قیمت مطابق نمودار پیشین با واکنش مثبت به همپوشانی سقف شکسته شده قبلی و تراز

قیمت مطابق نمودار پیشین با واکنش مثبت به همپوشانی سقف شکسته شده قبلی و تراز

اوان، نمای هفتگیاز خط روند کاهشی عبور کرده و با تکمیل تروبک (بازگشت مجدد قی

اوان، نمای هفتگیاز خط روند کاهشی عبور کرده و با تکمیل تروبک (بازگشت مجدد قیمت) بدان محدوده در؛ 10608 ریال موج افزایشی جدیدی را آغاز نموده که در صورت ش
اوان، نمای هفتگیاز خط روند کاهشی عبور کرده و با تکمیل تروبک (بازگشت مجدد قیمت) بدان محدوده در؛ 10608 ریال موج افزایشی جدیدی را آغاز نموده که در صورت ش

اوان، نمای هفتگی
از خط روند کاهشی عبور کرده و با تکمیل تروبک (بازگشت مجدد قیمت) بدان محدوده در؛ 10608 ریال موج افزایشی جدیدی را آغاز نموده که در صورت شکست مقاومت: 13645 ریال و غلبه بر ابر قطور نزولی میتواند تا هدف نخست؛ 17350 ریال رشد کند.

حد ضرر؛ 9045 ریال

1401 3 30

1

شفن، نمای هفتگی در بازه قیمتی؛ 10921 10987 ریال به تلاقی خط روند صعودی بلند

سه شنبه سی و یک خرداد ، روند صعودی، حمایت داینامیک

شفن، نمای هفتگی در بازه قیمتی؛ 10921 10987 ریال به تلاقی خط روند صعودی بلند مدت، حمایت داینامیک و تراز 0.5 درصد فیبوناچی ریتریسمنت برخورد خواهد کرد، ه
شفن، نمای هفتگی در بازه قیمتی؛ 10921 10987 ریال به تلاقی خط روند صعودی بلند مدت، حمایت داینامیک و تراز 0.5 درصد فیبوناچی ریتریسمنت برخورد خواهد کرد، ه

شفن، نمای هفتگی
در بازه قیمتی؛ 10921 10987 ریال به تلاقی خط روند صعودی بلند مدت، حمایت داینامیک و تراز 0.5 درصد فیبوناچی ریتریسمنت برخورد خواهد کرد، همپوشانی این سطوح میتواند محرکی جهت توقف موج اصلاحی اخیر باشد.

حد ابطال سناریوی فوق نفوذ قیمت زیر حمایت: 8992 ریال

1401 3 30

1

های وبقیمت 6 شاخه از یک آرایش دیامتریک را تکمیل نموده و اکنون در قالب شاخه

سه شنبه سی و یک خرداد ، های وب

های وبقیمت 6 شاخه از یک آرایش دیامتریک را تکمیل نموده و اکنون در قالب شاخه G به همپوشانی تراز 23 درصد فیبوناچی ریتریسمنت و سطح چند محوره (مقاومت حمایت
های وبقیمت 6 شاخه از یک آرایش دیامتریک را تکمیل نموده و اکنون در قالب شاخه G به همپوشانی تراز 23 درصد فیبوناچی ریتریسمنت و سطح چند محوره (مقاومت حمایت

های وب
قیمت 6 شاخه از یک آرایش دیامتریک را تکمیل نموده و اکنون در قالب شاخه G به همپوشانی تراز 23 درصد فیبوناچی ریتریسمنت و سطح چند محوره (مقاومت حمایت) در محدوده؛ 9212 8879 ریال واکنش مثبت نشان داده و به سمت سقف قبلی در 10394 ریال جهت گرفته است شکست این مقاومت میتواند رشد ادامه دار قیمت (همراه با ریز موج های اصلاحی) تا هدف؛ 14164 ریال برابر با نقطه H را درپی داشته باشد.

حد زیان؛ شکست سطح 8550 ریال

1401 3 31

1

حکشتیدرپی واکنش موثر قیمت به حمایت داینامیک و استاتیک در محدوده؛ 19096 ریال، موج افزایشی جدیدی را آغاز نموده که در صورت گذر از مقاومت 23769 ریال میتوا
حکشتیدرپی واکنش موثر قیمت به حمایت داینامیک و استاتیک در محدوده؛ 19096 ریال، موج افزایشی جدیدی را آغاز نموده که در صورت گذر از مقاومت 23769 ریال میتوا

حکشتی
درپی واکنش موثر قیمت به حمایت داینامیک و استاتیک در محدوده؛ 19096 ریال، موج افزایشی جدیدی را آغاز نموده که در صورت گذر از مقاومت 23769 ریال میتواند به سمت اهداف بعدی در ارقام؛ 25599 29715 ریال گام بردارد.

1401 3 31

1

شستاقیمت کماکان در بند میانگین های ایچیموکو و درون اصلاح ترکیبی (طولانی مدت

سه شنبه سی و یک خرداد ، ایچیموکو، شستا

شستاقیمت کماکان در بند میانگین های ایچیموکو و درون اصلاح ترکیبی (طولانی مدت) محصور مانده است، مادامیکه ضلع فوقانی الگوی ترسیمی در محدوده؛ 1107 ریال شک
شستاقیمت کماکان در بند میانگین های ایچیموکو و درون اصلاح ترکیبی (طولانی مدت) محصور مانده است، مادامیکه ضلع فوقانی الگوی ترسیمی در محدوده؛ 1107 ریال شک

شستا
قیمت کماکان در بند میانگین های ایچیموکو و درون اصلاح ترکیبی (طولانی مدت) محصور مانده است، مادامیکه ضلع فوقانی الگوی ترسیمی در محدوده؛ 1107 ریال شکسته نشود موج صعودی پایداری در نمودار فوق شکل نخواهد گرفت.

ضلع تحتانی مثلث منقبض در 931 ریال سطح حمایتی مهم سهم در بازه کنونی است.

1401 3 31

1

این روزها با ریزش بازار رمز ارزها بسیاری از مردم سرمایه‌های خود را از دست د

سه شنبه سی و یک خرداد ، کارگزاری

💰 این روزها با ریزش بازار رمز ارزها بسیاری از مردم سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند.

👈 این نکته یادآور آن است که هر سرمایه‌گذار لازم است میزان ریسک‌پذیری خود را شناسایی کرده و براساس آن، بازار مناسب برای سرمایه‌گذاری خود را انتخاب کند.

🟠 اگر شما مایل به کسب بازدهی هموار ماهانه، سود مرکب و با ریسک بسیار پایین هستید، صندوق درآمد ثابت افران پیشنهاد ما به شماست.

❇️ شما میتوانید هر روز تا ساعت 15 با جستجوی نماد “افران” از طریق پنل آنلاین کارگزاری خود، واحدهای افران را خریداری کنید.

📌ثبت درخواست مشاوره رایگان:
📎

📌 اطلاعات بیشتر در کانال صندوق افران:

📎

در گروه فلزات اساسی فگستر با حجم معامله 13.47 میلیون برگه سهم (بیش از پنج‌ب

سه شنبه سی و یک خرداد ، فلزات اساسی

در گروه فلزات اساسی فگستر با حجم معامله 13.47 میلیون برگه سهم (بیش از پنج‌برابر میانگین حجم ماه) در روز جاری دادوستد شده است.قیمت مطابق نمودار پیشین ب
در گروه فلزات اساسی فگستر با حجم معامله 13.47 میلیون برگه سهم (بیش از پنج‌برابر میانگین حجم ماه) در روز جاری دادوستد شده است.قیمت مطابق نمودار پیشین ب

در گروه فلزات اساسی فگستر با حجم معامله 13.47 میلیون برگه سهم (بیش از پنج‌برابر میانگین حجم ماه) در روز جاری دادوستد شده است.

قیمت مطابق نمودار پیشین با واکنش مثبت به همپوشانی سقف شکسته شده قبلی و تراز 23% فیبوناچی ریتریسمنت در بازه قیمتی؛ 7217 ریال وارد دامنه موج افزایشی جدیدی با اهداف 9876 11404 ریال گردیده است.

1401 3 31

1

بازار بورس 31 خرداد کاهش 7000 واحدی شاخص کل شاخص کل بورس: 1,539,630تغییر نس

سه شنبه سی و یک خرداد ، روند نزولی، شاخص کل، فملی، فولاد، شگویا، دماوند، فرابورس، بازار بورس، بورس

بازار بورس 31 خرداد کاهش 7000 واحدی شاخص کل شاخص کل بورس: 1,539,630تغییر نسبت به دیروز 7,617 شاخص کل هم‌وزن بورس: 423,456تغییر نسبت به دیروز 3,127 نما
بازار بورس 31 خرداد کاهش 7000 واحدی شاخص کل شاخص کل بورس: 1,539,630تغییر نسبت به دیروز 7,617 شاخص کل هم‌وزن بورس: 423,456تغییر نسبت به دیروز 3,127 نما

📌بازار بورس 31 خرداد کاهش 7000 واحدی شاخص کل

شاخص کل بورس: 1,539,630
تغییر نسبت به دیروز 🔻 7,617

شاخص کل هم‌وزن بورس: 423,456
تغییر نسبت به دیروز 🔻3,127

نمادهای فملی، نوری و فولاد به ترتیب با 706، 574 و 517 واحد تأثیر منفی، بیشترین اثر کاهشی را بر ریزش شاخص کل بازار بورس امروز شدند.

شاخص کل فرابورس: 20,833
تغییر نسبت به دیروز 🔻152

نمادهای شگویا، زاگرس و دماوند به ترتیب با 24، 11 و 9 واحد تأثیر منفی، بر روند نزولی شاخص کل فرابورس امروز تاثیر داشتند.

1

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید