دکیمی “توقف برای برگزاری کنفراس اطلاع رسانی” دیروز گفتیم نماد بعدی هم که د

خچرخش بی حرف و حدیث 113% خالص تا اینجای کار وقتی یه سهمی بعداز 113% سو

خچرخش بی حرف و حدیث 113% خالص تا اینجای کار وقتی یه سهمی بعداز 113% سود اینجوری قفل خرید میشه یعنی تازه بازار متوجه ارزندگی و جاماندگیش شده همیشه اونایی که زودتر متوجه این مسئله میشن تو سود کامل هستن و منتظر فروش و اونایی هم که دیر تر متوجه میشن تو صف هستن برای خرید

خچرخش بی حرف و حدیث 113% خالص تا اینجای کار  وقتی یه سهمی بعداز 113% سود اینجوری قفل خرید میشه یعنی تازه بازار متوجه ارزندگی و جاماندگیش شده همیشه اونایی که زودتر متوجه این مسئله میشن تو سود کامل هستن و منتظر فروش و اونایی هم که دیر تر متوجه میشن تو صف هستن برای خرید
خچرخش بی حرف و حدیث 113% خالص تا اینجای کار وقتی یه سهمی بعداز 113% سود اینجوری قفل خرید میشه یعنی تازه بازار متوجه ارزندگی و جاماندگیش شده همیشه اونایی که زودتر متوجه این مسئله میشن تو سود کامل هستن و منتظر فروش و اونایی هم که دیر تر متوجه میشن تو صف هستن برای خرید

(توضیحات بعداز سیگنال خچرخش)

(توضیحات بعداز سیگنال خچرخش)

شوینده 72% بازدهی خالص تا اینجا 22% بصورت رنج 50% شارپ علت توقف 50% د

شوینده 72% بازدهی خالص تا اینجا 22% بصورت رنج 50% شارپ علت توقف 50% دوم مشکل اینا فقط با سهام شارپیه

شوینده 72% بازدهی خالص تا اینجا  22% بصورت رنج 50% شارپ  علت توقف 50% دوم مشکل اینا فقط با سهام شارپیه
شوینده 72% بازدهی خالص تا اینجا 22% بصورت رنج 50% شارپ علت توقف 50% دوم مشکل اینا فقط با سهام شارپیه

شوینده “توقف برای برگزاری کنفراس اطلاع رسانی”

شوینده “توقف برای برگزاری کنفراس اطلاع رسانی”

شوینده "توقف برای برگزاری کنفراس اطلاع رسانی"
شوینده “توقف برای برگزاری کنفراس اطلاع رسانی”

مفاخر بازیگرش قسم خورده تاچ کنه 6تومن رو بازدهی حدودا 100% هر روزم فرصت خ

مفاخر بازیگرش قسم خورده تاچ کنه 6تومن رو بازدهی حدودا 100% هر روزم فرصت خرید داده عساتید 60% به بعد از وجود این نماد تو بورس باخبر شدن

مفاخر بازیگرش قسم خورده تاچ کنه 6تومن رو بازدهی حدودا 100% هر روزم فرصت خرید داده عساتید 60% به بعد از وجود این نماد تو بورس باخبر شدن
مفاخر بازیگرش قسم خورده تاچ کنه 6تومن رو بازدهی حدودا 100% هر روزم فرصت خرید داده عساتید 60% به بعد از وجود این نماد تو بورس باخبر شدن

دیروز گفتیم نماد بعدی هم که داروییه برای برگزاری کنفرانس بزودی بسته میش

دیروز گفتیم نماد بعدی هم که داروییه برای برگزاری کنفرانس بزودی بسته میشه امروز نماد سوم هم که سیگنال vip بود متوقف شد اسم نماد؛ علت تقاضا و توضیحات کامل تو پست های بعدی

دکیمی نماد سوم که با بازدهی 50 درصدی امروز متوقف شد

دکیمی نماد سوم که با بازدهی 50 درصدی امروز متوقف شد

دکیمی نماد سوم که با بازدهی 50 درصدی امروز متوقف شد
دکیمی نماد سوم که با بازدهی 50 درصدی امروز متوقف شد

“ادامه ی پست قبلی “

“ادامه ی پست قبلی “

"ادامه ی پست قبلی "
“ادامه ی پست قبلی “

دکیمی “توقف برای برگزاری کنفراس اطلاع رسانی”

دکیمی “توقف برای برگزاری کنفراس اطلاع رسانی”

دکیمی "توقف برای برگزاری کنفراس اطلاع رسانی"
دکیمی “توقف برای برگزاری کنفراس اطلاع رسانی”

ددام رنج مثبت تو منفی هاش

ددام رنج مثبت تو منفی هاش

ددام 820 معرفیش کردیم اخرین قیمت 1365 مهمترین هدفش فعلا 1420 تومنه دیر یا

ددام 820 معرفیش کردیم اخرین قیمت 1365 مهمترین هدفش فعلا 1420 تومنه دیر یا زود این هدف هم تاچ میشه

ددام 820 معرفیش کردیم اخرین قیمت 1365 مهمترین هدفش فعلا 1420 تومنه دیر یا زود این هدف هم تاچ میشه
ددام 820 معرفیش کردیم اخرین قیمت 1365 مهمترین هدفش فعلا 1420 تومنه دیر یا زود این هدف هم تاچ میشه

بازار با کمبود تقاضا مواجه شده که چند روزی هم برای جذاب شدن قیمت ها به ای

بازار با کمبود تقاضا مواجه شده که چند روزی هم برای جذاب شدن قیمت ها به این اصلاح نیازمنده در حال حاضر این عدم تقاضا نمیتونه نگران کننده باشه و بازار به شدت نیازمنده اینه مدتی حباب های قیمتی شکسته بشه که در ادامه مشکلی برای ادامه روند سهام بازار وجود نداشته باشه

دوستان خسته نباشید

دوستان خسته نباشید

توجه اون هایی که تا الان عضو vip ما نشدند.. دو هفته vip رو رایگان کردیم. تا

توجه اون هایی که تا الان عضو vip ما نشدند.. دو هفته vip رو رایگان کردیم. تا فرق کانال vip و عمومی رو ببینید.