موضوع افزایش سرمایه : تامین منابع مورد نیاز جهت رشد و توسعه زیرساخت و شبکه

موضوع افزایش سرمایه : تامین منابع مورد نیاز جهت رشد و توسعه زیرساخت و شبکه

فنوال افزایش سرمایه پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افز

چهارشنبه یک تیر ، افزایش سرمایه، ماشین آلات، عرضه اولیه، فنوال، مجمع، سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع عمومی فوق العاده، بورس

👆👈فنوال افزایش سرمایه

🔶 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)

🔸 سرمایه فعلی : 678,347 ریال

🔺 میزان افزایش سرمایه : 2,713,388 ریال

🔰 درصد افزایش سرمایه : 400%

💬 موضوع افزایش سرمایه : خرید ماشین آلات و تجهیزات و همچنین تولید محصول جدید

🔷 محل تامین افزایش سرمایه :

▪ سود انباشته

💡 بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

1401/03/31 15:18:22

مشاهده اطلاعیه

مشاهده نماد

کانال افزایش سرمایه، عرضه اولیه، پروکسی 👇

[اتصال به پروکسی‌‌تمامِ‌نِت‌ها]
Join ↯
/ Connect To proxy

بکاب افزایش سرمایه آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به

چهارشنبه یک تیر ، دوره 12 ماهه، افزایش سرمایه، آگهی دعوت به مجمع، عرضه اولیه، مجمع، بکاب، مجمع عمومی فوق العاده

👆👈بکاب افزایش سرمایه

🔶 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/06/31

💬 تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه

1401/03/31 16:21:23

مشاهده اطلاعیه

مشاهده نماد

کانال افزایش سرمایه، عرضه اولیه، پروکسی 👇

[اتصال به پروکسی‌‌تمامِ‌نِت‌ها]
Join ↯
/ Connect To proxy

سامان افزایش سرمایه تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مج

چهارشنبه یک تیر ، افزایش سرمایه، عرضه اولیه، مجمع، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس

👆👈سامان افزایش سرمایه

🔶 تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده

🔸 سرمایه فعلی : 34,270,000,000,000 ریال

🔺 میزان افزایش سرمایه : 14,000,000,000,000 ریال

🔰 درصد افزایش سرمایه : 40%

💬 موضوع افزایش سرمایه : بهبود ساختار مالی بانک

🔷 محل تامین افزایش سرمایه :

▪ آورده نقدی سهامداران ،سود انباشته

💡 بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب هیئت مدیره می‌باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

1401/03/31 16:49:01

مشاهده اطلاعیه

مشاهده نماد

کانال افزایش سرمایه، عرضه اولیه، پروکسی 👇

[اتصال به پروکسی‌‌تمامِ‌نِت‌ها]
Join ↯
/ Connect To proxy

تپسی افزایش سرمایه پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزا

چهارشنبه یک تیر ، افزایش سرمایه، عرضه اولیه، مجمع، سازمان بورس و اوراق بهادار، حق تقدم، مجمع عمومی فوق العاده، بورس

👆👈تپسی افزایش سرمایه

🔶 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

🔸 سرمایه فعلی : 1,170,528,800,000 ریال

🔺 میزان افزایش سرمایه : 1,221,471,200,000 ریال

🔰 درصد افزایش سرمایه : 104%

💬 موضوع افزایش سرمایه : تامین منابع مورد نیاز جهت رشد و توسعه زیرساخت و شبکه مشتریان نرم افزار تپسی،توسعه جغرافیایی و رشد عملیاتی شرکت مطابق استراتژی های کلان مدیریتی،عملیات و بازاریابی

🔷 محل تامین افزایش سرمایه :

▪ آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی

💡 بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

1401/03/31 17:44:28

مشاهده اطلاعیه

مشاهده نماد

کانال افزایش سرمایه، عرضه اولیه، پروکسی 👇

[اتصال به پروکسی‌‌تمامِ‌نِت‌ها]
Join ↯
/ Connect To proxy

افق افزایش سرمایه پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزای

چهارشنبه یک تیر ، افزایش سرمایه، مالیات، عرضه اولیه، مجمع، سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع عمومی فوق العاده، بورس

👆👈افق افزایش سرمایه

🔶 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

🔸 سرمایه فعلی : 3,000,000,000,000 ریال

🔺 میزان افزایش سرمایه : 10,000,000,000,000 ریال

🔰 درصد افزایش سرمایه : 333%

💬 موضوع افزایش سرمایه : اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج وجه نقد و بهره مندی از معافیت مالیاتی

🔷 محل تامین افزایش سرمایه :

▪ سود انباشته

💡 بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

1401/03/31 17:49:17

مشاهده اطلاعیه

مشاهده نماد

کانال افزایش سرمایه، عرضه اولیه، پروکسی 👇

[اتصال به پروکسی‌‌تمامِ‌نِت‌ها]
Join ↯
/ Connect To proxy

وبملت افزایش سرمایه خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی

چهارشنبه یک تیر ، دوره 12 ماهه، افزایش سرمایه، وبملت، عرضه اولیه، مجمع، مجمع عمومی فوق العاده

👆👈وبملت افزایش سرمایه

🔶 خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29

🔸 سرمایه فعلی : 207,042,862 میلیون ریال

🔺 میزان افزایش سرمایه : 55,000,000 میلیون ریال

🔰 درصد افزایش سرمایه : 27%

🔰 تاریخ مجمع : 1401/03/31

🔷 محل تامین افزایش سرمایه :

▪ اندوخته 55,000,000 میلیون ریال

1401/03/31 18:38:35

مشاهده اطلاعیه

مشاهده نماد

کانال افزایش سرمایه، عرضه اولیه، پروکسی 👇

[اتصال به پروکسی‌‌تمامِ‌نِت‌ها]
Join ↯
/ Connect To proxy

35٪ تخفیف ویژه سرورهای اختصاصی (آنی) آسیاتک فرصت ویژه خرید سرورهای اختصاصی

چهارشنبه یک تیر ، آسیاتک

⬅️35٪ تخفیف ویژه سرورهای اختصاصی (آنی) آسیاتک

فرصت ویژه خرید سرورهای اختصاصی آسیاتک با تخفیف تکرارنشدنی و مشاوره رایگان
✅قرارگیری در مجهزترین و بزرگترین مرکز دیتاسنتر

🔹کد تخفیف AT35 ویژه پلن‌های P1 Eco، P1 Pro، P2 Eco
🔹 کد تخفیف AT20 ویژه پلن‌های P5، P4، P3، P3 Eco

📞⁩ تلفن ویژه مشاوره رایگان: 0000 9000 بدون نیاز به کد (داخلی 1430 و 1470)

📌 برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید.
📎 0gsiwb

روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران تشکیل سرمایه ثابت شامل دو بخش ساختمان (اع
روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران تشکیل سرمایه ثابت شامل دو بخش ساختمان (اعم از مسکونی و غیرمسکونی و عمرانی) و ماشین آلات (صنعتی و غیر صنعتی) است. تشکیل سرمایه ثابت در ساختمان 34 درصد و در ماشین آلات 55 درصد در سالهای 1390 تا 1399 کاهش یافت. به عبارتی در شرایطی که سرمایه گذاری در ساختمان یک-سوم کاهش پیدا کرد، در ماشین آلات کمتر از نصف گردید. پیش از سال 1390 نیز رشد سرمایه گذاری در ساختمان بیش از ماشین آلات بود. تشکیل سرمایه ثابت در ساختمان 60 درصد و در ماشین آلات 22 درصد در سالهای 1383 تا 1390 افزایش پیدا کرد. سهم ماشین آلات از سرمایه گذاری ثابت از 50 درصد در سال 1380 و 42 درصد در سال 1383، در روندی نزولی به 27 درصد در سال 1399 تنزل یافت. روند سرمایه گذاری کشور بیش از آن که در جهت افزایش و ارتقای توان تولیدی باشد، در جهت ساختمان است که محصول آن کالایی غیر قابل مبادله در زنجیره جهانی تولید کالاها و خدمات است و اصولا موتور رشد اقتصادی محسوب نمی شود. سرمایه گذاری در تولید خلق اشتغال بلندمدت و ارزش افزوده مولد می کند، اما در ساختمان به صورت یک سرمایه حبس شده در می آید.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید