در راه مشهد شاه عباس تصمیم گرفت دو بزرگ را امتحان کند!! به شیخ بهایی که اسب

در راه مشهد شاه عباس تصمیم گرفت دو بزرگ را امتحان کند!! به شیخ بهایی که اسب

توییت رابرت کیوساکی(تاجر و سرمایه گذار دو رگه ژاپنی آمریکایی) درباره بحران

سه شنبه سی و یک خرداد ، بازار سرمایه، آمریکا، بپیوند

توییت رابرت کیوساکی(تاجر و سرمایه گذار دو رگه ژاپنی آمریکایی) درباره بحران غذایی و توصیه به سرمایه گذاری بر روی سهم های زراعی و غذایی.به کانال بازار س
توییت رابرت کیوساکی(تاجر و سرمایه گذار دو رگه ژاپنی آمریکایی) درباره بحران غذایی و توصیه به سرمایه گذاری بر روی سهم های زراعی و غذایی.به کانال بازار س

◻️توییت رابرت کیوساکی(تاجر و سرمایه گذار دو رگه ژاپنی آمریکایی) درباره بحران غذایی و توصیه به سرمایه گذاری بر روی سهم های زراعی و غذایی.

به کانال بازار سرمایه بپیوندید:👇

ورود و وج ل  م شنبه 28 خرداد 1401
ورود و وج ل م شنبه 28 خرداد 1401

🟩ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ورود و ﺧﺮوج ﭘﻮل ﺧﺎﻟﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﺎم

🗓شنبه 28 خرداد 1401

حجم های مشکوک شنبه 28 خرداد 1401
حجم های مشکوک شنبه 28 خرداد 1401

📊حجم های مشکوک

🗓شنبه 28 خرداد 1401

توییترییس سازمان خصوصی سازیمراقب بزرگترین مزایده تاریخ سازمان باشید.قیمت اق

سه شنبه سی و یک خرداد ، بازار سرمایه، خودرو، بپیوند

توییترییس سازمان خصوصی سازیمراقب بزرگترین مزایده تاریخ سازمان باشید.قیمت اقلام دلاری محور ایران خودرو و سایپا و زیر مجموعه ها توسط کارشناسان 25 تومان
توییترییس سازمان خصوصی سازیمراقب بزرگترین مزایده تاریخ سازمان باشید.قیمت اقلام دلاری محور ایران خودرو و سایپا و زیر مجموعه ها توسط کارشناسان 25 تومان

توییت
رییس سازمان خصوصی سازی
مراقب بزرگترین مزایده تاریخ سازمان باشید.
قیمت اقلام دلاری محور ایران خودرو و سایپا و زیر مجموعه ها توسط کارشناسان 25 تومان محاسبه شده است.
دلار هم اکنون چند؟
25 درصد زیر قیمت!!!!؟
دلار اخر سال چند؟
دولت و اهالی بازار سرمایه شما را امین خود میداند.

به کانال بازار سرمایه بپیوندید:👇

گزارش تحلیلی
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(با نماد فغدیر )

منبع: گروه مالی اقتصاد بیدار

به کانال بازار سرمایه بپیوندید:👇

گزارش تحلیلی
گروه خاک چینی ایران
( با نماد کخاک )

منبع: شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

به کانال بازار سرمایه بپیوندید:👇

تحلیل نماد: کخاک صنعت:سایر محصولات کانی غیرفلزی دوره زمانی تحلیل(Time Frame

سه شنبه سی و یک خرداد ، آموزش، سیگنال، سیگنال خرید، تحلیل نماد، کخاک

تحلیل نماد: کخاک صنعت:سایر محصولات کانی غیرفلزی دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه تحلیل: : بعد اصلاح تراز فیبویی 50 .به اولین محدوده حمایتی نزدیک می
تحلیل نماد: کخاک صنعت:سایر محصولات کانی غیرفلزی دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه تحلیل: : بعد اصلاح تراز فیبویی 50 .به اولین محدوده حمایتی نزدیک می

📊 تحلیل نماد: کخاک

⚙️ صنعت:سایر محصولات کانی غیرفلزی

🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه

📉📈تحلیل: : بعد اصلاح تراز فیبویی 50 .به اولین محدوده حمایتی نزدیک میشود.

❗️تحلیل‌ها صرفاً برای آموزش و ارتقای دانش، تنظیم و ارائه شده و به منزله هیچگونه سیگنال خرید یا فروش نمی‌باشد.

پول هوشمند چیست؟SM
پول هوشمند چیست؟SM

پول هوشمند چیست؟
SM

تحلیل نماد: فرابورس صنعت:فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط دوره زمانی تحل

سه شنبه سی و یک خرداد ، آموزش، سیگنال، سیگنال خرید، تحلیل نماد، فرابورس، بورس

تحلیل نماد: فرابورس صنعت:فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه تحلیل: : درحال نزدیک شدن مجدد به کف کانال تحلیل‌ها صر
تحلیل نماد: فرابورس صنعت:فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه تحلیل: : درحال نزدیک شدن مجدد به کف کانال تحلیل‌ها صر

📊 تحلیل نماد: فرابورس

⚙️ صنعت:فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه

📉📈تحلیل: : درحال نزدیک شدن مجدد به کف کانال

❗️تحلیل‌ها صرفاً برای آموزش و ارتقای دانش، تنظیم و ارائه شده و به منزله هیچگونه سیگنال خرید یا فروش نمی‌باشد.

صفحه ی نخست روزنامه ی دنیای خودرو امروز 29 خرداد ماه 1401
صفحه ی نخست روزنامه ی دنیای خودرو امروز 29 خرداد ماه 1401

✅ صفحه ی نخست روزنامه ی دنیای خودرو امروز 29 خرداد ماه 1401

🆔

تحلیل شاخص: شاخص خودرو دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه تحلیل: درحال نزد

سه شنبه سی و یک خرداد ، آموزش، سیگنال، سیگنال خرید، بازار سرمایه، واگرایی، خودرو، بپیوند

تحلیل شاخص: شاخص خودرو دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه تحلیل: درحال نزدیک شدن به محدوده کف کانال بهمراه واگرایی مثبت تحلیل‌ها صرفاً نظر شخصی بوده
تحلیل شاخص: شاخص خودرو دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه تحلیل: درحال نزدیک شدن به محدوده کف کانال بهمراه واگرایی مثبت تحلیل‌ها صرفاً نظر شخصی بوده

📊 تحلیل شاخص: شاخص خودرو

🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه

📉📈 تحلیل: درحال نزدیک شدن به محدوده کف کانال بهمراه واگرایی مثبت

❗️تحلیل‌ها صرفاً نظر شخصی بوده و برای آموزش و ارتقای دانش، تنظیم و ارائه شده و به منزله هیچگونه سیگنال خرید یا فروش نمی‌باشد.

به کانال بازار سرمایه بپیوندید:👇

ورود و وج ل  م یکشنبه 29 خرداد 1401
ورود و وج ل م یکشنبه 29 خرداد 1401

🟩ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ورود و ﺧﺮوج ﭘﻮل ﺧﺎﻟﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﺎم

🗓یکشنبه 29 خرداد 1401

حجم های مشکوک یکشنبه 29 خرداد 1401
حجم های مشکوک یکشنبه 29 خرداد 1401

📊حجم های مشکوک

🗓یکشنبه 29 خرداد 1401

خشرق:گزارش پروژه شرکتهای گروه
خشرق:گزارش پروژه شرکتهای گروه

خشرق:گزارش پروژه شرکتهای گروه

یک سرمایه‌گذار موفق کسی است که از کمترین سرمایه بیشترین سود را کسب می‌کند و سپس به صورت مستمر سرمایه‌اشرا افزایش می‌دهد. جان باگلانگیزشی
یک سرمایه‌گذار موفق کسی است که از کمترین سرمایه بیشترین سود را کسب می‌کند و سپس به صورت مستمر سرمایه‌اشرا افزایش می‌دهد. جان باگلانگیزشی

یک سرمایه‌گذار موفق کسی است که از
کمترین سرمایه بیشترین سود را کسب
می‌کند و سپس به صورت مستمر سرمایه‌اش
را افزایش می‌دهد.

👤جان باگل
انگیزشی

تحلیل نماد: خشرق صنعت: خودرو و قطعات یدکی دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزا

سه شنبه سی و یک خرداد ، آموزش، سیگنال، سیگنال خرید، تحلیل نماد، خودرو، خشرق

تحلیل نماد: خشرق صنعت: خودرو و قطعات یدکی دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه تحلیل: در صورت عبور از خط گردن،الگوی سرو شانه کف تکمیل میگردد. تحلیل‌ها
تحلیل نماد: خشرق صنعت: خودرو و قطعات یدکی دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه تحلیل: در صورت عبور از خط گردن،الگوی سرو شانه کف تکمیل میگردد. تحلیل‌ها

📊 تحلیل نماد: خشرق

⚙️ صنعت: خودرو و قطعات یدکی

🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه

📉📈تحلیل: در صورت عبور از خط گردن،الگوی سرو شانه کف تکمیل میگردد.

❗️تحلیل‌ها صرفاً نظر شخصی بوده و برای آموزش و ارتقای دانش، تنظیم و ارائه شده و به منزله هیچگونه سیگنال خرید یا فروش نمی‌باشد.

نامه مهم رئیس سازمان خصوصی سازی به وزیر صمت در خصوص فروش بلوک‌های ایران خودرو و سایپا
نامه مهم رئیس سازمان خصوصی سازی به وزیر صمت در خصوص فروش بلوک‌های ایران خودرو و سایپا

نامه مهم رئیس سازمان خصوصی سازی به وزیر صمت در خصوص فروش بلوک‌های ایران خودرو و سایپا

تورم چه بر سر اقتصاد می‌آورد؟ تجارت فردابه کانال بازار سرمایه بپیوندید:
تورم چه بر سر اقتصاد می‌آورد؟ تجارت فردابه کانال بازار سرمایه بپیوندید:

🔻تورم چه بر سر اقتصاد می‌آورد؟ تجارت فردا

به کانال بازار سرمایه بپیوندید:👇

ورود و وج ل  م دوشنبه 30 خرداد 1401
ورود و وج ل م دوشنبه 30 خرداد 1401

🟩ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ورود و ﺧﺮوج ﭘﻮل ﺧﺎﻟﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﺎم

🗓دوشنبه 30 خرداد 1401

حجم های مشکوک دوشنبه 30 خرداد 1401
حجم های مشکوک دوشنبه 30 خرداد 1401

📊حجم های مشکوک

🗓دوشنبه 30 خرداد 1401

امروز 20 ژوئن (30 خرداد)رمزارز های برتر از نظر جستجو در CoinGecko‼ ب ا م ا

امروز 20 ژوئن (30 خرداد)رمزارز های برتر از نظر جستجو در CoinGecko‼ ب ا م ا ه م راه ب اشیدکانال فاندامنتال سرمایه‌گذاری مطمئن
امروز 20 ژوئن (30 خرداد)رمزارز های برتر از نظر جستجو در CoinGecko‼ ب ا م ا ه م راه ب اشیدکانال فاندامنتال سرمایه‌گذاری مطمئن

🔊 امروز 20 ژوئن (30 خرداد)رمزارز های برتر از نظر جستجو در CoinGecko‼️

📡ب ا م ا ه م راه ب اشید
کانال فاندامنتال سرمایه‌گذاری مطمئن

در راه مشهد شاه عباس تصمیم گرفت دو بزرگ را امتحان کند!! به شیخ بهایی که اسب

در راه مشهد شاه عباس تصمیم گرفت دو بزرگ را امتحان کند!! به شیخ بهایی که اسبش جلو میرفت گفت: این میرداماد چقدر بی عرضه است اسبش دائم عقب می ماند. شیخ بهائی گفت: کوهی از علم و دانش برآن اسب سوار است، حیوان کشش اینهمه عظمت را ندارد. ساعتی بعد عقب ماند، به میر داماد گفت: این شیخ بهائی رعایت نمیکند، دائم جلو می تازد. میرداماد گفت: اسب او از اینکه آدم بزرگی چون شیخ بهائی بر پشتش سوار است سر از پا نمی شناسد و می خواهد از شوق بال در آورد. این است “رسم رفاقت ” در “غیاب” یکدیگر” حافظ آبروی” هم باشیم

خزامیا صف خرید قیمت 10820

تک سهم هفته فعلا تا +3 رشد کرده ایا صف میشه؟!

اگه به جهت عکس همین سهامایی که امروز منفی اند مثبت بود شاخص الان دو میلیون که نه دو میلیارد بود یعنی انصافا شماها دیگه کی هستین؟!

قشیر 7180 صف خرید +6

خکرمان طبق تحلیل از 300 برگشت زد و در قیمت 3327 صف خرید +3

اینم به مناسبت تولد فرزندم تا نیم ساعت دیگر ویژه را بعد از آن 40تتر است

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید