بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: تا رسیدن به توافق در وین فاصله زی

بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: تا رسیدن به توافق در وین فاصله زی

بررسی بازار1401.03.29

بررسی بازار1401.03.29
بررسی بازار1401.03.29

بررسی بازار

1401.03.29

کگاز کگاز تا پایان دوره 12 ماهه سال گذشته به سود 574 ریالی دست یافت. افزایش

دوشنبه سی خرداد ، دوره 12 ماهه، کگاز

کگاز کگاز تا پایان دوره 12 ماهه سال گذشته به سود 574 ریالی دست یافت. افزایش بهای تمام شده محصولات اصلی‌ترین عامل برای زیان دهی شرکت در 3 ماه پایانی سا
کگاز کگاز تا پایان دوره 12 ماهه سال گذشته به سود 574 ریالی دست یافت. افزایش بهای تمام شده محصولات اصلی‌ترین عامل برای زیان دهی شرکت در 3 ماه پایانی سا

کگاز

🌀کگاز تا پایان دوره 12 ماهه سال گذشته به سود 574 ریالی دست یافت.

🌀افزایش بهای تمام شده محصولات اصلی‌ترین عامل برای زیان دهی شرکت در 3 ماه پایانی سال 1400 شده است.

🌀 کگاز در اردیبهشت فروش نه چندان جالب 180 میلیارد ریالی را ثبت کرد. این رقم 34 درصد کمتر از درآمد اردیبهشت سال گذشته و 21 درصد بیشتر فروش ماه قبل است.

🌀کل فروش سال گذشته 2.395 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کگاز در دوره دو ماهه از سال 1401 موفق شده 14 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🌀بطر سبک صادراتی و داخلی بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ این دو محصول در اردیبهشت ماه بدون تغییر خاصی در مقایسه با ماه گذشته به ترتیب 15.8 و 19.2 میلیون ریال به ازای هر هزار عدد گزارش شده است.

🌀با توجه به موارد مطروحه بعید است کگاز در کوارتر نخست به سود قابل قبولی دست پیدا کند مگر اینکه در روند فروش و مهم‌تر از آن نرخ فروش محصولات شرکت تغییر قابل توجهی ایجاد شود. در این مسیر موجودی انبار خوب کگاز می‌تواند جبران کننده بخشی از عقب‌افتادگی شرکت در ماه‌های گذشته باشد.

شسپا شسپا سال مالی منتهی به 29 اسفند دارد. این شرکت با سود محقق شده 149 ریا

شسپا شسپا سال مالی منتهی به 29 اسفند دارد. این شرکت با سود محقق شده 149 ریالی در زمستان، به سود خالص 598 ریالی برای کل دوره دست یافته است. و این در حا
شسپا شسپا سال مالی منتهی به 29 اسفند دارد. این شرکت با سود محقق شده 149 ریالی در زمستان، به سود خالص 598 ریالی برای کل دوره دست یافته است. و این در حا

شسپا

🛢 شسپا سال مالی منتهی به 29 اسفند دارد. این شرکت با سود محقق شده 149 ریالی در زمستان، به سود خالص 598 ریالی برای کل دوره دست یافته است. و این در حالی است که این شرکت در سال 99 به سود 312 ریالی رسیده بود.

🛢 شسپا در اردیبهشت فروش فوق‌العاده 15.751 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این مقدار در اردیبهشت سال گذشته و فرودین ماه سال جاری به ترتیب 9.506 و 8.635 میلیارد ریال گزارش شده بود.

🛢کل درآمد سال گذشته 133 هزار میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین شسپا در دوره دو ماهه سال 1401 موفق شده 18 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🛢روغن فرآیند، روغن موتور دیزلی و بنزینی بیشترین وزن سبد فروش این شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در اردیبهشت ماه به ترتیب 139، 297 و 432 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🛢 با توجه به جمیع موارد اشاره شده و همچنین با در نظر گرفتن رشد جدی درآمد‌ها انتظار می‌رود شسپا در پایان 3 ماهه نخست از سود مناسبی برخوردار باشد.

کاما کاما تا پایان دوره 12 ماهه سال 1401 به سود 263 ریالی دست یافت. و این د

دوشنبه سی خرداد ، دوره 12 ماهه، کاما

کاما کاما تا پایان دوره 12 ماهه سال 1401 به سود 263 ریالی دست یافت. و این در حالی است که سود سال 99، 1.341 ریال بوده است. کاما فروش منظمی ندارد. این ش
کاما کاما تا پایان دوره 12 ماهه سال 1401 به سود 263 ریالی دست یافت. و این در حالی است که سود سال 99، 1.341 ریال بوده است. کاما فروش منظمی ندارد. این ش

کاما

⛰ کاما تا پایان دوره 12 ماهه سال 1401 به سود 263 ریالی دست یافت. و این در حالی است که سود سال 99، 1.341 ریال بوده است.

⛰کاما فروش منظمی ندارد. این شرکت در اردیبهشت ماه درآمد 268 میلیارد ریالی را ثبت کرد. این مقدار در مقایسه با فروش ماه گذشته با افت 52 درصدی همراه بوده است. همچنین این رقم در مدت مشابه سال گذششته 61 میلیارد ریال بوده است.

⛰کل فروش سال گذشته 7.634 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کاما در دوره 2 ماه ابتدایی سال 1401 موفق شده 11 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

⛰شمش روی اصلی‌ترین محصول این شرکت به شمار می‌آید. نرخ این محصول در اردیبهشت ماه با کاهش 16 درصدی به نسبت ماه گذشته 880 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است

⛰ با توجه به کاهش درآمد‌ و افت تولید شرکت و البته رشد نرخ فروش فروش محصولات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته انتظار ثبات عملکرد شرکت در کوارتر نخست را خواهیم داشت. همچنین لازم به ذکر است موجودی انبار خوب شرکت در همین 2 ماهه ابتدایی سال جاری می‌تواند عاملی برای افزایش درآمد شرکت در ماه‌های آتی شرکت باشد.

شفا به تارگت خود رسید! شفا با برگشت از سطوح حمایتی 1.460 تومانی، پس از یک رشد 25 درصدی به تارگت خود رسید.
شفا به تارگت خود رسید! شفا با برگشت از سطوح حمایتی 1.460 تومانی، پس از یک رشد 25 درصدی به تارگت خود رسید.

🎉🎉شفا به تارگت خود رسید! 🎉🎉

شفا با برگشت از سطوح حمایتی 1.460 تومانی، پس از یک رشد 25 درصدی به تارگت خود رسید.

آپدیت فسازان با توجه قرارگیری قیمت در سطوح اشاره شده که قبلا در همین کانال

دوشنبه سی خرداد ، فسازان

آپدیت فسازان با توجه قرارگیری قیمت در سطوح اشاره شده که قبلا در همین کانال به آن اشاره شده بود، شاهد رفلکس قیمت به حمایت مورد نظر بودیم. اما با توجه ب
آپدیت فسازان با توجه قرارگیری قیمت در سطوح اشاره شده که قبلا در همین کانال به آن اشاره شده بود، شاهد رفلکس قیمت به حمایت مورد نظر بودیم. اما با توجه ب

آپدیت فسازان

⛓ با توجه قرارگیری قیمت در سطوح اشاره شده که قبلا در همین کانال به آن اشاره شده بود، شاهد رفلکس قیمت به حمایت مورد نظر بودیم. اما با توجه به اینکه این واکنش آنچنان که باید قدرتمند نبود، بهتر است این نماد را بار دیگر در سطوح پایین‌تر و البته کم ریسک‌تر قیمتی بررسی کنید.

آپدیت فاراکبا توجه به کاهش قیمت تا حمایت مورد نظر 140 145 تومانی که قبلا در

دوشنبه سی خرداد ، کاهش قیمت

آپدیت فاراکبا توجه به کاهش قیمت تا حمایت مورد نظر 140 145 تومانی که قبلا در همین کانال به آن اشاره شده بود، شاهد واکنش قیمت بودیم. اما با توجه اینکه ا
آپدیت فاراکبا توجه به کاهش قیمت تا حمایت مورد نظر 140 145 تومانی که قبلا در همین کانال به آن اشاره شده بود، شاهد واکنش قیمت بودیم. اما با توجه اینکه ا

آپدیت فاراک

با توجه به کاهش قیمت تا حمایت مورد نظر 140 145 تومانی که قبلا در همین کانال به آن اشاره شده بود، شاهد واکنش قیمت بودیم. اما با توجه اینکه این برگشت قدرت لازم برای تغییر روند را نداشت تحلیل را آپدیت و حمایت بعدی را محدوده 120 130 تومانی پیش‌بینی می‌کنیم.

های‌وب در نماد های‌وب به واسطه وجود تشابه زمانی بین شاخه‌های C و E و همچنین تناسب قیمتی شاخه F با B وجود یک دیامتریک محتمل است. لذا با توجه به اتمام ش
های‌وب در نماد های‌وب به واسطه وجود تشابه زمانی بین شاخه‌های C و E و همچنین تناسب قیمتی شاخه F با B وجود یک دیامتریک محتمل است. لذا با توجه به اتمام ش

های‌وب

📡در نماد های‌وب به واسطه وجود تشابه زمانی بین شاخه‌های C و E و همچنین تناسب قیمتی شاخه F با B وجود یک دیامتریک محتمل است. لذا با توجه به اتمام شاخه F انتظار داریم قیمت در قالب شاخه G تا سطوح 810 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

پیش‌بینی بازارروزنه بورس تهران اولین روز از هفته جاری را تحت تاثیر کاهش قیم

دوشنبه سی خرداد ، کامودیتی، ارزش معاملات، بازار سرمایه، پول حقیقی، خروج پول، کاهش قیمت، شاخص کل، پالایش، ارزش معاملات خرد، خروج پول حقیقی، پالایشی، بورس

پیش‌بینی بازار
روزنه

✍🏻بورس تهران اولین روز از هفته جاری را تحت تاثیر کاهش قیمت کامودیتی‌ها در بازار‌های جهانی با رگه‌هایی از عرضه آغاز کرد. با گذر از دقایق ابتدایی، فروشندگان با بی‌اعتنایی به گزارش‌ها و اخبار مثبت و برخلاف منطق تحلیلی و وضعیت بنیادی شرکت‌ها با خودنمایی در عرصه معاملات میدان‌دار شدند. این رویه تقریبا تا انتهای بازار ادامه داشت و در نهایت شاخص کل با افت بیش از 16 هزار واحدی به کار خود پایان داد. نماگر هم وزن نیز با کاهش 0.87 درصدی نشان از ضعف تقاضا در معاملات روز گذشته داشت.

📑در روند معاملات روز شنبه گرچه شاهد ثبات در ارزش معاملات خرد بودیم اما خروج پول حقیقی‌ها ادامه‌ داشت و به نظر موج بدبینی مجددا به بازار برگشته است. این را می‌توان از بی‌اعتنایی بازار به اخبار مثبت و وزن دادن به شایعات و حواشی منفی به خوبی فهمید. در این بین اما کاهش نرخ کامودیتی‌ها در بازار‌های جهانی نیز بی‌تاثیر نبود و باعث شد تا بازار بهانه‌ای برای کاهش قیمت و سبقت فروشندگان از یکدیگر داشته باشد.

📑پول در بین بازار‌های موازی در حال گردش است. یک روز سوار قطار سکه می‌شود وقتی به مقصد رسید در ایستگاه خط رو خود را عوض می‌کند و سوار ترن دلار می‌شود. نوسان دلار را که گرفتند می‌فروشند و وارد بازار دیگری می‌شوند. اما به یاد داشته باشید که خانه آخر این بازی بازار سرمایه خواهد بود چراکه تقریبا و به طور تاریخی همیشه بازار با یک لگ زمانی عقب‌تر از دلار حرکت کرده است. این بار هم امیدواریم بازار خیلی زود بتواند راه خود را پیدا کند و وارد مسیر اصلی خود گردد.

📊برای امروز با توجه به بی‌اعتنایی بازار به گزارش‌های پالایشی‌ها و همچنین تداوم خروج پول حقیقی، انتظار خاصی از بازار نخواهیم داشت. لذا به نظر می‌رسد شاهد ادامه‌دار شدن روند فعلی معاملات باشیم.

خبرنامه گزیده‌ای از اخبار سیاسی – اقتصادی بورسی در 24 ساعت اخیر واردات گاز

دوشنبه سی خرداد ، روسیه، ترکیه، مذاکرات وین، صادرات نفت، ارز ترجیحی، فرانسه، آمریکا، اقتصاد، مالیات، تحریم‌، صرافی، بورس

خبرنامه

📣گزیده‌ای از اخبار سیاسی – اقتصادی بورسی در 24 ساعت اخیر

🔴 واردات گاز فرانسه از روسیه متوقف شد.

🔴 بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: تا رسیدن به توافق در وین فاصله زیادی نداریم و اکنون نیز زمان آن است که گفتگوها مجدداً و با سرعت از سر گرفته شود و تلاش شود تا از افزایش تنش جلوگیری شود.

🔴 روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز آنچه پیش‌روی دولت بایدن در صورت شکست احتمالی مذاکرات وین قرار دارد را دوراهی ناخوشایند خوانده و میراث ترامپ را عامل اصلی وضعیت کنونی ذکر کرده است.

🔴 نخستین صادرات نفت خام ونزوئلا که پیشتر تحت تحریم‌های آمریکا بود، به اروپا برای نخستین بار در دو سال اخیر آغاز شده است.

🔴 حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با «شیخ عبدالله بن زاید» وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در خصوص مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.

🔵 غول‌های نفتی ملی چین در مرحله پیشرفته مذاکرات با قطر برای سرمایه‌گذاری در بزرگترین پروژه گاز طبیعی مایع جهان LNG و خرید این سوخت تحت قراردادهای بلندمدت هستند.

🔵 بهادری جهرمی سخنگوی دولت: برای 500 هزار واحد خانه خالی پس از شناسایی وزارت راه برگه مالیاتی صادر شده است و تشدید سخت گیری برای پرداخت مالیاتها مطابق قانون در نظر گرفته شده است.

🔵 نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش 0.11 درصدی نسبت به هفته قبل به رقم 20.68 درصد رسید.

🔵 برای اولین بار قطار ترانزیتی ریلی قزاقستان ترکمنستان ایران ترکیه حامل محموله کانتینری گوگرد قزاقستان از مرز اینچه برون وارد کشور شده و ساعت 16 امروز ( شنبه) وارد تهران شد.

🔵 عضو کانون صرافان: براساس معاملات صورت گرفته، در حال حاضر نرخ ارز در بازار توافقی (ارز حاصل از صادرات که صرافی‌ها به صورت توافقی از صادرکنندگان خریداری می‌کنند و تا سقف 2000 دلار با کارت ملی می‌فروشند) معادل هر دلار 29 هزار تومان برای خرید صرافان و 29 هزار 300 تا 400 تومان برای فروش است.

🟢 وزیر بهداشت: سیاست دولت این است که ارز ترجیحی همچنان برای دارو اعمال شود.
اگر قرار باشد ارز ترجیحی دارو حذف شود باید مابه‌تفاوت در اختیار بیمه‌‌ها قرار بگیرد.

📌 بولتن روزانه یکشنبه 29 خرداد 1401

چکیده مهمترین اخبار روز اقتصادی و بورسی و تحلیل ها را در سایت کارگزاری بورس بیمه ایران دنبال کنید.

بررسی بازار1401.03.30
بررسی بازار1401.03.30

بررسی بازار

1401.03.30

کاذر سود کاذر تا پایان دوره 12 ماهه سال گذشته 1.168 ریال گزارش شده است. این

دوشنبه سی خرداد ، دوره 12 ماهه

کاذر سود کاذر تا پایان دوره 12 ماهه سال گذشته 1.168 ریال گزارش شده است. این شرکت در سال 99 به سود 1.074 ریالی رسیده بود. کاذر در اردیبهشت ماه فروش فوق
کاذر سود کاذر تا پایان دوره 12 ماهه سال گذشته 1.168 ریال گزارش شده است. این شرکت در سال 99 به سود 1.074 ریالی رسیده بود. کاذر در اردیبهشت ماه فروش فوق

کاذر

🌀سود کاذر تا پایان دوره 12 ماهه سال گذشته 1.168 ریال گزارش شده است. این شرکت در سال 99 به سود 1.074 ریالی رسیده بود.

🌀 کاذر در اردیبهشت ماه فروش فوق‌العاده 401 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. و این در حالی است که فروش اردیبهشت سال گذشته 300 میلیارد ریال و درآمد ماه قبل شرکت 385 میلیارد ریال بوده است.

🌀کل درآمد سال گذشته 3.058 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کاذر در نخستین ماه از سال 1401 موفق شده 25 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🌀محصولات نسوز شکل‌دار و بی‌شکل بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در اردیبهشت ماه با رشد 6 و 0.03 درصدی نسبت به میانگین نرخ فروش سال گذشته به ترتیب 157 و 99.5 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🌀با توجه به موارد مطروحه و همچنین با در نظر گرفتن رشد درآمد شرکت و نرخ فروش محصولات در دوره دو ماهه از سال جاری، انتظار می‌رود کاذر در 3 ماهه ابتدایی سال 1401 از سود خوبی برخوردار باشد.

فسرب سود فسرب تا پایان دوره 12 ماهه سال گذشته 103 ریال گزارش شده است. این ش

دوشنبه سی خرداد ، دوره 12 ماهه، فسرب

فسرب سود فسرب تا پایان دوره 12 ماهه سال گذشته 103 ریال گزارش شده است. این شرکت در سال 99 به سود 129 ریالی رسیده بود. فسرب در اردیبهشت ماه نیز حرفی برا
فسرب سود فسرب تا پایان دوره 12 ماهه سال گذشته 103 ریال گزارش شده است. این شرکت در سال 99 به سود 129 ریالی رسیده بود. فسرب در اردیبهشت ماه نیز حرفی برا

فسرب

🌀سود فسرب تا پایان دوره 12 ماهه سال گذشته 103 ریال گزارش شده است. این شرکت در سال 99 به سود 129 ریالی رسیده بود.

🌀 فسرب در اردیبهشت ماه نیز حرفی برای گفتن نداشت و فروش 186 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. و این در حالی است که فروش اردیبهشت سال گذشته 657 میلیارد ریال بود.

🌀کل درآمد سال گذشته 6.221 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین فسرب در 2 ماه نخست از سال 1401 موفق شده 9 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🌀شمش سرب و روی بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در اردیبهشت ماه با کاهش 5 و 1 درصدی به نسبت ماه گذشته به ترتیب 939 و 650 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🌀گرچه مبلغ فروش در دو ماه ابتدایی سال جاری اندکی افت داشته اما با توجه رشد نرخ محصولات و همچنین موجودی انبار خوب، انتظار می‌رود شرکت در کوارتر نخست از سود نسبتا باثباتی برخوردار باشد.

شاراک سود شاراک تا پایان دوره 12 ماهه سال گذشته 6.833 ریال گزارش شده است. ا

دوشنبه سی خرداد ، دوره 12 ماهه، شاراک

شاراک سود شاراک تا پایان دوره 12 ماهه سال گذشته 6.833 ریال گزارش شده است. این شرکت در سال 99 به سود 4.247 ریالی رسیده بود. شاراک در اردیبهشت فروش جالب
شاراک سود شاراک تا پایان دوره 12 ماهه سال گذشته 6.833 ریال گزارش شده است. این شرکت در سال 99 به سود 4.247 ریالی رسیده بود. شاراک در اردیبهشت فروش جالب

شاراک

🏭سود شاراک تا پایان دوره 12 ماهه سال گذشته 6.833 ریال گزارش شده است. این شرکت در سال 99 به سود 4.247 ریالی رسیده بود.

🏭 شاراک در اردیبهشت فروش جالب 19.767 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. و این در حالی است که فروش فروردین ماه از سال جاری و درآمد مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 15.934 و 14.040 میلیارد ریال بود.

🏭کل درآمد سال گذشته 205.395 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین شاراک در نخستین ماه از سال 1401 موفق شده 17 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🏭پلی اتین سنگین و پلی پروپیلن بیشترین وزن سبد فروش این شرکت تولیدی را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در اردیبهشت ماه به ترتیب با رشد 9 و 13 درصدی در مقایسه با ماه گذشته، 345 و 360 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭 با توجه به موارد مطروحه و با در نظر گرفتن مواردی چون افزایش درآمد‌های شرکت در دوره دوماهه از سال جاری، افزایش نرخ محصولات و همچنین موجودی انبار نسبتا خوب شرکت، انتظار می‌رود شاراک در کوارتر نخست به سود نسبتا بهتری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دست پیدا کند.

آپدیت خودروبا توجه به تحلیل ارائه شده قبلی، مبنی بر اینکه افزایش تقاضا در خودرو پایدار نخواهد بود انتظار می‌رود قیمت برای تکمیل بخشی از آخرین شاخه اصل
آپدیت خودروبا توجه به تحلیل ارائه شده قبلی، مبنی بر اینکه افزایش تقاضا در خودرو پایدار نخواهد بود انتظار می‌رود قیمت برای تکمیل بخشی از آخرین شاخه اصل

آپدیت خودرو

با توجه به تحلیل ارائه شده قبلی، مبنی بر اینکه افزایش تقاضا در خودرو پایدار نخواهد بود انتظار می‌رود قیمت برای تکمیل بخشی از آخرین شاخه اصلاحی خود در وهله اول تا سطوح 180 تومانی کاهش قیمتی را تجربه کند.

ثفارس از حمایت 590 تومانی خود برگشت زد.طبق تحلیل ارائه شده قبلی که در همین کانال نیز قابل رویت است، سطوح 590 تومانی به عنوان محدوده حمایتی و منطقه‌ای
ثفارس از حمایت 590 تومانی خود برگشت زد.طبق تحلیل ارائه شده قبلی که در همین کانال نیز قابل رویت است، سطوح 590 تومانی به عنوان محدوده حمایتی و منطقه‌ای

✅ ثفارس از حمایت 590 تومانی خود برگشت زد.

طبق تحلیل ارائه شده قبلی که در همین کانال نیز قابل رویت است، سطوح 590 تومانی به عنوان محدوده حمایتی و منطقه‌ای برای بهبود تقاضا اعلام شد که قیمت نیز دقیقا مطابق آن رفتار کرد.

خپارس خپارس در قالب یک دیامتریک در حال گسترش است. لذا با توجه به اینکه 6 شا

دوشنبه سی خرداد ، کاهش قیمت، خپارس

خپارس خپارس در قالب یک دیامتریک در حال گسترش است. لذا با توجه به اینکه 6 شاخه از الگوی مذکور تکمیل شده است انتظار داریم قیمت برای تکمیل شاخه G یا "بخش
خپارس خپارس در قالب یک دیامتریک در حال گسترش است. لذا با توجه به اینکه 6 شاخه از الگوی مذکور تکمیل شده است انتظار داریم قیمت برای تکمیل شاخه G یا “بخش

خپارس

🚗 خپارس در قالب یک دیامتریک در حال گسترش است. لذا با توجه به اینکه 6 شاخه از الگوی مذکور تکمیل شده است انتظار داریم قیمت برای تکمیل شاخه G یا “بخشی از آن” تا سطوح 95 85 تومانی کاهش قیمت را تجربه کرده و پس از ان شاهد تغییر مسیر و و حرکت سهم به سمت سقف ماژور قبل در نقطه F باشیم.

پیش‌بینی بازارروزنه بورس اوراق بهادار دومین روز از هفته جاری را متعادل و با

دوشنبه سی خرداد ، کامودیتی، ارزش معاملات، خساپا، خودرو، شاخص کل، خودرویی، ارزش معاملات خرد، بورس

پیش‌بینی بازار
روزنه

✍🏻بورس اوراق بهادار دومین روز از هفته جاری را متعادل و با رگه‌هایی از عرضه در برخی از نماد‌های مورد توجه آغاز کرد. با شروع معاملات و در نبود دو نماد خودرویی رفته‌رفته شاهد بهبود تقاضا بودیم. این رویه تقریبا تا زمان بازگشایی خودرو و خساپا ادامه داشت. اما به محض بازگشایی این دو نماد شاهد افزایش عرضه‌ها و جولان فروشندگان در سطوح مختلف بازار بودیم. به طوری که در پایان جلسه معاملاتی روز یکشنبه شاخص کل تمام اندک رشد خود را پس گرفت و با افت هزار و 775 واحدی به کار خود پایان داد. اما رشد ناچیز 0.04 درصدی شاخص هم‌وزن نشان از وجود تعادل نسبی در بازار داشت.

📑در روند معاملات روز گذشته برخلاف وجود تعادل نسبی بین دو طرف خریدار و فروشنده، تردید در رفتار معامله‌گران مشهود بود. که از جمله دلایل آن می‌توان به گزارش ضعیف 12 ماهه برخی از شرکتها و همچنین بسته بودن بازار‌های جهانی اشاره کرد. به واقع ریسک تداوم کاهش نرخ کامودیتی‌ها از یک طرف و افزایش بهای تمام شده شرکت‌ها از طرف دیگر باعث شده تا ارزیابی تحلیلگران در رابطه با سود شرکت‌ها دچار تردید شود. لذا به نظر می‌رسد علاوه بر ریسک‌های داخلی و خارجی که کمی قبل‌تر مفصل درخصوص آنها بحث شد، بازار اکنون در حال دست و پنجه نرم کردن با ریسک رکود در بازار‌های جهانی است که البته هنوز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است. از این رو به نظر می‌رسد برای ترسیم مسیر حرکتی بازار باید تغییرات قیمت کامودیتی‌ها در روز‌های آتی را زیر نظر گرفت.

📊برای امروز با توجه به بازگشایی بازار‌های جهانی و تداوم کاهش نسبی قیمت کامودیتی‌ها، عدم تحرکات مثبت در ارزش معاملات خرد، تداوم خروج حقیقی‌ها از بازار و البته افزایش فشار عرضه در ساعات پایانی معاملات روز گذشته، انتظار بازاری بی‌رمق و کسل‌کننده را خواهیم داشت.

خبرنامه گزیده‌ای از اخبار سیاسی – اقتصادی بورسی در 24 ساعت اخیر یائیر لاپید

دوشنبه سی خرداد ، تورم، بازار سرمایه، یارانه، تجارت آزاد، آمریکا، اسرائیل، اقتصاد، خودرو، صف خرید، بورس

خبرنامه

📣گزیده‌ای از اخبار سیاسی – اقتصادی بورسی در 24 ساعت اخیر

🔴 یائیر لاپید وزیر امورخارجه اسرائیل، شنبه شب این ادعا را تکرار کرد که از هیچ کاری برای توقف برنامه هسته‌ای ایران فروگذار نخواهد کرد.

🔴 زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: طبق تصمیمات اتخاذشده، بخشی از دوربین‌های فراپادمانی قطع می‌شود، سرعت غنی سازی بالاتر می‌رود و سانتریفیوژ‌های جدید نصب خواهد شد.

🔴 سرهی هایدای، فرماندار نظامی استان لوهانسک که دو شهر کلیدی آن هم اکنون در آستانه سقوط قرار گرفته می‌گوید باید برای روبرو شدن با بدترین شرایط آماده شد.

🔵 والدیس دومبروفسکیس، معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا پس از دیدار با پیوش گویال، وزیر تجارت هند در بروکسل اعلام کرد که توافقنامه تجارت آزاد تا پایان سال 2023 آماده خواهد شد.

🔵 مصوبه حداکثر اجاره بها به تایید سران قوا رسید.
طبق این مصوبه حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف 25 درصد تهران و 20 درصد در سایر شهرها مورد تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت.

🔵 قطر قصد دارد تولید گاز طبیعی مایع (LNG) خود را با توسعه میدان گازی مشترک با ایران تا سال 2027 بیش از 60 درصد افزایش دهد.

🔵 اجرای فاز اول طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان و نصب کارتخوان‌ها در سطح نانوایی‌های استان تهران از امروز با 6800 کارتخوان آغاز خواهد شد.

🔵 بررسی‌ها حاکی از آن است که نزدیک به 48 کشور جهان در طول 6 ماه گذشته نرخ بهره خود را افزایش داده‌اند. بانک‌های مرکزی ایالات‌متحده آمریکا، انگلستان، هند و دیگر کشورها در تلاش برای مهار تورمی که در طول دهه‌های گذشته در این کشورها بی‌سابقه بوده است، هزینه استقراض را افزایش داده‌اند

🟢 محدودیت جدید در معاملات سکه: در هر سفارش حداکثر میتوانید 10 سکه سفارش خرید بگذارید.

🟢 مجید عشقی، رئیس سازمان بورس:
براساس گزارشات اولیه، تغییر یک درصدی دامنه نوسان در بازار سرمایه نتیجه مثبت داشته است و افزایش دامنه نوسان مورد اجماع همه است.
با افزایش دامنه نوسان به دنبال این هستیم که در پایان 1401 صف خرید و فروش نداشته باشیم.

🟢 فاطمی امین، وزیر صمت:
اموال ایران خودرو و سایپا شروع به قیمت گذاری شده که در هفته های آینده این قیمت‌گذاری تمام می‌شود و بلافاصله واگذاری را آغاز خواهیم کرد.

کارگزاری بورس بیمه ایران شعبه لواسان بورس از همیشه به شما نزدیکتر خدمات بور

دوشنبه سی خرداد ، کارگزاری، بورس کالا، کد بورسی، بورس

کارگزاری بورس بیمه ایران شعبه لواسان بورس از همیشه به شما نزدیکتر خدمات بورسی کارگزاری بورس بیمه ایران در اطراف پایتخت در شعبه لولسان: اعطای کد بورسی
کارگزاری بورس بیمه ایران شعبه لواسان بورس از همیشه به شما نزدیکتر خدمات بورسی کارگزاری بورس بیمه ایران در اطراف پایتخت در شعبه لولسان: اعطای کد بورسی

کارگزاری بورس بیمه ایران شعبه لواسان

📌بورس از همیشه به شما نزدیکتر

✅ خدمات بورسی کارگزاری بورس بیمه ایران در اطراف پایتخت در شعبه لولسان:

🔸اعطای کد بورسی در حوزه بورس، اوراق بهادار، بورس کالا و آتی سکه و زعفران؛
🔹انجام کلیه معاملات بورس اوراق بهادار، کالا و انرژی؛
🔸پرداخت اعتبار معاملاتی به مشتریان؛
🔹پاسخگویی و ارائه خدمات تلفنی به مشتریان؛

🔸لواسان، ضلع شمال میدان گلندوک، ساختمان مسعود، پلاک777، طبقه 3، واحد 3

☎️شماره تماس شعبه لواسان: 3 02126551812

▪️اعتماد بیمه‌ای + اعتبار بورسی

☎️021 8948
📶
🌐 www.bimeiranbroker.ir

بولتن روزانه دوشنبه 30 خرداد 1401چکیده مهمترین اخبار روز اقتصادی و بورسی و تحلیل ها را در سایت کارگزاری بورس بیمه ایران دنبال کنید.
بولتن روزانه دوشنبه 30 خرداد 1401چکیده مهمترین اخبار روز اقتصادی و بورسی و تحلیل ها را در سایت کارگزاری بورس بیمه ایران دنبال کنید.

📌 بولتن روزانه دوشنبه 30 خرداد 1401

چکیده مهمترین اخبار روز اقتصادی و بورسی و تحلیل ها را در سایت کارگزاری بورس بیمه ایران دنبال کنید.

این چارت بیت هست از مهندسی معکوس استفاده کردم(نظر من همو چارت روندی هست این

یکشنبه بیست و نه خرداد ، روند نزولی

این چارت بیت هست از مهندسی معکوس استفاده کردم(نظر من همو چارت روندی هست اینو از یه زاویه ی دیگه بررسی کردم)،دقت کنید دوتا کانال تو در تو داره برای فرا
این چارت بیت هست از مهندسی معکوس استفاده کردم(نظر من همو چارت روندی هست اینو از یه زاویه ی دیگه بررسی کردم)،دقت کنید دوتا کانال تو در تو داره برای فرا

این چارت بیت هست از مهندسی معکوس استفاده کردم(نظر من همو چارت روندی هست اینو از یه زاویه ی دیگه بررسی کردم)،دقت کنید دوتا کانال تو در تو داره برای فرار از روند نزولی دو مقاومت 19900 21200 رو پیش رو داره و برای اتمام کف اصلاح 17500 16400 رو داره پس بنظر من برای ورود اصلا عجله نکنید اگررررر کف هم زده باشه مجدد یه اصلاح سمت کف امروز‌18800میده و میشه کم ریسک تر وارد خرید شد،

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید