دوستان جانب احتیاط تو معامله رعایت بشه . خرید تو مثبت انجام نشه صف خرید و س

کلیات بازار امروز از روزی که معرفی شد از تو منفی خریدیم تا الان یه کله صف خرید بوده دوستان جانب احتیاط تو معامله رعایت بشه . خرید تو مثبت انجام نشه صف

واچ لیست امروز
غشان
کساوه

واچ لیست نوسانی
وتوکا
خاذین

توقف نمادهای معاملاتی
تپکو
غبهنوش
غمارگ
حخزر
غبشهر

اعمال افزایش سرمایه
خکار
سکرما
چکاپا

📌نامه معاون تجاری وزارت صمت و اعلام مصوبات ستاد تنظیم بازار به مدیران کل صمت در استان ها

نامه معاون تجاری وزارت صمت و اعلام مصوبات ستاد تنظیم بازار به مدیران کل صمت
نامه معاون تجاری وزارت صمت و اعلام مصوبات ستاد تنظیم بازار به مدیران کل صمت

از روزی که معرفی شد از تو منفی خریدیم تا الان یه کله صف خرید بوده

از روزی که معرفی شد از تو منفی خریدیم تا الان یه کله صف خرید بوده
از روزی که معرفی شد از تو منفی خریدیم تا الان یه کله صف خرید بوده

سدشت
منفی کامل میتونه نوسان بده . بررسی کنید

دوستان جانب احتیاط تو معامله رعایت بشه .
خرید تو مثبت انجام نشه
صف خرید و سر خطی به هیچ وجه

پلاست
از سیگنالهامون بود . سود خیلی خوبی ازش گرفتیم . خروجشم چند وقت پیش اعلام شد .
تو منفی کاملش باز ورود میکنیم .

کلیات بازار امروز

کلیات بازار امروز
کلیات بازار امروز