در 20ساعت گذشته بیتکوین بالای محدوده ی 28 هزار دلار در حال نوسان بوده است

در 20ساعت گذشته بیتکوین بالای محدوده ی 28 هزار دلار در حال نوسان بوده است نکته ی قابل توجه در این ریزش %33- در 3هفته ی گذشته این بوده است که روند آدر

📌در 20ساعت گذشته بیتکوین بالای محدوده ی 28 هزار دلار در حال نوسان بوده است

🔹نکته ی قابل توجه در این ریزش %33- در 3هفته ی گذشته این بوده است که روند آدرسهای فعال ⁦بیتکوین مسیر خود را حفظ کرده و در بالاترین واگرایی خود با قیمت در 16ماه اخیر قرار دارد.

در 20ساعت گذشته بیتکوین بالای محدوده ی 28 هزار دلار در حال نوسان بوده است
در 20ساعت گذشته بیتکوین بالای محدوده ی 28 هزار دلار در حال نوسان بوده است