جک دورسی: بیت کوین در بلندمدت رشد می‌کند جک دورسی، هم‌بنیان‌گذار توییتر، د

جک دورسی: بیت کوین در بلندمدت رشد می‌کند جک دورسی، هم‌بنیان‌گذار توییتر، در پاسخ به فردی که گفته بود او به‌جای اظهارنظر در رابطه با ریزش بیت کوین درم

جک دورسی: بیت کوین در بلندمدت رشد می‌کند جک دورسی، هم‌بنیان‌گذار توییتر، د

جک دورسی: بیت کوین در بلندمدت رشد می‌کند

🔸 جک دورسی، هم‌بنیان‌گذار توییتر، در پاسخ به فردی که گفته بود او به‌جای اظهارنظر در رابطه با ریزش بیت کوین درمورد مسائل دیگر توییت می‌نویسد، عنوان کرده به قیمت‌ در حال ریزش بیت کوین نگاه نمی‌کند و اطمینان دارد روند بیت کوین همیشه در بلندمدت صعودی است. او افزوده که دلیل رشد بیت کوین در بلندمدت افزایش روزافزون پذیرش آن از سوی مردم است. / منبع

جک دورسی: بیت کوین در بلندمدت رشد می‌کند  جک دورسی، هم‌بنیان‌گذار توییتر، د
جک دورسی: بیت کوین در بلندمدت رشد می‌کند جک دورسی، هم‌بنیان‌گذار توییتر، د