گنگین هم فروش وبملت هم فروختم گزارش بازار روز خوبی بود صف فروش خساپا دلهره

برکت فروش هر کار کردین فقط تا صفر تابلو بیشتر نخرین ‍ گنگین هم فروش سنوین قیمت 6180 بازم جا داره (توصیه ای برای ورود ندارم) ثنوسا میخریم مقصدی به نام

مقصدی به نام خوشبختی وجود نداره
اگه از مسیر لذت نبری باختی!

صبح بخیر زندگی🌞
بریم برای رصد یک بازار سبز تلخ!
امیدوارم هفته پر سودی رو کنار هم داشته باشیم
📆شنبه 24 اردیبهشت ماه

مقصدی به نام خوشبختی وجود نداره اگه از مسیر لذت نبری باختی! صبح بخیر زندگی
مقصدی به نام خوشبختی وجود نداره اگه از مسیر لذت نبری باختی! صبح بخیر زندگی

برکت فروش

وبملت هم فروختم

گنگین هم فروش

ثنوسا

میخریم

هر کار کردین فقط تا صفر تابلو بیشتر نخرین🤦‍♂

قناری

سنوین
قیمت 6180
بازم جا داره😂👌
(توصیه ای برای ورود ندارم)

سنوین قیمت 6180 بازم جا داره  (توصیه ای برای ورود ندارم)
سنوین قیمت 6180 بازم جا داره (توصیه ای برای ورود ندارم)

گزارش بازار روز خوبی بود صف فروش خساپا دلهره خاصی داشت ما هم خرید خاصی نکرد

گزارش بازار

روز خوبی بود صف فروش خساپا دلهره خاصی داشت ما هم خرید خاصی نکردیم

همون اول بازار با صف شدن خساپا تصمیم فروش گرفتم
برکت صف خرید و وبملت پلقی بالای کارمزد و گنگین رو نزدیک صف خرید فروختم

چهارشنبه اگه خاطرتون باشه خیلی از سهمامو فروختم ولساپا خگستر غصینو وشمال

امروز نه از صف خرید بودن غصینو ناراحت شدم و نه از صف فروش بودن خگستر، ولساپا و وشمال خوشحال!
چرا چون من سودم رو گرفتم و بقیه روند سهم برام مهم نیست چه بره بالا چه بره پایین

سبد فردا
دارا و سمگا

ارادت🔥🙌

عملکرد روزانه اینم از امروز شکر (یکی از دوستان پرسیده تو عکسا هر روز خموتو

عملکرد روزانه
اینم از امروز
شکر♥️
(یکی از دوستان پرسیده تو عکسا هر روز خموتور هست 😂 یه 154 تا برگ سهم مونده از مجمعش که غیرقابل معاملس و برا همینه تو پرتفو هست وگرنه من ندارم اون حق ولتجار هم رفته پاچم برا نوسان خریدم ولی نوسان نداد و فهمیدم روز آخرشه و موند بیخ ریشم 😂 بقیشم که با هم خریدیم 😉)

عملکرد روزانه اینم از امروز شکر  (یکی از دوستان پرسیده تو عکسا هر روز خموتو
عملکرد روزانه اینم از امروز شکر (یکی از دوستان پرسیده تو عکسا هر روز خموتو