حسرت واقعى را آن روزى میخورى، که میبینى، به اندازه ى سن و سالت زندگى نکرد

حسرت واقعى را آن روزى میخورى، که میبینى، به اندازه ى سن و سالت زندگى نکرده اى ... گابریل گارسیا مارکز ––––––––––––––– به پایان آمد این دفتر حکایت

حسرت واقعى را آن روزى میخورى، که میبینى، به اندازه ى سن و سالت زندگى نکرد

🌀 حسرت واقعى را آن روزى میخورى،

🔴 که میبینى،

⚠️ به اندازه ى سن و سالت زندگى نکرده اى …❗️گابریل گارسیا مارکز
–––––––––––––––

🚫 به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست.

–––––––––––––––

💤 روزی خواهم آمد، و پیامی خواهم آورد؛

☀️ در رگ‌ها نور خواهم ریخت و صدا درخواهم داد: ای سبدهاتان پر خواب!

❇️ سیب آوردم، سیب سرخ خورشید …❗️ سهراب سپهری

╭━═━⊰✹✹⊱━═━╮
🆔@Econ_Market
╰━═━⊰❀❀⊱━═━╯

حسرت واقعى را آن روزى میخورى،  که میبینى،  به اندازه ى سن و سالت زندگى نکرد
حسرت واقعى را آن روزى میخورى، که میبینى، به اندازه ى سن و سالت زندگى نکرد