مردم را خشمگین تر نکنید! رضا رئیسی مردمی که ما می‌بینیم دیگر معترض نیستند

مردم را خشمگین تر نکنید! رضا رئیسی مردمی که ما می‌بینیم دیگر معترض نیستند. آنها خشمگین‌اند. عصبانی‌اند. صبرشان سر آمده... با معترض می‌شود حرف زد، به

مردم را خشمگین تر نکنید! رضا رئیسی مردمی که ما می‌بینیم دیگر معترض نیستند

📛مردم را خشمگین تر نکنید!

✍️ رضا رئیسی

🔴مردمی که ما می‌بینیم دیگر معترض نیستند. آنها خشمگین‌اند. عصبانی‌اند. صبرشان سر آمده… با معترض می‌شود حرف زد، به او وعده و وعید داد. دروغ گفت و فریبکاری کرد، حتی او را ترساند و سرکوب کرد، اما آن کسی که خشمگین است یعنی دیگر از سد گفتگو و تفاهم گذشته است، طرف مقابل را به رسمیت نمی‌شناسد.

🔴چنان از ظلم به تنگ آمده که جانش را کف دست گرفته و با تمام توان برای مقابله و تنبیه خطاکار آمده است. فقط ابلهان هستند که در مقابل سیل خشمگین جمعیت می‌ایستند و با خطای بزرگتر دودمان خود را بر باد می‌دهند.