رمزارز اولنچ از محدوده حمایت اعلام شده توسط “تیم تحلیل ختم بورس” برگشته و ا

رمزارز اولنچ از محدوده حمایت اعلام شده توسط “تیم تحلیل ختم بورس” برگشته و ا

روزنامه های اقتصادی 31 خرداد 1401

سه شنبه سی و یک خرداد ، اقتصاد

روزنامه های اقتصادی 31 خرداد 1401
روزنامه های اقتصادی 31 خرداد 1401

⭕️ روزنامه های اقتصادی 31 خرداد 1401

▪️

تحلیل شاخص کل همچنان بازار از نبود نقدینگی و حجم معاملات پایین رنج می برد.

سه شنبه سی و یک خرداد ، حجم معاملات، ورود نقدینگی، شاخص کل

تحلیل شاخص کل همچنان بازار از نبود نقدینگی و حجم معاملات پایین رنج می برد. تا زمانی که ورود نقدینگی و افزایش حجم معاملات نداشته باشم نمی توانیم انتظار
تحلیل شاخص کل همچنان بازار از نبود نقدینگی و حجم معاملات پایین رنج می برد. تا زمانی که ورود نقدینگی و افزایش حجم معاملات نداشته باشم نمی توانیم انتظار

⭕️تحلیل شاخص کل

🔸همچنان بازار از نبود نقدینگی و حجم معاملات پایین رنج می برد. تا زمانی که ورود نقدینگی و افزایش حجم معاملات نداشته باشم نمی توانیم انتظار رشد از بازار را داشته باشیم. دو سناریو برای ورود می توان برای شاخص در نظر گرفت. سناریوی اول شاخص محدوده مقاومت 1600به بالا را بشکند و تثبیت بدهد. سناریوی دوم شاخص تا محدوده (1480 1500) اصلاح کند و در این حوالی دنبال نقطه ورود بود. سناریوی اول محتمل تر می باشد.

▪️

تحلیل تکنیکال زشریف سهم کشت و صنعت شریف آباد با نماد معاملاتی زشریف یکی از

سه شنبه سی و یک خرداد ، تکنیکال، تحلیل تکنیکال، حجم معاملات، ورود نقدینگی، زراعت، زشریف

تحلیل تکنیکال زشریف سهم کشت و صنعت شریف آباد با نماد معاملاتی زشریف یکی از بهترین های گروه زراعت و خدمات وابسته می باشد. این سهم از نسبت P Eخوبی برخور
تحلیل تکنیکال زشریف سهم کشت و صنعت شریف آباد با نماد معاملاتی زشریف یکی از بهترین های گروه زراعت و خدمات وابسته می باشد. این سهم از نسبت P Eخوبی برخور

⭕️تحلیل تکنیکال زشریف

🔸سهم کشت و صنعت شریف آباد با نماد معاملاتی زشریف یکی از بهترین های گروه زراعت و خدمات وابسته می باشد. این سهم از نسبت P Eخوبی برخوردار است. از دیدگاه تکنیکال این سهم به محدوده خوبی رسیده است و همچنین RSI محدوده حمایت است. اگر افزایش حجم معاملات و ورود نقدینگی مشاهده گردد می توان یک پله ورود کرد.
حمایت بعدی محدوده 320 تومان و مقاومت محدوده 500 تومان است.

▪️

⭕️رمزارز چین لینک، از محدوده اعلام شده توسط “تیم تحلیل ختم بورس” نزدیک به سی درصد رشد کرده است.

⭕️رمزارز اولنچ از محدوده حمایت اعلام شده توسط “تیم تحلیل ختم بورس” برگشته و از دیروز نزدیک به بیست درصد رشد کرده است.

Axs شکست مقاومت ؟ ‍

Axs شکست مقاومت ؟ ‍
Axs شکست مقاومت ؟ ‍

Axs
شکست مقاومت ؟👀👩‍🦯

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید