مقدسی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران: قیمت نهاده بین 5 تا 6 برابر افز

مقدسی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران: قیمت نهاده بین 5 تا 6 برابر افزایش قیمت داشته است. نهاده‌های دام شامل جو از 1800 به 12 هزار تومان رسید که

مقدسی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران: قیمت نهاده بین 5 تا 6 برابر افز

مقدسی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران:

قیمت نهاده بین 5 تا 6 برابر افزایش قیمت داشته است. نهاده‌های دام شامل جو از 1800 به 12 هزار تومان رسید که حدود 6 برابر افزایش داشته است. ذرت 1900 تومانی به 12 هزار تومان و سویای 3هزار و 700 تومانی به 17 هزار تومان رسیده‌ است. شیرخام هم از 6400 تومان به 12 هزار تومان افزایش قیمت یافت.

📌پیشنهاد ما برای قیمت شیرخام 13500 تومان بود که به خاطر تعامل مصرف کننده و دولت، ما روی قیمت 12 هزار و 700 تومان توافق و امضا کردیم که متاسفانه ستاد تنظیم بازار کشوری این قیمت را 12 هزارتومان درب دامداری اعلام کرد.

قیمت گوشت تمام شده ما از 80 هزار تومان به 104 هزار تومان رسید.