گزارش بازار شاخص کل با 12901.12 واحد مثبت به عدد 1میلیون 540 هزارو 141 واح

گزارش بازار شاخص کل با 12901.12 واحد مثبت به عدد 1میلیون 540 هزارو 141 واح

گزارش بازار شاخص کل با 12901.12 واحد مثبت به عدد 1میلیون 540 هزارو 141 واحد رسید ارزش بازار: 61,262,848 میلیارد ریال ارزش معاملات : 58,504 میلیارد ریال حجم معاملات : 10.644 میلیاردسهم تعداد نمادهای صف خرید : 94 سهم در صف خرید و تعداد 207 نماددر محدوده مثبت معاملاتی به کار خود پایان دادن تعداد نمادهای صف فروش : 83 سهم درصف فروش و تعداد 403 سهم در منفی ها به کار خود پایان دادن. نمادهای تاثیر گذار در شاخص فارس 1353 واحد منفی ، شبندر 1046 واحد منفی ، شستا 1028 واحد منفی ، شتران 811 واحد منفی ، فولاد 810 واحد منفی ، شبریز 806 واحد مثبت ، پارسان 794 واحد منفی

گزارش بازار شاخص کل با 12901.12 واحد مثبت به عدد  1میلیون 540 هزارو 141 واح
گزارش بازار شاخص کل با 12901.12 واحد مثبت به عدد 1میلیون 540 هزارو 141 واح

صنایع دارای ورود پول حقیقی در تاریخ 19_ اردیبهشت 1401 # 10 صنعت با بیشترین ورود پول حقیقی در روز جاری گزارش روز

صنایع دارای ورود پول حقیقی  در تاریخ 19  اردیبهشت 1401  10 صنعت  با بیشترین
صنایع دارای ورود پول حقیقی در تاریخ 19 اردیبهشت 1401 10 صنعت با بیشترین

صنایع دارای خروج پول حقیقی در تاریخ 19_ اردیبهشت 1401 10 صنعت با بیشترین خروج پول حقیقی در روز جاری گزارش روز

صنایع دارای خروج پول حقیقی  در تاریخ  19  اردیبهشت 1401 10 صنعت با بیشترین
صنایع دارای خروج پول حقیقی در تاریخ 19 اردیبهشت 1401 10 صنعت با بیشترین

نمادهای برتر ورود و خروج پول_‌حقیقی در 19_ اردیبهشت 1401 برترین نمادهای ورود خروج پول گزارش روز

نمادهای برتر ورود و خروج پول ‌حقیقی در 19  اردیبهشت 1401 برترین نمادهای ورو
نمادهای برتر ورود و خروج پول ‌حقیقی در 19 اردیبهشت 1401 برترین نمادهای ورو