سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در تعیین مالیات اصناف و کسبه و رسیدگی ب

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در تعیین مالیات اصناف و کسبه و رسیدگی ب

نقشه بازار در لحظه 1401 3 31 12:17:01

چهارشنبه یک تیر ، نقشه بازار

نقشه بازار در لحظه 1401 3 31 12:17:01
نقشه بازار در لحظه 1401 3 31 12:17:01

نقشه بازار در لحظه

1401/3/31 12:17:01

نقشه بازار در لحظه 1401 3 31 12:21:50
نقشه بازار در لحظه 1401 3 31 12:21:50

نقشه بازار در لحظه

1401/3/31 12:21:50

نقشه بازار در لحظه 1401 3 31 12:26:38
نقشه بازار در لحظه 1401 3 31 12:26:38

نقشه بازار در لحظه

1401/3/31 12:26:38

نقشه بازار در لحظه 1401 3 31 12:31:26
نقشه بازار در لحظه 1401 3 31 12:31:26

نقشه بازار در لحظه

1401/3/31 12:31:26

بیشترین سرانه خرید حقیقی هامربوط به سهامی هست که قدرتمندترین خریداران حقیقی

یکشنبه بیست و نه خرداد ، خریداران حقیقی

بیشترین سرانه خرید حقیقی هامربوط به سهامی هست که قدرتمندترین خریداران حقیقی رو به ترتیب با بیشترین میزان ریالی خرید برای هر کد داشته اند.میتونید از هر
بیشترین سرانه خرید حقیقی هامربوط به سهامی هست که قدرتمندترین خریداران حقیقی رو به ترتیب با بیشترین میزان ریالی خرید برای هر کد داشته اند.میتونید از هر

بیشترین سرانه خرید حقیقی ها

مربوط به سهامی هست که قدرتمندترین خریداران حقیقی رو به ترتیب با بیشترین میزان ریالی خرید برای هر کد داشته اند.

میتونید از هر نظر بررسی کنید و زیر نظر بگیرید.

1401 03 28

سهام خروجی فیلتر پول هوشمند1401 03 28
سهام خروجی فیلتر پول هوشمند1401 03 28

سهام خروجی فیلتر پول هوشمند

1401 03 28

سهام خروجی فیلتر حجم مشکوک1401 03 28
سهام خروجی فیلتر حجم مشکوک1401 03 28

سهام خروجی فیلتر حجم مشکوک

1401 03 28

اطلاعیه مهم درباره مالیات تراکنش‌های بانکی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام ک

یکشنبه بیست و نه خرداد ، سازمان امور مالیاتی، مالیات

اطلاعیه مهم درباره مالیات تراکنش‌های بانکی

🔸سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در تعیین مالیات اصناف و کسبه و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان، اصل بر صحت ادعای مؤدی است.

🔸️در تعیین مالیات اصناف و کسبه محترم ضمن اعتماد کامل به آنها، در رسیدگی به تراکنش های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان اصل بر صحت ادعای آنان خواهد بود مگر اینکه خلاف ادعای آنان ثابت شود.

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در هفته گذشته سامانه معاملات رسام

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در هفته گذشته سامانه معاملات رسام www.rasam.ir
پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در هفته گذشته سامانه معاملات رسام www.rasam.ir

📊پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در هفته گذشته 📊
سامانه معاملات رسام www.rasam.ir

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید