آ س پ قبلا نظرم رو 800 بود اما با تابلو امروز هدف 780 و 1000 رو میبینم ®

لپارس 116590 صف فروشش ارزشمنده یک پله کم ریسکه ® غگلستا 20 درصد یادتونه که صف فروش فیکم براش زدن؟ ® آ س پ قبلا نظرم رو 800 بود اما با تابلو امروز ه

خوب توجه کنید ببینید چی میگم خروج پول هوشمند از غذایی‌ها و ورود پول نوسانی

خوب توجه کنید ببینید چی میگم

⛔ خروج پول هوشمند از غذایی‌ها و ورود پول نوسانی و احمق به این گروه

✅ ورود پول هوشمند به بانکی‌ها و خروج پول نوسانی و احمق از این گروه

پول‌های هوشمند زراعتی حداقل 2 ماه پیش واردشون شده

الان که خبر آزادسازی نرخ‌ها اومده، ته دیگش داره به شما میرسه

مردم دسته چهارم در دسترسی به اخبار هستند

سه دسته قبلی تا خرتناق سهم خریده بودن و الان باید سبک کنن

پس خیال نکنید الان تو صف خرید سهم گیرتون میاد خوشبحالتونه
مدیریت سرمایه رو تحت هر شرایطی رعایت کنید و با اخبار معامله نکنید

زرنگ باشید
شما باید بتونید چرخه پول رو شناسایی کنید نه اینکه تو چرخه هضم بشید

چند روز دیگه همین قصه گروه مواد غذایی برای بانکی‌ها هم تکرار میشه

24 اردیبهشت 1401

®️

یکماه پیش گفتم گروه زراعت که همشون منفی بودن و گروه خودرو رو حسابی باد کرده

🔶️ یکماه پیش گفتم گروه زراعت
که همشون منفی بودن و گروه خودرو رو حسابی باد کرده بودن و تند و تند اخبار از خودرویی‌ها میدادن بیرون

گروه زراعت تو این یکماه چقدر رشد کردن؟
حداقل 40 تا 50 درصد

بعد الان تازه می‌خواید برید تو صف خریداشون که چی؟
که مرغ شده 60 هزارتومان؟

اگه بخاطر بنیاد و ارزششون خرید میکنید صبر کنید تب و تاب‌شون بیوفته بعد تو منفی‌ها پله‌ای خرید کنید

شما باید یکماه پیش رد این پول‌ها و اخبار رو می‌زدید و تا جایی که میتونستید تو قیمت‌های پایین‌تر بنزین‌تون رو فول می‌کردید نه الان

الان وقت پله‌ای سبک کردنه و پله‌ای رفتن رو گروه‌های دیگه ست …

®️

غگلستا

20 درصد 👌

یادتونه که صف فروش فیکم براش زدن؟😉

®️

غگلستا 20 درصد  یادتونه که صف فروش فیکم براش زدن؟ ®
غگلستا 20 درصد یادتونه که صف فروش فیکم براش زدن؟ ®

آ س پ

🔶️ قبلا نظرم رو 800 بود
اما با تابلو امروز هدف 780 و 1000 رو میبینم

®️

آ س پ   قبلا نظرم رو 800 بود اما با تابلو امروز هدف 780 و 1000 رو میبینم ®
آ س پ قبلا نظرم رو 800 بود اما با تابلو امروز هدف 780 و 1000 رو میبینم ®

لپارس 116590

صف فروشش ارزشمنده

یک پله کم ریسکه

®️

لپارس 116590 صف فروشش ارزشمنده یک پله کم ریسکه ®
لپارس 116590 صف فروشش ارزشمنده یک پله کم ریسکه ®