در شروع سال استارت بررسی صنایع و بهترینهای اونها رو برای تهیه واچ لیست زدیم

// آموزش // قویترین فیلتر جمع شدن صف فروش و گارد صعود true==function() { var AVE=function() { var i=0; var sum=0; for(i=0;i<=29 ;i++) { sum=sum+[ih][i

⛔️ با توجه به کپی مطالب و بعضا فروش فیلترهای درج شده ، امکان هدایت پست برداشته شد تا لااقل زحمت نوشتن به کپی اضافه شه😎

// آموزش // قویترین فیلتر جمع شدن صف فروش و گارد صعود true==function() { va

// آموزش
// قویترین فیلتر جمع شدن صف فروش و گارد صعود
true==function()
{

var AVE=function()
{
var i=0;
var sum=0;
for(i=0;i<=29 ;i++) {
sum=sum+[ih][i].QTotTran5J;
}
return sum/30;
}
vol=((tvol)/(AVE())).toFixed(2);

(cfield0)=vol;

if ((pmin)== (tmin) && ((pl)-(pc))/(pl)*100 >= 1 && (ct).Sell_CountI >=(ct).Buy_CountI && (tvol) > [is5] && (tvol) > [is6] && ((ct).Buy_I_Volume / (ct).Buy_CountI) > ((ct).Sell_I_Volume / (ct).Sell_CountI) && vol>1 &&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI))

return true;
}()

در شروع سال استارت بررسی صنایع و بهترینهای اونها رو برای تهیه واچ لیست زدیم

✍ در شروع سال استارت بررسی صنایع و بهترینهای اونها رو برای تهیه واچ لیست زدیم و چند صنعت رو هم مورد بررسی بنیادی ، تابلوخوانی و تکنیکالی قرار دادیم ، متاسفانه با عدم استقبال و انتقادهای غیرمنصفانه ، همچنین سختی و زمانی بودن ، این آیتم رو ادامه ندادم.
یادمون نره من یک نفر هستم ، فرضا در تالار بزرگان سایت تابلوخوانی چندین نفر در قالب تیم و در چندین روز از این شیرینکاریها انجام میدن!
بگذریم ،

قندیها در تاریخ 15 فروردین ماه 1401 مورد بررسی قرار گرفتند ، لینک👇

بعنوان مثال ؛
قشیر با نسبت p/s خوب در محدوده 590 تومان تاکید شد به دید میانمدت ،
قیمت فعلی 783 تومان و صف خرید.

یادمه در کامنت که موجود هم هست ( کامنت زیر پست) دوستان انتقاد داشتند به بررسی این گروه! ، حالا متوجه میشن که بازار تنها یک یا چند صنعت نیست.
سود فعلی این نماد طی کمتر از یکماه و نیم : 33 درصد 👌✅

نکته بسیار مهم: رشد شاخص رو میشه ملاک قرار داد ، در 15 فروردین شاخص کل محدوده 1,342,000 بود و تا به الان حدود 15٪ رشد داشته ، قشیر 33٪ رشد ؛

نتیجه مقایسه یا ارزیابی: قشیر ، رشد دو برابری نسبت به شاخص کل رو داشته =» ✅

🔥پ ن : اگر نمادی خریدین که فرضا در این بازه رشد کمتر یا مساوی با شاخص داشته ، بایستی بازبینی کلی در استراتژی و خریدتون انجام بدین.

.