توجه توجه دوستانی که سهام زیر را در سبد دارند حتما عضو شده و از تحلیل های

توجه توجه دوستانی که سهام زیر را در سبد دارند حتما عضو شده و از تحلیل های دقیق بنیادی و تکنیکال استفاده نمایند. شستا شگویا شبریز شبندر شپنا شتران شسپ

توجه توجه دوستانی که سهام زیر را در سبد دارند حتما عضو شده و از تحلیل های

📣توجه 📣 توجه

دوستانی که سهام زیر را در سبد دارند حتما عضو شده و از تحلیل های دقیق بنیادی و تکنیکال استفاده نمایند.

شستا
شگویا
شبریز
شبندر
شپنا
شتران
شسپا
فارس
فملی
فولاد
ذوب
شغدیر
مادیرا
خودرو
خساپا
و…

تنها کانال موردتائید سهامداران باسابقه☝️☝️☝️