خشم زلنسکی از پیشنهاد فرانسه درباره اوکراین رئیس‌جمهور اوکراین به پیشنهاد

کسعدی 10,910 خرید 3 کد حقیقی  درمثبت 2.73 تابلو به ارزش کل 8,450,504,150 ریال سرانه خرید هر کد 2,512,725,740 ریال خکاوه 8,730 خرید 6 کد حقیقی  د

کسعدی
10,910
خرید 3 کد حقیقی  درمثبت 2.73 تابلو 
به ارزش کل 8,450,504,150 ریال
سرانه خرید هر کد 2,512,725,740 ریال

خکاوه
8,730
خرید 6 کد حقیقی  درمنفی -1.80 تابلو 
به ارزش کل 11,725,455,060 ریال
سرانه خرید هر کد 1,954,245,420 ریال

سیدحسن خمینی: امروز همه مسائل کشور به حوزه سیاست خارجی گره خورده؛ باید گره

سیدحسن خمینی:

🔹 امروز همه مسائل کشور به حوزه سیاست خارجی گره خورده؛ باید گره این حوزه را باز کرد.

🔹قدرت دستگاه دیپلماسی این است که هنگام مواجه شدن با بن‌بست، بتواند در کمتر از 24 ساعت راه جدیدی را باز کند.

🔹هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید در همه حوزه‌ها کارشناس است.

🔹استفاده نکردن از توانایی مجموعه مدیریتی چهار دهه گذشته، ناشکری است./جماران

سیدحسن خمینی:  امروز همه مسائل کشور به حوزه سیاست خارجی گره خورده؛ باید گره
سیدحسن خمینی: امروز همه مسائل کشور به حوزه سیاست خارجی گره خورده؛ باید گره

غبهار نزدیک مقاومت 1600 صف خرید

بالای 1600تثبیت کنه رشد میکنه تا 2200
در صورت اصلاح 1450 حمایت دارد

غبهار   نزدیک مقاومت 1600 صف خرید بالای 1600تثبیت کنه   رشد میکنه تا 2200 د
غبهار نزدیک مقاومت 1600 صف خرید بالای 1600تثبیت کنه رشد میکنه تا 2200 د

خشم زلنسکی از پیشنهاد فرانسه درباره اوکراین

🔹 رئیس‌جمهور اوکراین به پیشنهاد مکرون درباره واگذاری بخشی از خاک این کشور به روسیه برای خاتمه‌‌ دادن به جنگ، به خشم آمد و گفت: این پیشنهاد کاملاً غیر قابل توجیه و اتلاف وقت است./ فارس

خشم زلنسکی از پیشنهاد فرانسه درباره اوکراین  رئیس‌جمهور اوکراین به پیشنهاد
خشم زلنسکی از پیشنهاد فرانسه درباره اوکراین رئیس‌جمهور اوکراین به پیشنهاد