ایلان ماسک لونا را خرید ! تحلیل بیت کوین در تایم فریم روزانه بیت دوتا کندل

ایلان ماسک لونا را خرید ! ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا که ثروتمندترین مرد جهان است، می‌گوید قرارداد خرید شبکه اجتماعی توئیتر را به طور موقت تعلیق کرد. ما

ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا که ثروتمندترین مرد جهان است، می‌گوید قرارداد خرید

ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا که ثروتمندترین مرد جهان است، می‌گوید قرارداد خرید شبکه اجتماعی توئیتر را به طور موقت تعلیق کرد. ماسک می‌گوید توئیتر گفته بوده کمتر از 5 درصد حسابهای کاربری این شبکه اجتماعی فیک یا تقلبی هستند. او قرارداد را متوقف کرده تا رقم دقیق این حساب‌ها محاسبه شود.

اینستاگرام

تلگرام

ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا که ثروتمندترین مرد جهان است، می‌گوید قرارداد خرید
ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا که ثروتمندترین مرد جهان است، می‌گوید قرارداد خرید

تحلیل بیت کوین در تایم فریم روزانه

بیت دوتا کندل بالای 28900 بسته اگه کندل روزانه امروز بالای این ناحیه بسته بشه رشد تا 35000k رو داریم

تحلیل بیت کوین در تایم فریم روزانه بیت دوتا کندل بالای 28900 بسته اگه کندل
تحلیل بیت کوین در تایم فریم روزانه بیت دوتا کندل بالای 28900 بسته اگه کندل

یازده شخصیت ثروتمند فعال در صنعت کریپتو در مجموع نزدیک به 60 میلیارد دلار در ریزش اخیر کریپتو از دست داده‌اند و در مجموع 400 میلیارد دلار سرمایه از بین رفته است.

ایلان ماسک لونا را خرید !

ایلان ماسک لونا را خرید !
ایلان ماسک لونا را خرید !

تبادل ☝️☝️☝️