به اطلاع می‌رساند؛ با توجه به درج نماد معاملاتی شرکت بیمه اتکایی سامان 50%

به اطلاع می‌رساند؛ با توجه به درج نماد معاملاتی شرکت بیمه اتکایی سامان 50%

محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن به اطلاع می‌رساند

سه شنبه سی و یک خرداد ، فرابورس، حق تقدم، بورس

❇ محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن

◼ به اطلاع می‌رساند؛ پیرو مصوبات شورای محترم پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعلام می‌گردد: 1 محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت 4 ماه خواهد بود. 2 محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط 4 ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال خواهد شد لذا در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه9904، تسه9905، تسه9906 و تسه9907 مشمول محدودیت مذکور نمی‌باشند. 3 در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر 560 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی می باشد. 4 متقاضیان خرید می‌بایست محدودیت‌های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت نمایند، تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش منجرسیدگی تخلفات می‌گردد.5 ضروریست متقاضیان محترم مفاد اطلاعیه شماره 3682 الف 01 مورخ 1401 02 10 این شرکت را در تصمیمات خود مد نظر قرار دهند. متقاضیان محترم جهت اطلاع از سایر جزئیات می‌توانند به اطلاعیه‌‌های این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01 3 31 07:46
⬇⬇⬇⬇

💎

محدودیت‌های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی به اطلاع می‌رساند؛

سه شنبه سی و یک خرداد ، فرابورس، حق تقدم، بورس

❇ محدودیت‌های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی

◼ به اطلاع می‌رساند؛ موارد ذیل در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی اعلام می‌گردد: 1)اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می‌باشد. 2)محدودیت حجمی هر سفارش خرید (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد 280 ورقه تعیین گردیده است. 3)محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی به مدت 4 ماه خواهد بود.متقاضیان محترم جهت اطلاع از سایر جزئیات می توانند به اطلاعیه‌ شماره 10196 ن 96 مورخ 1396 11 16 و اطلاعیه شماره 2553 الف 99 مورخ 1399 12 10 این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران مراجعه نمایند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01 3 31 07:46
⬇⬇⬇⬇

💎

حرهشا توقف نماد (حرهشا1) اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معا

سه شنبه سی و یک خرداد ، سپاها، حرهشا، فرابورس، بورس

حرهشا

❇ توقف نماد (حرهشا1) اطلاعات با اهمیت گروه ب

◼ به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (حرهشا1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارفرابورس ایران

01 3 31 08:00
⬇⬇⬇⬇

💎

خزر توقف نماد (خزر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف به اطلاع میرسان

سه شنبه سی و یک خرداد ، بورس

خزر

❇ توقف نماد (خزر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

◼ به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت فنرسازی‌زر (خزر1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

01 3 31 08:00
⬇⬇⬇⬇

💎

فلات تعلیق نماد معاملاتی (فلات1) به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره

سه شنبه سی و یک خرداد ، فرابورس، شرکت فرابورس ایران، بورس

فلات

❇ تعلیق نماد معاملاتی (فلات1)

◼ به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، به استناد بند 7 ماده 13 مکرر 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، نماد معاملاتی (فلات1) بنا به تشخیص شرکت فرابورس ایران حداکثر تا تاریخ 1401 04 13 تعلیق شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران

01 3 31 08:00
⬇⬇⬇⬇

💎

نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی به اطلاع می‌رساند، نمادهای معاملاتی

سه شنبه سی و یک خرداد ، حبندر، فرابورس، بورس

❇ نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی

◼ به اطلاع می‌رساند، نمادهای معاملاتی (حبندر1) ، (گنگین1) و (ثاژن1) امروز سه‌شنبه مورخ 1401 03 31 مشمول رفع گره معاملاتی می‌باشند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01 3 31 08:02
⬇⬇⬇⬇

💎

تغییر حجم مبنای برخی از نمادهای بازار پایه پیرو اطلاعیه شماره 3405 الف 00 م

سه شنبه سی و یک خرداد ، بازار پایه، فرابورس، بورس

❇ تغییر حجم مبنای برخی از نمادهای بازار پایه

◼ پیرو اطلاعیه شماره 3405 الف 00 مورخ 1400 10 05 این شرکت، به اطلاع می‌رساند، حجم مبنای نماد معاملاتی (سلار1) از امروز سه‌شنبه مورخ 1401 03 31 به 1 تغییر خواهد یافت. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01 3 31 08:05
⬇⬇⬇⬇

💎

اتکاسا تعیین کارگزار ناظر در نماد معاملاتی (اتکاسا1) به اطلاع می‌رساند؛ با

سه شنبه سی و یک خرداد ، اتکای، بازار پایه، فرابورس، بورس

اتکاسا

❇ تعیین کارگزار ناظر در نماد معاملاتی (اتکاسا1)

◼ به اطلاع می‌رساند؛ با توجه به درج نماد معاملاتی شرکت بیمه اتکایی سامان 50% تأدیه (اتکاسا1) در تابلو زرد بازار پایه فرابورس ایران، خواهشمند است سهامداران محترم نسبت به تعیین کارگزار ناظر اقدام نمایند. همچنین ضروری است، سرمایه گذاران محترم به گزارش ارزش گذاری شرکت مذکور، واقع در سامانه کدال توجه فرمایند. تاریخ گشایش نماد معاملاتی متعاقبا اعلام خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01 3 31 08:07
⬇⬇⬇⬇

💎

پارتا توقف نماد (پارتا1) به علت پذیرش دربازار دوم فرابورس به منظور انتقال ن

سه شنبه سی و یک خرداد ، پارتا، فرابورس، بورس

پارتا

❇ توقف نماد (پارتا1) به علت پذیرش دربازار دوم فرابورس به منظور انتقال نماد

◼ به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت مجتمع صنعتی آرتا ویل تایر (پارتا1) به دلیل پذیرش در بازار دوم فرابورس ایران، به منظور انتقال نماد، در پایان جلسه معاملاتی امروز سه‌شنبه مورخ 1401 03 31 متوقف می‌گردد. بدیهی است گشایش نماد معاملاتی مذکور (پارتا1) در بازار دوم فرابورس ایران متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌گردد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01 3 31 08:20
⬇⬇⬇⬇

💎

معاملات بورس انرژی ایران بازار مصرف‌کنندگان بزرگ برق و عمده‌فروشی 1$$بدین‌و

سه شنبه سی و یک خرداد ، بورس انرژی، بورس

❇ معاملات بورس انرژی ایران بازار مصرف‌کنندگان بزرگ برق و عمده‌فروشی

◼ 1$$بدین‌وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می‌رساند که در جلسه معاملاتی امروز نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 1401 04 04و نمادهای بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی 1401 04 04بازارهای مصرف‌کنندگان بزرگ برق (بازار خرده‌فروشی برق) و عمده‌فروشی متوقف شده و فرایند تحویل آن آغاز می‌گردد. ضمناً نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 1401 04 30در بازارهای مصرف‌کنندگان بزرگ برق (بازار خرده‌فروشی برق) و عمده‌فروشی گشایش می‌یابند. مدیریت عملیات بازار

01 3 31 08:27
⬇⬇⬇⬇

💎

وآیند تداوم تعلیق نماد معاملاتی (وآیند1) به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعی

سه شنبه سی و یک خرداد ، فرابورس، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس

وآیند

❇ تداوم تعلیق نماد معاملاتی (وآیند1)

◼ به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، با توجه به عدم رفع ابهام وضعیت اطلاعاتی شرکت بانک آینده ، تعلیق نماد معاملاتی (وآیند1) بنا به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر تا تاریخ 1401 02 31 ادامه می‌یابد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران

01 3 31 08:46
⬇⬇⬇⬇

💎

کاوه میدکوح داروح حراج مجدد نمادهای معاملاتی(کاوه)،(میدکوح)،(داروح) به اطلا

سه شنبه سی و یک خرداد ، فولاد، میدکو، خاور، حق تقدم، بورس

کاوه میدکوح داروح

❇ حراج مجدد نمادهای معاملاتی(کاوه)،(میدکوح)،(داروح)

◼ به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش(کاوه) و حق تقدم شرکت‌های مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(میدکوح) و کارخانجات داروپخش(داروح) باتوجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. هم چنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

01 3 31 08:56
⬇⬇⬇⬇

💎

مرقام تعلیق نماد معاملاتی (مرقام1) به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طب

سه شنبه سی و یک خرداد ، مرقام، بورس

مرقام

❇ تعلیق نماد معاملاتی (مرقام1)

◼ به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت ایران‌ارقام‌ (مرقام1) حداکثر تا تاریخ 1401 04 13 تعلیق شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

01 3 31 08:56
⬇⬇⬇⬇

💎

کاوه میدکوح داروح حراج مجدد نمادهای معاملاتی(کاوه)،(میدکوح)،(داروح) به اطلا

سه شنبه سی و یک خرداد ، فولاد، میدکو، خاور، حق تقدم، بورس

کاوه میدکوح داروح

❇ حراج مجدد نمادهای معاملاتی(کاوه)،(میدکوح)،(داروح)

◼ به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش(کاوه) و حق تقدم شرکت‌های مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(میدکوح) و کارخانجات داروپخش(داروح) باتوجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. هم چنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

01 3 31 09:07
⬇⬇⬇⬇

💎

وآیند اصلاحیه تداوم تعلیق نماد معاملاتی (وآیند1) به اطلاع می‌رساند؛ مطابق ب

سه شنبه سی و یک خرداد ، فرابورس، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس

وآیند

❇ اصلاحیه تداوم تعلیق نماد معاملاتی (وآیند1)

◼ به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، با توجه به عدم رفع ابهام وضعیت اطلاعاتی شرکت بانک آینده ، تعلیق نماد معاملاتی (وآیند1) بنا به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر تا تاریخ 1401 04 31 تمدید می گردد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01 3 31 09:19
⬇⬇⬇⬇

💎

خزامیا فروس بازگشایی نمادهای معاملاتی(خزامیا)،(فروس) به اطلاع می رساند،نماد

سه شنبه سی و یک خرداد ، خزامیا، فروسیل، بازگشایی نماد، بورس

خزامیا فروس

❇ بازگشایی نمادهای معاملاتی(خزامیا)،(فروس)

◼ به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های زامیاد(خزامیا)، فروسیلیس ایران(فروس) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف ، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. هم چنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

01 3 31 09:22
⬇⬇⬇⬇

💎

وآداک تداوم تعلیق نماد معاملاتی (وآداک1) به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعی

سه شنبه سی و یک خرداد ، فرابورس، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس

وآداک

❇ تداوم تعلیق نماد معاملاتی (وآداک1)

◼ به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، با توجه به عدم رفع ابهام وضعیت اطلاعاتی شرکت صنعت و تجارت آداک ، تعلیق نماد معاملاتی (وآداک1) بنا به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر تا تاریخ 1401 03 01 ادامه می‌یابد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران

01 3 31 09:24
⬇⬇⬇⬇

💎

کیمیا بازگشایی نماد معاملاتی (کیمیا1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت

سه شنبه سی و یک خرداد ، زنجان، ستران، کیمیا، فرابورس، بازگشایی نماد، بورس

کیمیا

❇ بازگشایی نماد معاملاتی (کیمیا1)

◼ به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب،‌ وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان قیمت امروز سه‌شنبه مورخ 1401 03 31، آماده انجام معامله می‌باشد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01 3 31 09:42
⬇⬇⬇⬇

💎

واجد شرایط خاص پذیره‌نویسی اوراق مرابحه عام دولت (واجد شرایط خاص) به اطلاع

سه شنبه سی و یک خرداد ، فرابورس، شرکت فرابورس ایران، بورس

واجد شرایط خاص

❇ پذیره‌نویسی اوراق مرابحه عام دولت (واجد شرایط خاص)

◼ به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه‌های شماره 3754 ن 01 مورخ 1401 03 02 و شماره 3836 ن 01 مورخ 1401 03 18 و 3865 ن 01 مورخ 1401 03 30 این شرکت، اوراق مرابحه عام دولت105 ش.خ030503 در نماد معاملاتی (اراد1051) و اوراق مرابحه عام دولت106 ش.خ020624 در نماد معاملاتی (اراد1061) و اوراق مرابحه عام دولت107 ش.خ030724 در نماد معاملاتی (اراد1071) با مبلغ اسمی هر ورقه 1،000،000 ریال امروز سه‌شنبه مورخ 1401 03 31 پذیره‌‌نویسی می‌شود. برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره این اوراق می‌توانید به اطلاعیه‌های مذکور واقع در وبسایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01 3 31 09:50
⬇⬇⬇⬇

💎

شاوان بازگشایی نماد معاملاتی (شاوان1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت

سه شنبه سی و یک خرداد ، افزایش سرمایه، برگزاری مجمع، پیش گشایش، پالایش، مجمع، فرابورس، بازگشایی نماد، بورس

شاوان

❇ بازگشایی نماد معاملاتی (شاوان1)

◼ به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پالایش نفت لاوان (شاوان1) پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام درخصوص افزایش سرمایه و اعمال تصمیمات مذکور در سامانه معاملات، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه‌شنبه مورخ 1401 03 31 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع‌رسانی می‌شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان‌پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01 3 31 10:07
⬇⬇⬇⬇

💎

شگویا بازگشایی نماد معاملاتی (شگویا1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت

سه شنبه سی و یک خرداد ، پیش گشایش، شگویا، مجامع، فرابورس، بازگشایی نماد، بورس

شگویا

❇ بازگشایی نماد معاملاتی (شگویا1)

◼ به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی تندگویان (شگویا1) پس از برگزاری مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه شنبه مورخ 1401 03 31 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع‌رسانی می‌شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان‌پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01 3 31 10:15
⬇⬇⬇⬇

💎

حآفرین گشایش نمادهای معاملاتی قرارداد اختیارمعامله در نماد (حآفرین1) به اطل

سه شنبه سی و یک خرداد ، کارگزاری، فرابورس، بورس

حآفرین

❇ گشایش نمادهای معاملاتی قرارداد اختیارمعامله در نماد (حآفرین1)

◼ به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 3858 م 01 مورخ 1401 03 28 این شرکت، امروز چهارشنبه مورخ 1401 03 31 قراردادهای اختیار معامله با سررسید اسفند ماه سال 1401 بر روی سهام شرکت شرکت ریل پرداز نوآفرین (حآفرین1) در نمادهای معاملاتی اختیار خرید (ضحافرین1208) و (طحافرین1208) در بازار مشتقه فرابورس ایران عرضه می‌شود. در این خصوص توجه به موارد زیر ضروری است: 1)نحوه درج قراردادهای اختیار معاملات در نمادهای مذکور شامل حداقل سه قرارداد که مبتنی بر حداقل یک قرارداد در سود، یک قرارداد بی تفاوت و حداقل یک قرارداد در زیان می‌باشد. 2)نماد معاملاتی سهام پایه: (حآفرین1) 3)اندازه قرارداد (سهم): 1،000 4)دوره معاملاتی: 1401 03 31 لغایت 1401 12 14 5)تسویه نقدی (در صورت توافق طرفین) که تاریخ تسویه نقدی یک روز پیش از سررسید و تاریخ تسویه فیزیکی در سررسید می‌باشد. 6) حداقل مقدار هر سفارش (قرارداد) 1 و حداکثر مقدار هر سفارش (قرارداد) 100 می‌باشد. 7)معاملاتاز طریق سامانه معاملات برخط (آنلاین) انجام می‌گیرد و کارگزاران می‌بایست دسترسی معامله گران برخط (آنلاین) جهت ورود سفارش و انجام معامله در گروه معاملاتی 13 را فعال نمایند. 8)جهت ارسال سفارش در نمادهای قرارداد اختیار معامله در بازار ابزارهای مشتقه فرابورس ایران بایستی از مقدارعددی 94 در فیلد کد شهراستفاده شود.همچنین کارگزاران می بایست قبل از فعالیت در بازار مذکور نسبت به اخذ تایید و امضای «بیانیه پذیرش ریسک» و «قرارداد فی مابین مشتری و کارگزار» از مشتریان خود مطابق با اطلاعیه شماره1052 الف 95 مورخ 1395 09 28 معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران، اقدام نمایند. مسئولیت اخذ قرارداد و بیانیه امضا بر عهده کارگزاری است. همچنین مسئولیت هرگونه اظهار خلاف واقع برع برای کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه مذکور مراجعه فرمایید. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01 3 31 10:28
⬇⬇⬇⬇

💎

حرهشا پلاست پلاستح بازگشایی نمادهای معاملاتی (حرهشا1)، (پلاست1) و (پلاستح1)

سه شنبه سی و یک خرداد ، پلاست، سپاها، حرهشا، فرابورس، حق تقدم، بازگشایی نماد، بورس

حرهشا پلاست پلاستح

❇ بازگشایی نمادهای معاملاتی (حرهشا1)، (پلاست1) و (پلاستح1)

◼ به اطلاع می‌رساند؛ نمادهای معاملاتی شرکت رهشاد سپاهان (حرهشا1)، شرکت پلاستیران (پلاست1) و حق تقدم استفاده نشده شرکت مذکور (پلاستح1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه ب، وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان قیمت امروز سه‌شنبه مورخ 1401 03 31 آماده انجام معامله می‌باشد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01 3 31 10:32
⬇⬇⬇⬇

💎

کماسه توقف نماد (کماسه1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرس

سه شنبه سی و یک خرداد ، کماسه، بورس

کماسه

❇ توقف نماد (کماسه1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

◼ به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ (کماسه1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

01 3 31 10:35
⬇⬇⬇⬇

💎

سمایه توقف نماد (سمایه1) اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معا

سه شنبه سی و یک خرداد ، فرابورس، بورس

سمایه

❇ توقف نماد (سمایه1) اطلاعات با اهمیت گروه ب

◼ به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (سمایه1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت بانک سرمایه متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارفرابورس ایران

01 3 31 10:53
⬇⬇⬇⬇

💎

واحیا بازگشایی نماد معاملاتی (واحیا1) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت

سه شنبه سی و یک خرداد ، پیش گشایش، سپاها، واحیا، فرابورس، بازگشایی نماد، بورس

واحیا

❇ بازگشایی نماد معاملاتی (واحیا1)

◼ به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف)، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه شنبه مورخ 1401 03 31 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01 3 31 10:54
⬇⬇⬇⬇

💎

خلیبل بازگشایی نماد معاملاتی (خلیبل1) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت

سه شنبه سی و یک خرداد ، پیش گشایش، مجامع، فرابورس، بازگشایی نماد، بورس

خلیبل

❇ بازگشایی نماد معاملاتی (خلیبل1)

◼ به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت مالیبل سایپا (خلیبل1) پس از برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده صاحبان سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه شنبه مورخ 1401 03 31 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01 3 31 10:54
⬇⬇⬇⬇

💎

شتولی بازگشایی نماد معاملاتی (شتولی1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت

سه شنبه سی و یک خرداد ، پیش گشایش، فرابورس، بازگشایی نماد، بورس

شتولی

❇ بازگشایی نماد معاملاتی (شتولی1)

◼ به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت تولی پرس (شتولی1) پس از عدم اظهارنظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1400 06 31 ، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز ‌سه شنبه مورخ 1401 03 31 آماده انجام معامله می‌باشد.همچنین توجه سهامداران محترم را به گزارش منتشر شده حسابرس و بازرس قانونی در سامانه کدال نسبت به صورتهای مالی مذکور جلب می نماید. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع‌رسانی می‌شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان‌پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01 3 31 11:03
⬇⬇⬇⬇

💎

وملی دفرا شفا بازگشایی نمادهای معاملاتی (وملی)،(دفرا)،(شفا) به اطلاع می‌رسا

سه شنبه سی و یک خرداد ، دارویی، شفا، مجامع، وملی، فرآور، بازگشایی نماد، بورس

وملی دفرا شفا

❇ بازگشایی نمادهای معاملاتی (وملی)،(دفرا)،(شفا)

◼ به اطلاع می‌رساند،نماد معاملاتی شرکت‌های‌ سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی(وملی)،فرآورده های تزریقی و دارویی ایران(دفرا)،سرمایه گذاری شفا دارو(شفا)پس از برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی و عمومی فوق العاده مبنی بر اصلاح اساسنامه بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می‌باشند. هم چنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع،اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال(codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری‌های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

01 3 31 11:09
⬇⬇⬇⬇

💎

کمنگنز بازگشایی نماد معاملاتی (کمنگنز) به اطلاع می‌رساند،نماد معاملاتی معاد

سه شنبه سی و یک خرداد ، برگزاری مجمع، مجمع، بازگشایی نماد، بورس

کمنگنز

❇ بازگشایی نماد معاملاتی (کمنگنز)

◼ به اطلاع می‌رساند،نماد معاملاتی معادن منگنز ایران(کمنگنز) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیئت مدیره با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می‌باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

01 3 31 11:10
⬇⬇⬇⬇

💎

وصنا بازگشایی نماد معاملاتی (وصنا) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سر

سه شنبه سی و یک خرداد ، مجمع، وصنا، بازگشایی نماد، بورس

وصنا

❇ بازگشایی نماد معاملاتی (وصنا)

◼ به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران(وصنا) با توجه به لغو مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می‌باشد. همچنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

01 3 31 11:12
⬇⬇⬇⬇

💎

رکیشح بازگشایی نماد معاملاتی (رکیشح) به اطلاع می‌رساند،نماد معاملاتی حق تقد

سه شنبه سی و یک خرداد ، رکیش، حق تقدم، بازگشایی نماد، بورس

رکیشح

❇ بازگشایی نماد معاملاتی (رکیشح)

◼ به اطلاع می‌رساند،نماد معاملاتی حق تقدم شرکت کارت اعتباری ایران کیش(رکیشح)با توجه به اعلام مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می‌باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

01 3 31 11:14
⬇⬇⬇⬇

💎

بازگشایی نمادهای معاملاتی قراردادهای اختیار معامله شرکت پتروشیمی تندگویان ب

سه شنبه سی و یک خرداد ، شگویا، فرابورس، بازگشایی نماد، بورس

❇ بازگشایی نمادهای معاملاتی قراردادهای اختیار معامله شرکت پتروشیمی تندگویان

◼ به اطلاع می‌رساند؛ نمادهای معاملاتی قراردادهای اختیار معامله شرکت پتروشیمی تندگویان با توجه به بازگشایی نماد اصلی (شگویا1) آماده انجام معامله می‌باشد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01 3 31 11:14
⬇⬇⬇⬇

💎

مفاخر توقف نماد (مفاخر1) به دلیل کاهش قیمت بیش از 30 درصد نماد اصلی به اطلا

سه شنبه سی و یک خرداد ، کاهش قیمت، مفاخر، فرابورس، بورس

مفاخر

❇ توقف نماد (مفاخر1) به دلیل کاهش قیمت بیش از 30 درصد نماد اصلی

◼ به اطلاع میرساند نماد معاملاتی (مفاخر1) به دلیل کاهش قیمت بیش از 30 درصد در نماد اصلی، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشر متوقف شد. لذا خواهشمند است اشخاص دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام، سوالات خود را طی روز جاری از طریق سامانه تدان، جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر، ثبت نمایند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01 3 31 11:22
⬇⬇⬇⬇

💎

فسرب کساپا کماسه بنیرو لبوتان ولکار توقف نمادهای معاملاتی(فسرب)،(کساپا)،(کم

سه شنبه سی و یک خرداد ، برگزاری مجمع، لبوتان، مجمع، فسرب، مجامع، کماسه، کساپا، بورس

فسرب کساپا کماسه بنیرو لبوتان ولکار

❇ توقف نمادهای معاملاتی(فسرب)،(کساپا)،(کماسه)،(بنیرو)،(لبوتان)،(ولکار)

◼ به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های ملی سرب وروی ایران(فسرب)، سایپا شیشه(کساپا) جهت برگزاری مجامع عادی سالیانه بمنظور تصویب صورت های مالی و عمومی فوق العاده، تامین ماسه ریخته گری(کماسه)، نیرو ترانس(بنیرو)، گروه صنعتی بوتان(لبوتان)، لیزینگ کارآفرین(ولکار)جهت برگزاری مجمع عادی سالیانه بمنظور تصویب صورت های مالی، متوقف خواهند شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

01 3 31 11:34
⬇⬇⬇⬇

💎

کاریس تسویه فیزیکی قراردادهای اختیار خرید و فروش نماد معاملاتی (کاریس1) پیر

سه شنبه سی و یک خرداد ، فرابورس، بورس، صندوق سرمایه‌

کاریس

❇ تسویه فیزیکی قراردادهای اختیار خرید و فروش نماد معاملاتی (کاریس1)

◼ پیرو اطلاعیه‌‌های شماره 3374 م 00 مورخ 1400 09 22 و 3730 م 01 مورخ 1401 02 25 این شرکت، با توجه به اتمام دوره معاملاتی و موعد سررسید نقدی قراردادهای اختیار خرید و فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما (کاریس1) در بازار مشتقه فرابورس ایران، تسویه فیزیکی قراردادهای مذکور امروز سه‌شنبه مورخ 1401 03 31 انجام خواهد گرفت. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: 1 دارندگان موقعیت باز خریدی که مایل به تسویه فیزیکی قراردادهای خود می‌باشند، باید پس از دریافت پیغام از سامانه معاملات برخط، نسبت به ارسال درخواست‌های تسویه فیزیکی خود اقدام کنند. همچنین در زمان تسویه فیزیکی، دارندگان موقعیت باز فروش به طور پیش فرض، متعهد به تسویه فیزیکی همه موقعیت‌های باز خود می‌باشند. مسئولیت عدم ارسال درخواست اعمال بر عهده مشتریان است. 2 آن دسته از افرادی که موفق به تسویه نقدی نشده‌اند، می‌بایست در صورت تمایل مجدداً امروز در ماست تسویه فیزیکی خود را از طریق سامانه برخط ارسال نمایند. 3 در تسویه فیزیکی، امکان اعمال قرارداد اختیار معامله به میزان کسری از اندازه قرارداد وجود ندارد. 4 از آنجایی که اعمال به روش تسویه فیزیکی برای همه قراردادها اعم از «در سود»، «بی‌تفاوت» و «در زیان» قابل انجام می‌باشد، لذا دارندگان موقعیت باز خرید باید در سامانه اعمال، موافقت خود را با تسویه فیزیکی این قراردادها اعلام نمایند. 5 به منظور سهولت در اجرای فرآیند ارسال درخواست اعمال برای کارگزار و مشتری، در تسویه فیزیکی، گزینه‌ای با عنوان «موافقت با اعمال حداکثری» تعبیه شده است. مشتری با انتخاب این گزینه اعلام می‌کند که در زمان تسویه فیزیکی، موافق اعمال همه موقعیت‌ها به مقدار موجودی دارایی پایه در کد معاملاتی فروشنده اختیار خرید تسویه به صورت فیزیکی انجام شده و مابقی بر اساس آخرین قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید فیزیکی، تسویه نقدی می‌شود. 6 در صورت نکوش، قرارداد اختیار معامله، تسویه نقدی شده و مشمول جریمه خواهد شد. جریمه نکول برابر با یک درصد ارزش قرارداد بر حسب قیمت اعمال می‌باشد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01 3 31 11:34
⬇⬇⬇⬇

💎

کاریس پایان دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله در نماد (کاریس1) پیرو اط

سه شنبه سی و یک خرداد ، فرابورس، بورس، صندوق سرمایه‌

کاریس

❇ پایان دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله در نماد (کاریس1)

◼ پیرو اطلاعیه‌‌های شماره 3374 م 00 مورخ 1400 09 22 و 3730 م 01 مورخ 1401 02 25 این شرکت، با توجه به اتمام دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما (کاریس1)، نمادهای معاملات اختیار خرید (ضکاریس3001)،‌ (ضکاریس3011)،‌ (ضکاریس3021)،‌ (ضکاریس3031)،‌ (ضکاریس3041)،‌ (ضکاریس3051)،‌ (ضکاریس3061) و نمادهای معاملاتی اختیار فروش (طکاریس3001)،‌ (طکاریس3011)،‌ (طکاریس3021)،‌ (طکاریس3031)،‌ (طکاریس3041)،‌ (طکاریس3051)، و (طکاریس3061) در پایان جلسه معاملاتی امروز سه‌شنبه مورخ 1401 03 31 بازار مشتقه فرابورس ایران متوقف خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01 3 31 11:35
⬇⬇⬇⬇

💎

کفرآور توقف نماد معاملاتی (کفرآور1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت ف

سه شنبه سی و یک خرداد ، برگزاری مجمع، مجمع، کفرآور، فرآور، فرابورس، بورس

کفرآور

❇ توقف نماد معاملاتی (کفرآور1)

◼ به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت فرآورده‌های سیمان شرق (کفرآور1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده صاحبان سهام در روز شنبه 1401 04 04 در پایان معاملات امروز سه‌شنبه مورخ 1401 03 31 متوقف می‌شود. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01 3 31 12:03
⬇⬇⬇⬇

💎

افق توقف نماد (افق1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند

سه شنبه سی و یک خرداد ، بورس

افق

❇ توقف نماد (افق1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

◼ به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش (افق1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

01 3 31 12:24
⬇⬇⬇⬇

💎

قیستو توقف نماد (قیستو1) اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معا

سه شنبه سی و یک خرداد ، قیستو، فرابورس، بورس

قیستو

❇ توقف نماد (قیستو1) اطلاعات با اهمیت گروه ب

◼ به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (قیستو1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت شرکت قند بیستون متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارفرابورس ایران

01 3 31 13:06
⬇⬇⬇⬇

💎

غچین توقف نماد (غچین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرسان

سه شنبه سی و یک خرداد ، غچین، بورس

غچین

❇ توقف نماد (غچین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

◼ به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین (غچین1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

01 3 31 14:17
⬇⬇⬇⬇

💎

غچین توقف نماد (غچین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرسان

سه شنبه سی و یک خرداد ، غچین، بورس

غچین

❇ توقف نماد (غچین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

◼ به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین (غچین1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

01 3 31 14:47
⬇⬇⬇⬇

💎

تغییر حجم مبنای برخی از نمادهای بازار پایه پیرو اطلاعیه شماره 3405 الف 00 م

سه شنبه سی و یک خرداد ، بازار پایه، قاروم، فرابورس، بورس

❇ تغییر حجم مبنای برخی از نمادهای بازار پایه

◼ پیرو اطلاعیه شماره 3405 الف 00 مورخ 1400 10 05 این شرکت، به اطلاع می‌رساند، حجم مبنای نماد معاملاتی (قاروم1) از روز چهارشنبه مورخ 1401 04 01 به 1 تغییر خواهد یافت. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01 3 31 14:55
⬇⬇⬇⬇

💎

پارسان شبریز شبندر شپدیس اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی ازمعاملات(پارسان)،(ش

سه شنبه سی و یک خرداد ، شبندر، شبریز، پالایش، پارسان، شپدیس، بورس

پارسان شبریز شبندر شپدیس

❇ اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی ازمعاملات(پارسان)،(شبریز)،(شبندر)،(شپدیس)

◼ به اطلاع می رساند، بخشی ازمعاملات نماد معاملاتی شرکت های گروه گسترش نفت و گاز پارسیان(پارسان)، پالایش نفت تبریز(شبریز)، پالایش نفت بندرعباس(شبندر)، پتروشیمی پردیس(شپدیس)در روز جاری سه شنبه مورخ 1401 03 31 تایید نگردید. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

01 3 31 15:09
⬇⬇⬇⬇

💎

همراه اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی ازمعاملات(همراه) به اطلاع می رساند، بخش

سه شنبه سی و یک خرداد ، بورس

همراه

❇ اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی ازمعاملات(همراه)

◼ به اطلاع می رساند، بخشی ازمعاملات نماد معاملاتی شرکت ارتباطات سیار ایران(همراه)در روز جاری سه شنبه مورخ 1401 03 31 تایید نگردید. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

01 3 31 15:10
⬇⬇⬇⬇

💎

غیوان عدم تأیید معاملات در نماد معاملاتی (غیوان1) به اطلاع می‌رساند؛ معاملا

سه شنبه سی و یک خرداد ، فرابورس، بورس

غیوان

❇ عدم تأیید معاملات در نماد معاملاتی (غیوان1)

◼ به اطلاع می‌رساند؛ معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1401 03 31 در نماد معاملاتی (غیوان1)‌ مورد تأیید قرار نگرفت. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01 3 31 17:04
⬇⬇⬇⬇

💎

شتهران عدم تأیید معاملات در نماد معاملاتی (شتهران1) به اطلاع می‌رساند؛ معام

سه شنبه سی و یک خرداد ، فرابورس، بورس

شتهران

❇ عدم تأیید معاملات در نماد معاملاتی (شتهران1)

◼ به اطلاع می‌رساند؛ معاملات امروز سه‌شنبه مورخ 1401 03 31 در نماد معاملاتی (شتهران1)‌ مورد تأیید قرار نگرفت. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01 3 31 17:05
⬇⬇⬇⬇

💎

تفیرو عدم تأیید معاملات در نماد معاملاتی (تفیرو1) به اطلاع می‌رساند؛ معاملا

سه شنبه سی و یک خرداد ، تفیرو، فرابورس، بورس

تفیرو

❇ عدم تأیید معاملات در نماد معاملاتی (تفیرو1)

◼ به اطلاع می‌رساند؛ معاملات امروز سه‌شنبه مورخ 1401 03 31 در نماد معاملاتی (تفیرو1)‌ مورد تأیید قرار نگرفت. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01 3 31 17:05
⬇⬇⬇⬇

💎

نبروج عدم تأیید معاملات در نماد معاملاتی (نبروج1) به اطلاع می‌رساند؛ معاملا

سه شنبه سی و یک خرداد ، فرابورس، بورس

نبروج

❇ عدم تأیید معاملات در نماد معاملاتی (نبروج1)

◼ به اطلاع می‌رساند؛ معاملات امروز سه‌شنبه مورخ 1401 03 31 در نماد معاملاتی (نبروج1)‌ مورد تأیید قرار نگرفت. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01 3 31 17:06
⬇⬇⬇⬇

💎

کانال رسمی گروه مالی کاریزماکاریزما نخستین شرکت مدیریت دارایی کشوربا عضویت

سه شنبه سی و یک خرداد ، تکنیکال، تحلیل تکنیکال، بازار سرمایه

کانال رسمی گروه مالی کاریزما
کاریزما نخستین شرکت مدیریت دارایی کشور
با عضویت در کانال رسمی تلگرامی کاریزما میتوانید از:

🔹تحلیل تکنیکال سهام مهم
🔹اخبار روز و وضعیت بازار سرمایه
🔹پادکست‌ها و وبینارهای اختصاصی کاریزما بهره مند شوید.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید