نیروگاهی مثبت بزودی افزایش نرخ برق گروه نیروگاهی هم میاد فزر با ظرفیت استحص

نیروگاهی مثبت بزودی افزایش نرخ برق گروه نیروگاهی هم میاد فزر با ظرفیت استحصال 800 کیلوگرم طلا ارزش بازاری 11 هزار میلیاردی گرفته معدن طلای شادان وخارز

فزر با ظرفیت استحصال 800 کیلوگرم طلا ارزش بازاری 11 هزار میلیاردی گرفته معد

فزر با ظرفیت استحصال 800 کیلوگرم طلا ارزش بازاری 11 هزار میلیاردی گرفته

معدن طلای شادان وخارزم با ظرفیت 300 کیلو گرم که تازه استارت زده و در سالهای آینده به 1500 کیلوگرم طلا میرسه باید چند بشه ( بازار فعلا به معادن وخارزم توجه ندارد و اصلا در محاسبه ناو و.. به حسابش نمیارن)

فزر با ظرفیت استحصال 800 کیلوگرم طلا ارزش بازاری 11 هزار میلیاردی گرفته معد
فزر با ظرفیت استحصال 800 کیلوگرم طلا ارزش بازاری 11 هزار میلیاردی گرفته معد

نیروگاهی مثبت

بزودی افزایش نرخ برق گروه نیروگاهی هم میاد

نیروگاهی مثبت بزودی افزایش نرخ برق گروه نیروگاهی هم میاد
نیروگاهی مثبت بزودی افزایش نرخ برق گروه نیروگاهی هم میاد