9 هزار حساب‌بانکی غیرمجاز ارزی و رمزارز مسدود شد وزارت اطلاعات: با همکاری

9 هزار حساب‌بانکی غیرمجاز ارزی و رمزارز مسدود شد وزارت اطلاعات: با همکاری بانک‌مرکزی و با دستور مقام قضایی، حساب‌های بانکی 454 نفر از عوامل غیرمجاز ا

9 هزار حساب‌بانکی غیرمجاز ارزی و رمزارز مسدود شد وزارت اطلاعات: با همکاری

9 هزار حساب‌بانکی غیرمجاز ارزی و رمزارز مسدود شد

🔹وزارت اطلاعات: با همکاری بانک‌مرکزی و با دستور مقام قضایی، حساب‌های بانکی 454 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شدند.

🔹با اجرای طرح برخورد با عوامل دادوستد غیرمجاز ارزی در مدت اخیر، 9219 فقره حساب‌بانکی با گردش بیش از 600 هزار میلیارد ریال از این عناصر در سطح کشور مسدود گردید.

مرجع فوری‌ترین تحلیل‌های بورسی

📍شاخص کل بورس تهران از قله ثبت شده در سال 1400 عبور کرد

مرجع فوری‌ترین تحلیل‌های بورسی

شاخص کل بورس تهران از قله ثبت شده در سال 1400 عبور کرد مرجع فوری‌ترین تحلیل
شاخص کل بورس تهران از قله ثبت شده در سال 1400 عبور کرد مرجع فوری‌ترین تحلیل