تحلیل ترس در چشمان اهالی بازار شاخص ترس و طمع در تازه ترین حرکت خود به پای

تحلیل ترس در چشمان اهالی بازار شاخص ترس و طمع در تازه ترین حرکت خود به پایین‌ترین رقم در دوسال گذشته رسیده است (مارس 2020) ‼ یادداشت: ترس شدید نشان‌د

تحلیل ترس در چشمان اهالی بازار شاخص ترس و طمع در تازه ترین حرکت خود به پای

تحلیل
👁
ترس در چشمان اهالی بازار

شاخص ترس و طمع در تازه ترین حرکت خود به پایین‌ترین رقم در دوسال گذشته رسیده است (مارس 2020)

‼️ یادداشت: ترس شدید نشان‌دهنده نگرانی بیش از حد سرمایه‌گذاران است و این می‌تواند یک فرصت مناسب برای خرید بیت کوین باشد. اما وقتی سرمایه‌گذاران بیش از حد حریص می‌شوند، این بدان معناست که بازار در اصلاح قرار خواهد گرفت.

تحلیل  ترس در چشمان اهالی بازار شاخص ترس و طمع در تازه ترین حرکت خود به پای
تحلیل ترس در چشمان اهالی بازار شاخص ترس و طمع در تازه ترین حرکت خود به پای