7 میلیون برگه سهم فخوز 83 میلیون برگه سهم چکاپا 60 میلیون برگه سهم خروج پول

7 میلیون برگه سهم فخوز 83 میلیون برگه سهم چکاپا 60 میلیون برگه سهم خروج پول

وبملت انگار تحلیلمون رو شنید اول صبح باز متذکر میشم که شکست ترند نزولی کوتا

شنبه بیست و هشت خرداد ، وبملت

وبملت انگار تحلیلمون رو شنید اول صبح باز متذکر میشم که شکست ترند نزولی کوتاه مدت خیلی مهمه
وبملت انگار تحلیلمون رو شنید اول صبح باز متذکر میشم که شکست ترند نزولی کوتاه مدت خیلی مهمه

وبملت انگار تحلیلمون رو شنید اول صبح باز متذکر میشم که شکست ترند نزولی کوتاه مدت خیلی مهمه

نمادهایی که امروز ورود پول‌هوشمند داشته‌اند: فعالیتهای هنری: خدمات فنی و مه

شنبه بیست و هشت خرداد ، شیمیایی، ورود پول، ماشین آلات، فلزات اساسی، خودرو، شستا، زراعت، کصدف، تفارس، دارویی، دلقما، حپترو، کفپارس، واحصا، وسدید، سفاسی، ولساپا، تکمبا، آ س پ، چافست، شکام، پلاسک، لکما، قشیر، بسویچ، فرآور، دماوند، کساپا، بزاگرس

نمادهایی که امروز ورود پول‌هوشمند داشته‌اند: فعالیتهای هنری: خدمات فنی و مهندسی: رایانه: سپ فعالیت مهندسی: اطلاعات و ارتباطات: انبوه سازی: آ س پ، ثعمرا فعالیتهای کمکی: تفارس بیمه: وسرمد حمل و نقل: حپترو حمل و نقل آبی: مخابرات: سایر واسطه گری های مالی: ولساپا بانک ها: سرمایه گذاریها: ویسا، واحصا، ، فلات، بهیر هتل: سیمان: سایر محصولات کانی غیرفلزی: کساپا، سایرا، سفاسی کفپارس کاشی: کصدف تجارت عمده: خرده فروشی: افق پیمانکاری صنعتی: محصولات شیمیایی: شستان، شکام محصولات دارویی: پخش دلقما محصولات غذایی: غالبر عرضه برق و گاز: بزاگرس، دماوند شرکتهای چند رشته ای: قندوشکر: قشیر، قتربت خودرو: خکرمان ساخت دستگاه های ارتباطی: لکما ماشین آلات برقی: بسویچ ماشین آلات: تکمبا ساخت محصولات فلزی: فلزات اساسی: وسدید، فافق تولید محصولات کامپیوتری: فرآورده‌های نفتی: شبهرن، شپاس لاستیک: پشاهن، پلاسک منسوجات: انتشار: چافست محصولات چوبی: محصولات کاغذی: دباغی: استخراج کانه های فلزی: استخراج سایر معادن: استخراج نفت و گاز: استخراج زغال سنگ: زراعت: 1401 03 28

نمادهایی که امروز خروج پول‌هوشمند داشته‌اند: فعالیتهای هنری: خدمات فنی و مه

شنبه بیست و هشت خرداد ، شیمیایی، ماشین آلات، فلزات اساسی، خروج پول، خودرو، قثابت، زراعت، فروسیل، فسازان، خمهر، سفارس، کصدف، دارویی، بفجر، فروی، زنگان، سخواف، ساروم، قجام، وصندوق، ستران، خصدرا، فرآور، سخزر، شاراک، فرابورس، بورس

نمادهایی که امروز خروج پول‌هوشمند داشته‌اند: فعالیتهای هنری: خدمات فنی و مهندسی: اطلاعات و ارتباطات: رایانه: فعالیتهای مهندسی: انبوه سازی: فعالیتهای کمکی: فرابورس بیمه: مخابرات: حمل و نقل آبی: حمل و نقل: سایرواسطه گری های مالی: بانکها: سرمایه گذاری ها: معیار، آتوس هتل: گپارس سایر محصولات کانی غیرفلزی: کتوکا، کایزد سیمان: سخواف، سفارس، سمتاز، سخزر، سکارون، ساروم، ستران کاشی: کصدف تجارت عمده: پیمانکاری صنعتی: خصدرا محصولات شیمیایی: داراب، شتوکا، شرنگی، شفن، شاراک، شکربن، شبصیر، زاگرس محصولات دارویی: دلر محصولات غذایی: عرضه برق و گاز: بفجر شرکتهای چند رشته ای: وصندوق قند و شکر: قجام، قثابت، قصفها خودرو: خمهر، خمحور دستگاههای ارتباطاتی: ماشین آلات برقی: نیرو ماشین آلات: ساخت محصولات فلزی: فلزات اساسی: فسازان، کویر، فپنتا، فروی، فروسیل، زنگان تولید محصولات کامپیوتری: لاستیک : انتشارات: محصولات چوبی: محصولات کاغذی: منسوجات: استخراج سایر معادن: فرآورده های نفتی: شنفت دباغی: استخراج کانه های فلزی: استخراج زغال سنگ: استخراج نفت و گاز: زراعت: 1401 03 28

نمادهایی که امروز ورود پول داشتند و به همراه ورود پول کد به کد انجام شده اس

شنبه بیست و هشت خرداد ، ورود پول، ماشین آلات، تایرا، کد به کد

نمادهایی که امروز ورود پول داشتند و به همراه ورود پول کد به کد انجام شده است. انبوه سازی: ثعمرا سرمایه گذاری ها: ویسا خرده فروشی: افق ماشین آلات: تایرا لاستیک: پشاهن ورود پول به همراه کد به کد در یک روز معاملاتی نمی‌تواند ملاک عمل باشد و فقط جنبه آماری دارد. 1401 03 28

سکه امامی 15,250,000 به 15,300,000 آبشده 6,230,000 به 6,240,000 گرم طلای 18 عیار 1,439,355 انس طلای جهانی 1838.80 بیت کوین 19200.20 1401 03 28

شاخص کل 1,547,701 16,632 شاخص هم وزن 425,180 3,751 ارزش معاملات بورس 4,152

شنبه بیست و هشت خرداد ، برترین گروه، ارزش معاملات، پول حقیقی، فلزات اساسی، خروج پول، ارزش بازار، خودرو، شاخص کل، وغدیر، شاخص هم وزن، فخوز، کحافظ، چکاپا، خروج پول حقیقی، کسرا، ارزش معاملات بورس، ارزش معاملات فرابورس، معاملات بلوکی، فرابورس، بورس

شاخص کل 1,547,701 16,632 شاخص هم وزن 425,180 3,751 ارزش معاملات بورس 4,152 میلیارد تومان ارزش معاملات فرابورس 3,386 میلیارد تومان معاملات بلوکی ثتران
شاخص کل 1,547,701 16,632 شاخص هم وزن 425,180 3,751 ارزش معاملات بورس 4,152 میلیارد تومان ارزش معاملات فرابورس 3,386 میلیارد تومان معاملات بلوکی ثتران

شاخص کل 1,547,701 16,632 شاخص هم وزن 425,180 3,751 ارزش معاملات بورس 4,152 میلیارد تومان ارزش معاملات فرابورس 3,386 میلیارد تومان معاملات بلوکی ثتران 18 میلیون برگه سهم سامان 300.511 میلیون برگه سهم کسرا 28 میلیون برگه سهم کحافظ 51 میلیون برگه سهم افق 22.34 میلیون برگه سهم وغدیر 37.7 میلیون برگه سهم فخوز 83 میلیون برگه سهم چکاپا 60 میلیون برگه سهم خروج پول حقیقی 944 میلیارد تومان برترین گروه‌های صنعت خودرو 394 میلیارد بانک 369 میلیارد فلزات اساسی 334 میلیارد ارزش بازاربورس 6.133 میلیون میلیارد بازارارزوطلا قیمت ‌دلار 32,270 قیمت‌ یوآن 4,825 اونس طلای جهانی 1,839 سکه طرح جدید 15,518,000 گرم طلای 18 عیار 1,40,100 1401 03 28

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید