هــرگــز منـتـظـر فرداى خیـالـى نــبــاش سهمت ازشادى زندگى را، هــمــیــن ا

دارو قابل برسی باحدضررازدست رفتن 2800 هــرگــز منـتـظـر فرداى خیـالـى نــبــاش سهمت ازشادى زندگى را، هــمــیــن امــروز بـگیـر فرامــوش نــکــن مقـصـد

هــرگــز منـتـظـر فرداى خیـالـى نــبــاش سهمت ازشادى زندگى را، هــمــیــن ا

🌺هــرگــز منـتـظـر
🌼فرداى خیـالـى نــبــاش
🌸سهمت ازشادى زندگى را،
🌺هــمــیــن امــروز بـگیـر
🌼فرامــوش نــکــن
🌸مقـصـد همیشه جایى
🌺در انتهاى مسیر نیست
🌼مـقـصد لــذت بــردن از
🌸قدم‌هاییست که بر می‌داریم
🌺صبحتـون پـرخیر و برکت
🌷شـنـبـه‌تـون گــلبــارون

قزوین
قابل برسی باحدضررازدست رفتن500

قزوین قابل برسی باحدضررازدست رفتن500
قزوین قابل برسی باحدضررازدست رفتن500

دارو
قابل برسی باحدضررازدست رفتن 2800

دارو قابل برسی باحدضررازدست رفتن 2800
دارو قابل برسی باحدضررازدست رفتن 2800