دام زنده 20 هزار تومان گران‌تر شد! رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت

فایل صوتی مهندس صلواتی در خصوص رشد گروه زراعی غذایی دارویی و ابهام و ریزش در گروه خودرویی را مجدد گوش کنید خالی از لطف نیست توقف مهم افشا اطلاعات برای

توقف مهم افشا اطلاعات برای دبالک

عقد قراداد فروش مواد اولیه البرز بالک ( دبالک) با شرکتهای/ تولیددارو /سبحان دارو /البرز دارو !

👈دامین هم بزودی یک خبر عالی رونمایی خواهد شد !

بزودی شاهد توقف غدیس خواهیم بود

🍏کسانیکه نقد هست منفی غدیس گذینه عالی برای سرمایه گذاری بلند مدت است!

موقت

فایل صوتی مهندس صلواتی 👆در خصوص رشد گروه زراعی غذایی دارویی و ابهام و ریزش در گروه خودرویی را مجدد گوش کنید خالی از لطف نیست👌

🐄 دام زنده 20 هزار تومان گران‌تر شد!

🔹️ رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت: قیمت گوشت دام زنده هم به کیلویی 104 هزارتومان رسیده است. در واقع گوشت تمام شده ما از 80 هزار تومان به 104 هزار تومان رسید.

گروه زراعت دارویی غذایی