با رسیدن بیت کوین به محدوده حمایت اولی که در چارتی که سال گذشته ارائه شد و

با رسیدن بیت کوین به محدوده حمایت اولی که در چارتی که سال گذشته ارائه شد و استاپ هانتینگی که رخ داد شاهد مثبت شدن مارکت هستیم..اما به احتمال قوی این ب

با رسیدن بیت کوین به محدوده حمایت اولی که در چارتی که سال گذشته ارائه شد و

با رسیدن بیت کوین به محدوده حمایت اولی که در چارتی که سال گذشته ارائه شد و استاپ هانتینگی که رخ داد شاهد مثبت شدن مارکت هستیم..اما به احتمال قوی این بالا زدن موقت می باشد..اینکه تا چه عددی بالا بزند مشخص نیست ولی با توجه به چارت اتریوم که قبلا ارائه شد حدس من اینست هنوز سیکل اصلاحی تکمیل نشده است