غگلستا 1300 تومان صف خرید بازدهی 30% ورازی 188 صف خرید گکیش املاک و ساختمان

گکیش املاک و ساختمان وامیر کسب بازدهی 30 % رو هشتک کلیک کنید پستها رو ببینید ورازی 188 صف خرید هر سهمی که در این کانال معرفی میشه همیشه یه دلیل منطقی

وایرا قفل در صف خرید و لنگ حجم مبنا

ورازی 188 صف خرید

غگلستا 1300 تومان صف خرید بازدهی 30%

زقیام به هدف خورد

صف خرید سنگین هست فعلا نگه داری میکنیم

زقیام به هدف خورد صف خرید سنگین هست فعلا نگه داری میکنیم
زقیام به هدف خورد صف خرید سنگین هست فعلا نگه داری میکنیم

سپید صف خرید سنگین

وامیر کسب بازدهی 30 % رو هشتک کلیک کنید پستها رو ببینید

گکیش
املاک و ساختمان
مشاهده فایل پی دی اف

قیمت زمین در جای خوب کیش تقریبا متری 150 میلیون تومان هست گکیش با داشتن 11500 متر زمین در بهترین جای کیش تقریبا چیزی حدود 1800 میلیارد تومان ارزش زمینش میباشد

گکیش نصف ارزش ذاتی اش در حال معامله است

هر سهمی که در این کانال معرفی میشه همیشه یه دلیل منطقی داشته و براش رائه ش

هر سهمی که در این کانال معرفی میشه همیشه یه دلیل منطقی داشته و براش رائه شده اینجوی نبوده رو هوا و بدون دلیل و علت یه سهمی رو بپرونیم و جو سازی کنیم با توجه به زمین هایی که گکیش داره براورد قیمت کنید میبیند نصف ارزش ذاتی در حال معامله است تنها فقط زمینها رو محاسبه کنید ساخت هتل و در امد زایی که در جام جهانی میتونه داشت باشه به کنار

غویتا

چقدر تاکید کردیم

غویتا چقدر تاکید کردیم
غویتا چقدر تاکید کردیم