تنها با یک ثبت نام ساده در صرافی پول نو پاداش نقدی دریافت کنید. پاداش زیرم

تنها با یک ثبت نام ساده در صرافی پول نو پاداش نقدی دریافت کنید. پاداش زیرمجموعه گیری به ازای هر نفر 15,000 Toman بدون احراز هویت و بدون نیاز به واری

تنها با یک ثبت نام ساده در صرافی پول نو پاداش نقدی دریافت کنید. پاداش زیرم

تنها با یک ثبت نام ساده در صرافی پول نو پاداش نقدی دریافت کنید.

✅ پاداش زیرمجموعه گیری به ازای هر نفر
15,000 Toman

✅ بدون احراز هویت و بدون نیاز به واریز وجه

✅ مدت زمان انجام ثبت نام: تنها حدود 30 ثانیه ثبت نام شما طول می کشد.

✅ میانگین درآمد: روزانه بین 1 تا 3 میلیون تومان

✅ تاریخ اتمام ایردراپ: 10 خرداد 1401

♦️ لینک ثبت نام👇

♦️کد معرف
2uzbt0

⚜ارتباط با ادمین جهت پشتیبانی👇

تنها با یک ثبت نام ساده در صرافی پول نو پاداش نقدی دریافت کنید.  پاداش زیرم
تنها با یک ثبت نام ساده در صرافی پول نو پاداش نقدی دریافت کنید. پاداش زیرم