نکته: بابت خرید و فروش، سهم کارگزاری از کارمزد برابر با 0 00095 است که در 1

نکته: بابت خرید و فروش، سهم کارگزاری از کارمزد برابر با 0 00095 است که در 1

سوال 140103027 مهلت پاسخ: 1401 04 01 تا ساعت 23:59کدامیک از محصولات شرکت نف

سوال 140103027
🔹مهلت پاسخ: 1401/04/01 تا ساعت 23:59

کدامیک از محصولات شرکت نفت ایرنول در اسفند ماه 1400 بیشترین تعداد تولید صادراتی را داشته است؟

❌گزینه 1: اسلاک وکس
✅گزینه 2: روغنهای فرآیندی ( اکسترکت )
❌گزینه 3: روغن موتور دیزلی
❌گزینه 4: هیچکدام از محصولات در این دوره فروش صادراتی نداشته است.

‏Ⓜ️ کد معرف 👈 AA5497 (سطح 10)
———————————
🆔

سوال 140103028 (1000 امتیازی ) مهلت پاسخ: 1401 04 01 تا ساعت 23:59تخفیف کار

سوال 140103028 (1000 امتیازی😍)
🔹مهلت پاسخ: 1401/04/01 تا ساعت 23:59

تخفیف کارمزد صندوق های ETF آگاه برای کدام سطح باشگاه بیشتر است؟

❌گزینه 1: 15
❌گزینه 2: 11
❌گزینه 3: 10
✅گزینه 4: برای همه ی سطوح یکسان است.

‏Ⓜ️ کد معرف 👈 AA5497 (سطح 10)
———————————
🆔

سوال 140103029 (1000 امتیازی ) مهلت پاسخ: 1401 04 01 تا ساعت 23:59در صورت 1

سه شنبه سی و یک خرداد ، کارگزاری

سوال 140103029 (1000 امتیازی 😍)
🔹مهلت پاسخ: 1401/04/01 تا ساعت 23:59

در صورت 100 میلیون تومان خرید و فروش صندوق آگاس، چقدر تخفیف کارمزد معاملات به سرمایه گذار تعلق میگیرد؟

❌گزینه 1: 95000 تومان
✅گزینه 2: 190000 تومان
❌گزینه 3: 23750 تومان
❌گزینه 4: 75000 تومان

نکته: بابت خرید و فروش، سهم کارگزاری از کارمزد برابر با 0/00095 است که در 100 میلیون تومان ضرب کنیم میشه 95000 تومان که ضربدر 2 میشود 190000 تومان

‏Ⓜ️ کد معرف 👈 AA5497 (سطح 10)
———————————
🆔

نبض بازارنمای ابتدایی بازار

سه شنبه سی و یک خرداد ، نبض بازار

نبض بازارنمای ابتدایی بازار
نبض بازارنمای ابتدایی بازار

نبض بازار

نمای ابتدایی بازار 💠💠

مفاخر (درخواستی)سهم روی حمایت معتبری قرار گرفته که باید منتظر واکنش به این محدوده باشیم.محدوده 40000
مفاخر (درخواستی)سهم روی حمایت معتبری قرار گرفته که باید منتظر واکنش به این محدوده باشیم.محدوده 40000

مفاخر (درخواستی)

سهم روی حمایت معتبری قرار گرفته که باید منتظر واکنش به این محدوده باشیم.
محدوده 40000

📢 صدرنشین صفوف خرید: تفارس، وسالت، ثفارس، خاور و پشاهن. سنگین ترین صفوف فروش: انرژی1، خچرخش، خفناور، آینده و قاروم. سهم حقیقی ها از کل خریدهای بازار حدود 85 درصد و در بخش فروش حدود 90 درصد است.

⃣ نبض بازار

❇️ بازگشایی بدون محدودیت نماد خزامیا پس از مجوز افزایش نرخ فروش محصولات

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید