مشقاتون بریزه مجموع بیت کوین های در گردش به 19,039,538 بیت کوین رسید و در ح

مجموع بیت کوین های در گردش به 19,039,538 بیت کوین رسید و در حال حاضر 90.7 درصد از کل بیت‌کوین‌های موجود استخراج شده اند مشقاتون بریزه

مشقاتون بریزه

مشقاتون بریزه
مشقاتون بریزه

مجموع بیت کوین های در گردش به 19,039,538 بیت کوین رسید و در حال حاضر 90.7 درصد از کل بیت‌کوین‌های موجود استخراج شده اند