44همت سود ناخالص عملیاتی گزارش کرد که کرک اسپرد 6دلار به ازای هر بشکه در زم

44همت سود ناخالص عملیاتی گزارش کرد که کرک اسپرد 6دلار به ازای هر بشکه در زم

شرانل تحلیل نماد شرانل برای سال 1401 تاریخ تحلیل : خرداد 1401پیش بینی سود س

سه شنبه سی و یک خرداد ، پیش بینی، کارگزاری، تحلیل نماد، تحلیل بنیادی، شرانل

مشاهده فایل پی دی اف

شرانل

🔍 تحلیل نماد شرانل برای سال 1401

📆تاریخ تحلیل : خرداد 1401

پیش بینی سود سال 1401 : 907 تومان

🔑 نسبت p e پیشرو : 6.4

❇️ وضعیت بنیادی : خوب

⭕️ لطفا پیش از خرید به مفروضات تحلیل در سناریو های مختلف توجه کنید

📚 منبع تحلیل : کارگزاری بانک آینده

سهم بنیادی بخریم
مرکز تحلیل بنیادی

قرن تحلیل نماد قرن برای سال 1401 تاریخ تحلیل : خرداد 1401پیش بینی سود سال 1

سه شنبه سی و یک خرداد ، پیش بینی، کارگزاری، تحلیل نماد، تحلیل بنیادی

مشاهده فایل پی دی اف

قرن

🔍 تحلیل نماد قرن برای سال 1401

📆تاریخ تحلیل : خرداد 1401

پیش بینی سود سال 1401 : 319 تومان

🔑 نسبت p e پیشرو : 6.8

❇️ وضعیت بنیادی : خوب

⭕️ لطفا پیش از خرید به مفروضات تحلیل در سناریو های مختلف توجه کنید

📚 منبع تحلیل : کارگزاری شهر

سهم بنیادی بخریم
مرکز تحلیل بنیادی

پارس تحلیل نماد پارس برای سال 1401 تاریخ تحلیل : خرداد 1401پیش بینی سود سال

سه شنبه سی و یک خرداد ، پیش بینی، تحلیل نماد، تحلیل بنیادی

مشاهده فایل پی دی اف

پارس

🔍 تحلیل نماد پارس برای سال 1401

📆تاریخ تحلیل : خرداد 1401

پیش بینی سود سال 1401 : 32 تومان

🔑 نسبت p e پیشرو : 8.8

❇️ وضعیت بنیادی : عادی

⭕️ لطفا پیش از خرید به مفروضات تحلیل در سناریو های مختلف توجه کنید

📚 منبع تحلیل : امین آوید

سهم بنیادی بخریم
مرکز تحلیل بنیادی

شبندر کرک اسپردطبق فرمول پخش و پالایش، متوسط کرک اسپرد 49 روز از فصل زمستان

سه شنبه سی و یک خرداد ، تحلیل بنیادی، شبندر، پالایش

شبندر کرک اسپردطبق فرمول پخش و پالایش، متوسط کرک اسپرد 49 روز از فصل زمستان سال 1400 برابر با 13.9دلار در هر بشکه بوده است.در این فصل شبندر 30.66 میلی
شبندر کرک اسپردطبق فرمول پخش و پالایش، متوسط کرک اسپرد 49 روز از فصل زمستان سال 1400 برابر با 13.9دلار در هر بشکه بوده است.در این فصل شبندر 30.66 میلی

شبندر کرک اسپرد

طبق فرمول پخش و پالایش، متوسط کرک اسپرد 49 روز از فصل زمستان سال 1400 برابر با 13.9دلار در هر بشکه بوده است.

در این فصل شبندر 30.66 میلیون بشکه نفت پالایش کرده لذا می بایستی 10.5همت سود می ساخت که در گزارش زمستان 4.44همت سود ناخالص عملیاتی گزارش کرد که کرک اسپرد 6دلار به ازای هر بشکه در زمستان را نشان می دهد اما شبندر گزارش خود را اصلاح کرد و کرک اسپرد زمستان را به 10.4دلار در هر بشکه افزایش داد.

در بهار 1401 کرک اسپرد محاسباتی ما، 26.1 دلار در هر بشکه بوده است که 88.5 درصد بیشتر از عدد محاسباتی در زمستان 1400 است.

اگر فرض کنیم که محاسبات ما بنا به دلایلی انحراف مثبت نسبت به اعداد واقعی دارد آنگاه باید بگوییم شبندر در بهار 1401 به 13 همت سود ناخالص رسیده است.

بهار 1400 شبندر 5.5همت و زمستان 1400 به 7.7همت سود خالص رسید.

📚منبع تحلیل :کریمی نیک هلالات

سهم بنیادی بخریم
مرکز تحلیل بنیادی

وپست تحلیل نماد وپست برای سال 1401 تاریخ تحلیل : خرداد 1401پیش بینی سود سال

سه شنبه سی و یک خرداد ، پیش بینی، تحلیل نماد، تحلیل بنیادی، وپست

مشاهده فایل پی دی اف

وپست

🔍 تحلیل نماد وپست برای سال 1401

📆تاریخ تحلیل : خرداد 1401

پیش بینی سود سال 1401 : 93 تومان

🔑 نسبت p e پیشرو : 4

❇️ وضعیت بنیادی : خیلی خوب

⭕️ لطفا پیش از خرید به مفروضات تحلیل در سناریو های مختلف توجه کنید

📚 منبع تحلیل : سهم آشنا

سهم بنیادی بخریم
مرکز تحلیل بنیادی

تفارس اردرهای معتبر تا لغو واسه صف خرید فردا

دوشنبه سی خرداد ، صف خرید، تفارس

تفارس اردرهای معتبر تا لغو واسه صف خرید فردا
تفارس اردرهای معتبر تا لغو واسه صف خرید فردا

تفارس
اردرهای معتبر تا لغو واسه صف خرید فردا

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید