فردا فرصت خرید کدام سهمها است مهم مهم

فردا فرصت خرید کدام سهمها است مهم مهم فملی و فولاد را باید با کدام سهم جابه جا کنیم ت

فردا فرصت خرید کدام سهمها است مهم مهم

✅ فردا فرصت خرید کدام سهمها است

مهم مهم

فملی و فولاد را باید با کدام سهم جابه جا کنیم تا زود به سود برسیم

خودروییها چه خواهند شد
پالایش و پالایشیها را کجا خارج شویم

کدام سهمها به نسبت شاخص رشد بیش از حدی داشتن و کدام سهمها جا مانده بازار هستند
فرابورس و فراکابها کجا مقاومت دارند

برای داشتن استراتژی مناسب و چیدن پرتفو وارد شوید 👇👇

شما را با موفق ترین استراتژی بازار آشنا خواهیم کرد و طریقه چیدن پرتفو سود ده و کم ریسک

لینک کانال 👇👇کانال انفجار

لینک گروه 👇👇

🟢 –