

فروسیل بازگشایی نماد معاملاتی (فروسیل1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت فروسیلیسیم خمین (فروسیل1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب)،‌ وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان قیمت امروز یکشنبه مورخ 1401/03/24، آماده انجام معامله می‌باشد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 10:07

فروسیل اصلاحیه بازگشایی نماد معاملاتی (فروسیل1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معا

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، فروسیل، فرابورس، بازگشایی نماد، بورس

فروسیل اصلاحیه – بازگشایی نماد معاملاتی (فروسیل1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت فروسیلیسیم خمین (فروسیل1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب)،‌ وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان قیمت امروز سه شنبه مورخ 1401/03/24، آماده انجام معامله می‌باشد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 10:08

آریانح پذیره‌‌نویسی حق تقدم استفاده نشده در نماد معاملاتی (آریانح1) به اطلا

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، آریانح، افزایش سرمایه، فروش سهام، آریا، فرابورس، حق تقدم، بورس

آریانح پذیره‌‌نویسی حق تقدم استفاده نشده در نماد معاملاتی (آریانح1) به اطلاع می‌رساند؛ تعداد 6.875.979 حق تقدم استفاده نشده شرکت سرمایه گذاری پارس آریان در نماد معاملاتی (آریانح1)، امروز سه شنبه مورخ 1401/03/24 بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می‌باشد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: محدودیت حجمی خرید در هر سفارش 200.000 سهم و مهلت پذیره‌نویسی عمومی تا روز سه شنبه مورخ 1401/04/21 می‌باشد، لذا نماد معاملاتی مذکور (آریانح1) در پایان روز معاملاتی سه شنبه مورخ 1401/04/21 متوقف می‌گردد. کارگزارانی که حق تقدم مذکور را خریداری می‌نمایند، می‌بایست وجه پذیره‌نویسی حق تقدم خریداری شده را همزمان با تسویه وجه معامله حق تقدم به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز نمایند. بدیهی است مسئولیت واریز وجه معامله حق تقدم و همچنین وجه پذیره‌نویسی حق تقدم خریداری شده (ارزش اسمی هر سهم) بر عهده کارگزار مربوطه می‌باشد. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، وجوه حق تقدم استفاده نشده را به کار وجوواریز نماید. لازم به یادآوری است با توجه به اینکه سهام مذکور حق تقدم استفاده نشده می‌باشد، خریداران محترم امکان فروش سهام خریداری شده را تا قبل از ثبت افزایش سرمایه شرکت ندارند. همچنین، با توجه به اینکه متعهد پذیره‌نویس، سهامدار عمده ناشر می‌باشد چنانچه تمایل داشته باشد بدهی ناشی از خرید حق تقدم های استفاده نشده در عرضه عمومی ناشی از افزایش سرمایه را با مطالبات خود از ناشر تهاتر نماید، می‌بایست حداقل 5 روز قبل از اتمام دوره عرضه عمومی، درخواست خود به همراه گزارش بازرس قانونی ناشر مبنی بر تأیید خالص بده به متعهد پذیره نویس را به فرابورس ارائه نماید. فرابورس با بررسی و احراز شرایط این تبصره اجازه انجام تسویه خارج از اتاق پایاپای معاملات مربوطه را مطابق با روال مربوط با فرم تسویه خارج از اتاق پایاپای صادر می نماید. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 10:11

واجد شرایط خاص پذیره‌ نویسی اوراق مرابحه عام دولت (واجد شرایط خاص) به اطلاع

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، واجد شرایط خاص، فرابورس، شرکت فرابورس ایران، بورس

واجد شرایط خاص پذیره‌ نویسی اوراق مرابحه عام دولت (واجد شرایط خاص) به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه‌های شماره 3754/ن/01 مورخ 1401/03/02 و شماره 3836/ن/01 مورخ 1401/03/18 و شماره3846/ن/01 مورخ 1401/03/23 این شرکت، مرابحه عام دولت105-ش.خ030503 در نماد معاملاتی (اراد1051) و اوراق مرابحه عام دولت106-ش.خ020624 در نماد معاملاتی (اراد1061) و اوراق مرابحه عام دولت107-ش.خ030724 در نماد معاملاتی (اراد1071) با مبلغ اسمی هر ورقه 1،000،000 ریال امروز سه‌شنبه مورخ 1401/03/24 پذیره‌‌نویسی می‌شود. برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره این اوراق می‌توانید به اطلاعیه‌های مذکور واقع در وبسایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 10:12

هجرتح گشایش مجدد حق تقدم خرید در نماد معاملاتی (هجرتح1) به اطلاع می‌رساند؛

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، هجرتح، پیش گشایش، فرابورس، سازمان بورس و اوراق بهادار، حق تقدم، بورس

هجرتح گشایش مجدد حق تقدم خرید در نماد معاملاتی (هجرتح1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت پخش هجرت (سهامی عام) در نماد (هجرتح1) از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه شنبه مورخ 1401/03/24 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مجدد اطلاع‌رسانی می‌شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان‌پذیر است. محدودیت حجمی خرید در هر سفارش (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) در نماد معاملاتی (هجرتح1)، به تعداد 200,000 سهم تعیین می‌گردد. همچنین مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت پخش هجرت (سهامی عام) در نماد (هجرتح1) تا تاریخ 1401/05/19 می‌باشد. لذا نماد معاملاتی مذکور (هجرتح1) در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 1401/05/19 متوقف می‌گردد. خریداران نهایی حق تقدم می‌بایست اطل01 مورخ 18/05/1390 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادر و مفاد بخشنامه شماره 1101040 موضوع نامه شماره 150481/121 مورخ 30/05/1390 اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 10:14

قتربتح گشایش مجدد حق تقدم خرید در نماد معاملاتی (قتربتح1) به اطلاع می‌رساند

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، قتربتح، پیش گشایش، فرابورس، سازمان بورس و اوراق بهادار، حق تقدم، بورس

قتربتح گشایش مجدد حق تقدم خرید در نماد معاملاتی (قتربتح1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت قند تربت حیدریه (سهامی عام) در نماد (قتربتح1) از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه‌شنبه مورخ 1401/03/24 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مجدد اطلاع‌رسانی می‌شود. در غیر این صورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان‌پذیر است. محدودیت حجمی خرید در هر سفارش (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) در نماد معاملاتی (قتربتح1)، به تعداد 200,000 سهم تعیین می‌گردد. همچنین مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت قند تربت حیدریه (سهامی عام) در نماد (قتربتح1) تا تاریخ 1401/04/26 می‌باشد. لذا نماد معاملاتی مذکور (قتربتح1) در پایان معاملات روز یکشنبه مورخ 1401/04/26 متوقف می‌گردد. خریداران نهایی حقاره DPM-IOP-90 I-001 مورخ 18/05/1390 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادر و مفاد بخشنامه شماره 1101040 موضوع نامه شماره 15048/121 مورخ 30/05/1390 اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 10:16

حبندرح پذیره‌‌نویسی مجدد حق تقدم استفاده نشده در نماد معاملاتی (حبندرح1) به

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، حبندرح، افزایش سرمایه، فروش سهام، حبندر، فرابورس، حق تقدم، بورس

حبندرح پذیره‌‌نویسی مجدد حق تقدم استفاده نشده در نماد معاملاتی (حبندرح1) به اطلاع می‌رساند؛ تعداد 28.401.034 حق تقدم استفاده نشده شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر در نماد معاملاتی (حبندرح1)، امروز سه شنبه مورخ 1401/03/24 بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می‌باشد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: محدودیت حجمی خرید در هر سفارش 200.000 سهم و مهلت پذیره‌نویسی عمومی تا روز یکشنبه مورخ 1401/04/19 می‌باشد، لذا نماد معاملاتی مذکور (حبندرح1) در پایان روز معاملاتی شنبه مورخ 1401/04/18 متوقف می‌گردد. کارگزارانی که حق تقدم مذکور را خریداری می‌نمایند، می‌بایست وجه پذیره‌نویسی حق تقدم خریداری شده را همزمان با تسویه وجه معامله حق تقدم به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز نمایند. بدیهی است مسئولیت واریز وجه معامله حق تقدم و همچنین وجه پذیره‌نویسی حق تقدم خریداری شده (ارزش اسمی هر سهم) بر عهده کارگزار مربوطه می‌باشد. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، وجوه حق تقدم استفاده نشده را حساب ناشر واریز نماید. لازم به یادآوری است با توجه به اینکه سهام مذکور حق تقدم استفاده نشده می‌باشد، خریداران محترم امکان فروش سهام خریداری شده را تا قبل از ثبت افزایش سرمایه شرکت ندارند. همچنین، با توجه به اینکه متعهد پذیره‌نویس، سهامدار عمده ناشر می‌باشد چنانچه تمایل داشته باشد بدهی ناشی از خرید حق تقدم های استفاده نشده در عرضه عمومی ناشی از افزایش سرمایه را با مطالبات خود از ناشر تهاتر نماید، می‌بایست حداقل 5 روز قبل از اتمام دوره عرضه عمومی، درخواست خود به همراه گزارش بازرس قانونی ناشر مبنی بر تأیید خالص بدهی به متعهد پذیره نویس را به فرابورس ارائه نماید. فرابورس با بررسی و احراز شرایط این تبصره اجازه انجام تسویه خارج از اتاق پایاپای معاملات مربوطه را مطابق با روال مربوط با فرم تسویه خارج از اتاق پایاپای صادر می نماید. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 10:21

بمیلا وسنا ورازی خفولا بازگشایی نمادهای معاملاتی (بمیلا1)، (وسنا1)، (ورازی1

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، بمیلا، وسنا، ورازی، خفولا، فرابورس، بازگشایی نماد، بورس

بمیلا وسنا ورازی خفولا بازگشایی نمادهای معاملاتی (بمیلا1)، (وسنا1)، (ورازی1) و (خفولا1) به اطلاع می‌رساند؛ نمادهای معاملاتی (بمیلا1)، (وسنا1)، (ورازی1) و (خفولا1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان قیمت امروز سه‌شنبه مورخ 1401/03/24 آماده انجام معامله می‌باشند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 10:23

شلیا بازگشایی نماد معاملاتی (شلیا1) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت م

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، شلیا، برگزاری مجمع، مجمع، فرابورس، بازگشایی نماد، بورس

شلیا بازگشایی نماد معاملاتی (شلیا1) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت مواد ویژه لیا (شلیا1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام، وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان قیمت امروز سه شنبه مورخ 1401/03/24، آماده انجام معامله می‌باشد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 10:31

حرهشا توقف نماد (حرهشا1) اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معا

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، حرهشا، سپاها، فرابورس، بورس

حرهشا توقف نماد (حرهشا1) – اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (حرهشا1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارفرابورس ایران 01/3/24 10:32

دشیری توقف نماد معاملاتی (دشیری1) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت شیر

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، دشیری، برگزاری مجمع، مجمع، فرابورس، مجمع عمومی فوق العاده، بورس

دشیری توقف نماد معاملاتی (دشیری1) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت شیرین دارو (دشیری1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در روز شنبه 1401/03/28، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 1401/03/24 متوقف میشود. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 10:33

اطلاعیه عرضه عمده سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد وتوکا به اطلاع می‌رساند

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، فولاد، وتوکا، بورس

اطلاعیه عرضه عمده سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد – وتوکا به اطلاع می‌رساند؛پیرواطلاعیه شماره 181/109081 مورخ 1401/03/16 مدیریت عملیات بازار نقد –امروزسه‌شنبه مورخ 1401/03/24 – تعداد 80.000.000 سهم معادل 1/98 درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد متعلق به شرکت توسعه پیشرو رفاه پردیس به صورت یکجا و نقد به قیمت پایه هر سهم 12.000 ریال در نماد(وتوکا4) عرضه خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/3/24 10:44

بکهنوج بازگشایی نماد معاملاتی (بکهنوج1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شر

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، بکهنوج، شفا، فرابورس، بازگشایی نماد، بورس

بکهنوج بازگشایی نماد معاملاتی (بکهنوج1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج (بکهنوج1) پس از بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر،‌ وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان قیمت امروز سه‌شنبه مورخ 1401/03/24، آماده انجام معامله می‌باشد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 10:48

ودی عرضه عمده سهام غیر مدیریتی در نماد معاملاتی (ودی2) به اطلاع می رساند؛ پ

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، ودی، فرابورس، شرکت فرابورس ایران، بورس

ودی عرضه عمده سهام غیر مدیریتی در نماد معاملاتی (ودی2) به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 3828/الف/01 مورخ 1401/03/17 این شرکت، میزان 2،7 درصد (دو ممیز هفت دهم درصد) سهام غیر مدیریتی شرکت بیمه دی (سهامی عام) در نماد معاملاتی (ودی2) با قیمت پایه کل 1,063,020,294,600 ریال، روز چهارشنبه مورخ 1401/03/25 از طریق بازار اول فرابورس ایران، مورد عرضه قرار می‌گیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 10:49

ودی عرضه عمده سهام غیر مدیریتی در نماد معاملاتی (ودی4) به اطلاع می رساند؛ پ

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، ودی، فرابورس، شرکت فرابورس ایران، بورس

ودی عرضه عمده سهام غیر مدیریتی در نماد معاملاتی (ودی4) به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 3826/الف/01 مورخ 1401/03/17 این شرکت، میزان 8 درصد (هشت درصد) سهام غیرمدیریتی شرکت بیمه دی (سهامی عام) در نماد معاملاتی (ودی4) با قیمت پایه کل 3.070.200.000.000 ریال، روز چهارشنبه مورخ 1401/03/25 از طریق بازار اول فرابورس ایران، مورد عرضه قرار می‌گیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 10:51

رافزا کقزوی ومهان توقف نمادهای معاملاتی (رافزا1) و (کقزوی1) و (ومهان1) به ا

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، رافزا، کقزوی، ومهان، برگزاری مجمع، مجمع، قزوین، فرابورس، بورس

رافزا کقزوی ومهان توقف نمادهای معاملاتی (رافزا1) و (کقزوی1) و (ومهان1) به اطلاع می رساند؛ نمادهای معاملاتی شرکت رایان هم افزا (رافزا1) و شرکت شیشه قزوین (کقزوی1) و شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 28/03/1401 ، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 24/03/1401 متوقف میگردند. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 10:52

آرمان کایتا بازگشایی نمادهای معاملاتی (آرمان1) و (کایتا1) به اطلاع می رساند

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، آرمان، کایتا، پیش گشایش، فرابورس، بازگشایی نماد، بورس

آرمان کایتا بازگشایی نمادهای معاملاتی (آرمان1) و (کایتا1) به اطلاع می رساند؛ نمادهای معاملاتی شرکت بیمه آرمان (آرمان1) و شرکت ایتالران (کایتا1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف)، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه شنبه مورخ 1401/03/24 آماده انجام معامله می‌باشند. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نمادهای مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 10:52

فروی بازگشایی نماد معاملاتی (فروی1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت ذ

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، فروی، پیش گشایش، ذوب، مجامع، فرابورس، بازگشایی نماد، بورس

فروی بازگشایی نماد معاملاتی (فروی1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت ذوب روی اصفهان (فروی1) پس از برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام و پرداخت سود نقدی هر سهم، ‌از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز ‌سه‌شنبه مورخ 1401/03/24 آماده انجام معامله است. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات،‌ در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع‌رسانی می‌شود. در غیر این صورت انجام معاملات در نماد مذکور به‌صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان‌پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 10:59

برکت توقف نماد (برکت1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرسان

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، برکت، دارویی، بورس

برکت توقف نماد (برکت1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت گروه دارویی برکت (برکت1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/3/24 11:12

برکت وتوکا خزر وسپه توقف نمادهای معاملاتی (برکت)،(وتوکا)،(خزر)،(وسپه) به اط

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، برکت، وتوکا، خزر، وسپه، افزایش سرمایه، برگزاری مجمع، فولاد، دارویی، مجمع، مجامع، مجمع عمومی فوق العاده، بورس

برکت وتوکا خزر وسپه توقف نمادهای معاملاتی (برکت)،(وتوکا)،(خزر)،(وسپه) به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های گروه دارویی برکت(برکت)، سرمایه گذاری توکا فولاد(وتوکا) جهت برگزاری مجمع عادی سالیانه بمنظور تصویب صورت های مالی، سرمایه گذاری سپه(وسپه)جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بمنظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، فنرسازی زر(خزر)جهت برگزاری مجامع عادی سالیانه بمنظور تصویب صورت های مالی و عمومی فوق العاده، متوقف خواهند شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/3/24 11:13

دشیمی بازگشایی نماد معاملاتی (دشیمی) به اطلاع می‌رساند،نماد معاملاتی شرکت‌

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، دشیمی، دارویی، مجامع، بازگشایی نماد، بورس

دشیمی بازگشایی نماد معاملاتی (دشیمی) به اطلاع می‌رساند،نماد معاملاتی شرکت‌ شیمی دارویی داروپخش(دشیمی) پس از برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی و عمومی فوق العاده مبنی بر اصلاح اساسنامه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می‌باشد. هم چنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع،اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال(codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری‌های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/3/24 11:13

دسبحا بازگشایی نماد معاملاتی (دسبحا) به اطلاع می‌رساند،نماد معاملاتی شرکت‌

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، دسبحا، برگزاری مجمع، دارویی، مجمع، بازگشایی نماد، بورس

دسبحا بازگشایی نماد معاملاتی (دسبحا) به اطلاع می‌رساند،نماد معاملاتی شرکت‌ گروه دارویی سبحان(دسبحا) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می‌باشد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/3/24 11:15

فروسیل توقف نماد (فروسیل1) اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد م

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، فروسیل، فرابورس، بورس

فروسیل توقف نماد (فروسیل1) – اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (فروسیل1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت فروسیلیسیم خمین متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 12:50

مدیرعامل تپسی، اولین استارتاپ بورسی ایران، چه کسی است؟

مدیرعامل تپسی، اولین استارتاپ بورسی ایران، چه کسی است؟

گکوثر توقف نماد (گکوثر1) اطلاعات با اهمیت گروه الف به اطلاع میرساند: نماد م

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، گکوثر، فرابورس، بورس

گکوثر توقف نماد (گکوثر1) – اطلاعات با اهمیت گروه الف به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (گکوثر1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت هتل پارسیان کوثر اصفهان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 13:13

واحیا توقف نماد (واحیا1) اطلاعات با اهمیت گروه الف به اطلاع میرساند: نماد م

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، واحیا، سپاها، فرابورس، بورس

واحیا توقف نماد (واحیا1) – اطلاعات با اهمیت گروه الف به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (واحیا1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت م .صنایع و معادن احیاء سپاهان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 14:33

شپدیس شپنا شیراز فملی اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات(شپدیس)،(شپنا

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، شپدیس، شپنا، شیراز، فملی، پالایش، بورس

شپدیس شپنا شیراز فملی اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات(شپدیس)،(شپنا)،(شیراز)،(فملی) به اطلاع می‌رساند، بخشی از معاملات نماد معاملاتی شرکت‌های پتروشیمی پردیس(شپدیس)،پالایش نفت اصفهان(شپنا)،پتروشیمی شیراز(شیراز)،ملی صنایع مس ایران(فملی)در روز جاری سه‌شنبه مورخ 1401/03/24 تایید نگردید. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/3/24 14:52

همراه سمازن اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات(همراه)،(سمازن) به اطلا

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، همراه، سمازن، بورس

همراه سمازن اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات(همراه)،(سمازن) به اطلاع می‌رساند، بخشی از معاملات نماد معاملاتی شرکت‌های ارتباطات سیار ایران(همراه)،سیمان مازندران(سمازن)در روز جاری سه‌شنبه مورخ 1401/03/24 تایید نگردید. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/3/24 14:58

کمیناح اتمام پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده در نماد معاملاتی (کمیناح1) به

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، کمیناح، فرابورس، حق تقدم، پذیره نویسی، بورس

کمیناح اتمام پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده در نماد معاملاتی (کمیناح1) به اطلاع می‌رساند؛ با توجه به فروش تمامی حق تقدم‌ استفاده نشده شرکت شیشه سازی مینا(سهامی عام) در نماد (کمیناح1)، نماد معاملاتی مذکور متوقف گردید. مقتضی است کارگزارانی که حق تقدم مذکور را خریداری نموده‌اند، وجه پذیره‌نویسی حق تقدم خریداری شده را همزمان با تسویه وجه معامله حق تقدم به شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نمایند. بدیهی است مسئولیت واریز وجه معامله حق تقدم و همچنین وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده (ارزش اسمی هر سهم) بر عهده کارگزار مربوطه می‌باشد. شرکت سپرده گذاری مرکزی، وجوه حق تقدم استفاده نشده را به کارگزار فروشنده پرداخت نموده و کارگزار فروشنده مکلف است وجوه مذکور را به حساب ناشر واریز نماید. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 17:49

عدم تایید بخشی از معاملات در برخی نمادهای معاملاتی به اطلاع می‌رساند؛ بخشی از معاملات امروز سه‌شنبه مورخ 1401/03/24 در نمادهای معاملاتی (وحافظ1)، (ویسا1) و (آریانح1) موردتأیید قرار نگرفت. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 17:51

تپسی توقف نماد معاملاتی (تپسی1) به اطلاع می‌رساند؛ با عنایت به موارد اشاره

سه شنبه بیست و چهار خرداد ، تپسی، افزایش سرمایه، عرضه اولیه، فرابورس، حق تقدم، بورس

تپسی توقف نماد معاملاتی (تپسی1) به اطلاع می‌رساند؛ با عنایت به موارد اشاره شده در اطلاعیه شماره 3843/الف/01 مورخ 1401/03/21 این شرکت، عرضه اولیه به روش گشایش در نماد معاملاتی (تپسی1)امروز سه شنبه مورخ 1401/03/24 صورت پذیرفت. باتوجه به اینکه قیمت کشف شده در فرآیند عرضه اولیه، ملاک افزایش سرمایه از محل صرف سهام و از طریق سلب حق تقدم می‌باشد. نماد معاملاتی مذکور تا اتمام تشریفات و مراحل قانونی مربوط به تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه متوقف خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/24 18:01

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید