واگذاری سهام خودروسازان تا 6‌ماه آینده معاون صنایع حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌ونقل وزارت

واگذاری سهام خودروسازان تا 6‌ماه آینده معاون صنایع حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌ونقل وزارت صمت : یکی از محور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌های دستورالعمل 8 ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌ای رئیس‌‌‌‌‌‌‌

واگذاری سهام خودروسازان تا 6‌ماه آینده معاون صنایع حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌ونقل وزارت

واگذاری سهام خودروسازان تا 6‌ماه آینده
معاون صنایع حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌ونقل وزارت صمت : یکی از محور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌های دستورالعمل 8 ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌ای رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌جمهور به وزیر صمت، واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروسازی است و یک دوره زمانی برای آن پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌شده که طبق آن در دوره زمانی موردنظر (6‌ماهه) این اتفاق خواهد افتاد. بدین ترتیب، 8درصد سهام شرکت ایران‌خودرو برای بانک‌های صادرات، تجارت و ملت، 7/ 5‌درصد سازمان گسترش و نوسازی، 27 درصد شرکت کروز، 3‌درصد صندوق بازنشستگی، 5‌درصد آتیه صبا و 25‌درصد خود سهامداران و 17‌درصد سهام شرکت سایپا برای سازمان گسترش و نوسازی، 6/ 15برای صندوق بازنشستگی و فولاد، 40‌درصد هم خود سهامداران است./ باشگاه خبرنگاران