سوت‌بزن و پاداش بگیر! طبق گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران بین 180 کشور

سوت‌بزن و پاداش بگیر! طبق گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران بین 180 کشور

سوت‌بزن و پاداش بگیر! طبق گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران بین 180 کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه 150 قرار گرفته حالا فکر کنید توی چنین کشوری ما بورسی داریم که مثلا شفاف‌ترین بازار محسوب میشه اما همه می‌دونیم اینجا هم فساد و تخلفات متعددی رخ میده برای مقابله با این پدیده سازمان بورس با راه‌اندازی سامانه dideban.seo.ir به گزارشگران فساد پاداش میده 10 تا 30 درصد جریمه نقدینگی که منجربه حکم قطعی بشه به سوت‌زن پرداخت خواهد شد امروز 91 میلیون تومان به 2 گزارشگر فساد پرداخت شد

سوت‌بزن و پاداش بگیر! طبق گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران بین 180 کشور
سوت‌بزن و پاداش بگیر! طبق گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران بین 180 کشور