ثعتما صف خرید در قیمت 1,528 تومان در سود خوبی هستیم مفت نفروشید گکیش خرید ش

تنها مقاومتی که بنده برای شاخص کل متصور هستم 2/100/000 واحد میباشد. با خیال راحت سهام با ارزش خودتون نگهدارید. خریدهای میلیاردرها امروز شـنبه 24 ار

غگلستا از زمان معرفی قفل صف خرید 1,312 تومان

گکیش خرید شخصی در منفی ها

✅ هفته سبز شروع شد ✅

هفته سبز شروع شد
هفته سبز شروع شد

ثعتما صف خرید در قیمت 1,528 تومان

در سود خوبی هستیم مفت نفروشید

صف فروش خودرو جمع شد هیجانی خرید و فروش نکنید

خمهر

در محدوده قیمتی 215 تومان قابل بررسی میباشد.

کحافظ رنج های مثبت بازیگر قابل مشاهده میباشد.

نگهداری میکنیم تارگت دسترس 750 تومدن

غمهرا صف خرید در قیمت 1,318 تومان

نگهداری میکنیم تارگت اعلام شده 1,750 تومان

گکیش از فرصت خریدی که بازیگر فراهم کرده استفاده کنید.

قیمت فعلی 3,620 تومان

یادگاری

افزایش تقاضا در کلیت بازار مشهود است

خودرو نوسانی قابل بررسی میباشد.

خمهر از منفی 2% به مثبت 2% رسید.

نگهداری

اینروزا تو این آشفته بازار کریپتو فقط ضرر هاتو میتونی از طریق درست ترید کرد

اینروزا تو این آشفته بازار کریپتو فقط ضرر هاتو میتونی از طریق درست ترید کردن جبران کنی

❇️ راه حل دست وین سیگنالی هاست، رایگان در جمع تریدر های حرفه ای ما قرار بگیر ❇️

💠 | کانال تحلیل
💠 | کلوپ ترید
📞 | پشتیبانی
📞 | مشاور مالی
🌐 | وب سایت winsignal.site

اینروزا تو این آشفته بازار کریپتو فقط ضرر هاتو میتونی از طریق درست ترید کرد
اینروزا تو این آشفته بازار کریپتو فقط ضرر هاتو میتونی از طریق درست ترید کرد

👈 برخی از نمادهای دارای خرید گروهی 🟢🟢🟢
🕘 امروز شـنبه 24 اردیبهشت 1401

ملت سپید اخابر شبریز تاپیکو
(گکیش🎖) پالایش وغدیر شبندر ثشاهد اسیاتک کیمیاتک شگویا سیتا ختوقا

برخی از نمادهای دارای خرید گروهی    امروز شـنبه 24 اردیبهشت 1401 ملت سپید ا
برخی از نمادهای دارای خرید گروهی امروز شـنبه 24 اردیبهشت 1401 ملت سپید ا

👈 خریدهای میلیاردرها 🟢🟢🟢
🕘 امروز شـنبه 24 اردیبهشت 1401

پارسان وساخت وساپا ولراز2
(گکیش🎖) سشرق تیپیکو ولپارس کسرا وسکاب زکشت تاپیکو ساینا پالایش فگستر

خریدهای میلیاردرها    امروز شـنبه 24 اردیبهشت 1401 پارسان وساخت وساپا ولراز
خریدهای میلیاردرها امروز شـنبه 24 اردیبهشت 1401 پارسان وساخت وساپا ولراز

تنها مقاومتی که بنده برای شاخص کل متصور هستم 2/100/000 واحد میباشد.

با خیال راحت سهام با ارزش خودتون نگهدارید.