درود، به Luna Airdrop خوش آمدید!! توجه داشته باشید بابت اضافه کردن هر زیرمج

سرمایم وقتی میگن با 5 درصد سرمایت وارد شو : گفته میشود به احتمال زیاد دستور قطع موقت ایران فردا صادر شود اونای که توی بازار ارز دیجیتال هستند یا

گفته میشود به احتمال زیاد دستور قطع موقت ایران فردا صادر شود

اونای که توی بازار ارز دیجیتال هستند یا کارشون با اینترنت هست احتیاط کنن

𝕛𝕠𝕚𝕟 𝕦𝕤:👇🏻🔗

سرمایم
وقتی میگن با 5 درصد سرمایت وارد شو

𝕛𝕠𝕚𝕟 𝕦𝕤:👇🏻🔗

سرمایم وقتی میگن با 5 درصد سرمایت وارد شو       :
سرمایم وقتی میگن با 5 درصد سرمایت وارد شو :

حال روزه کسای که منتظرن Luna پامپ بشه 🥺😂

𝕛𝕠𝕚𝕟 𝕦𝕤:👇🏻🔗

حال روزه کسای که منتظرن Luna پامپ بشه        :
حال روزه کسای که منتظرن Luna پامپ بشه :

چطور شت کوین هارو بشناسیم

𝕛𝕠𝕚𝕟 𝕦𝕤:👇🏻🔗

درود، به Luna Airdrop خوش آمدید!!🪂

توجه داشته باشید بابت اضافه کردن هر زیرمجموعه 1000 Luna بدست می آورید🤩

به هیچ وجه فرصت رو از دست نده😉

⛓ لینک ایردراپ 👇

هنوز ادامه داره✅از دست ندین