مغزهای کوچک زنگ زده معتقدند … اگر سوبسید کالاها برداشته نشه ، خروج کالاها

مغزهای کوچک زنگ زده معتقدند ... اگر سوبسید کالاها برداشته نشه ، خروج کالاها از کشور سرعت خواهد گرفت اگر قیمت بنزین و گازوئیل آزاد نشه سبب خروج این کال

مغزهای کوچک زنگ زده معتقدند … اگر سوبسید کالاها برداشته نشه ، خروج کالاها

✍️مغزهای کوچک زنگ زده معتقدند …
اگر سوبسید کالاها برداشته نشه ، خروج کالاها از کشور سرعت خواهد گرفت

اگر قیمت بنزین و گازوئیل آزاد نشه
سبب خروج این کالاها و رشد قاچاق به کشورهای همسایه خواهد شد

در این باره خیلی نگرانند

اما…
🔹درباره اینکه دستمزدها اگر پایین باشه
باعث خروج نیروی کار ماهر به کشورهای همسایه میشه، نگرانی ندارند.

🔹درباره سهمیه های مختلف کنکور و سیستم گزینشی معیوب
که باعث نارضایتی و خروج افراد نخبه از کشور میشه ، نگرانی ندارند.

🔹درباره سیاست گذاریهای اشتباه حاکمیتی
که باعث شده سالانه میلیاردها دلار سرمایه از کشور فرار کنه به دوبی و ترکیه و گرجستان و کانادا و.. نگرانی ندارند.

🔹درباره فضای بسته و خفقانی که باعث میشه
سالانه صدها میلیون دلار ارز از کشور خارج شه
برای دیدن کنسرت خواننده های ایرانی در ترکیه و دوبی نگرانی ندارند.

🔹درباره سوء مدیریت و فرصت سوزی ها و تحریمها
که باعث شده
سالانه 17.5 میلیارد مترمکعب گاز در مشعلها سوزانده شه دود بشه هوا ،نگرانی ندارند
اینکه قطر 700 میلیارد مترمکعب بیش از ما گاز از میادین مشترک برداشت کنه نگرانی ندارند
اینکه به خاطر تحریم داریم نفت و میعانات و…با تخفیف و حراج میفروشیم نگرانی ندارند
اینکه به خاطر سیاست های اشتباه
همچنان بعد چهل و سه سال عمده صادرات ما خام فروشیه و نتونستیم ارزش افزوده ایجاد کنیم ، نگرانی ندارند.

🌀بابت خروج نخبه ها -سرمایه ها-تحریمها-فرصت سوزیها که بیش از 100 میلیارد دلار در سال بر اقتصاد ما تاثیر منفی داشته
بابت اینها نگرانی ندارند

اقتصاد کشورمان همچو اتومبیلی است که موتورش خیلی وقت ایراد پیدا کرده

ولی مغزهای کوچک زنگ زده به جای تعمیر موتور دنبال تعویض لاستیک هستند.