کمرجان نظرم هست، کلا پایین نمیده ،خرید شخصی همین بالا کانال خصوصی هم همین ق

درود دوستان. صبحتون به نیکی کمرجان نظرم هست، کلا پایین نمیده ،خرید شخصی همین بالا کانال خصوصی هم همین قیمت سیگنال شد امروز یه نماد هست روز قبل معاملات

درود دوستان.

صبحتون به نیکی

امروز یه نماد هست روز قبل معاملات خوبی داشت،امروز به شخصه میرم سراغش.

نام‌ یه دختر خانم هم هست😁

منتظر باشید

کمرجان نظرم هست،
کلا پایین نمیده ،خرید شخصی همین بالا
کانال خصوصی هم همین قیمت سیگنال شد