درهآور همچنان قفل صف خریده 78% بازدهی شارپ خبنیان رو تعلیق کردن. چرا؟ چون م

زدشت بازدهی 113% بصورت شارپ تنها در حدود دو ماه و صف خرید 6 درصدی. سیگنال رایگان کانال عمومی که با تحلیل کامل گفتیم خدمتتون . یکی از بهترین بازدهیهای

سپید معرفی 2070 تومن
امروز 2647 قفل صف خریده
حدود 30% بازدهی ✅

سپید معرفی 2070 تومن امروز 2647 قفل صف خریده حدود 30% بازدهی
سپید معرفی 2070 تومن امروز 2647 قفل صف خریده حدود 30% بازدهی

زدشت بازدهی 113% بصورت شارپ
تنها در حدود دو ماه
و صف خرید 6 درصدی.
سیگنال رایگان کانال عمومی که با تحلیل کامل گفتیم خدمتتون ✅✅.
یکی از بهترین بازدهیهای این مدت بازار.

زدشت بازدهی 77% شارپ
تنها در حدود دو ماه
و صف خرید 6 درصدی.
سیگنال رایگان کانال عمومی که با تحلیل کامل گفتیم خدمتتون ✅✅.

وسدید دهمین صف خرید متوالی
شکست هدف اول و به سمت هدف دوم
26% سود شارپ ✅

درهآور همچنان قفل صف خریده
78% بازدهی شارپ ✅

غشان
از معرفی اول 60% سود داده.
و از معرفی دوم که دو روز قبل بود دومین صف خرید متوالیه ✅

غپآذر دومین صف خرید متوالی
در دومین روز معرفی ✅

دکوثر
68% بازدهی شارپ و قفل صف خرید
در حال گذر از هدف اول

خبنیان بازدهی 291% شارپ
و همچنان قفل صف خریدو لنگ حجم مبنا.
سیگنال رانتی رایگان کانال عمومی که از صف فروش پرزنت شد ✅✅.

ثرود تکسهم رانتی کانال
رسیدیم به 118% بازدهی طی تنها 20 روز کاری.

و باز هم مثبت 6 و صف خرید 😍✅
کدوم سهم همچین بازدهی داشت؟

دوستانی که تکسهم ثرود رو خریدن پیام بدن به ادمین

👆👆👆
💥 معرفی تکسهم ثرود 😍😍

خکمک طبق تحلیل
در روز منفی و صف فروش خودروییها صف خرید خوبی بسته.
25% بازدهی ✅

غشهداب قفل صف خرید
43% بازدهی
و هدف دوم.
در صورت شکست تحلیل آپدیت خواهد شد.

خودرو – درخواستی خیلی از اعضا
سناریوی مد نظر در چارت مشخصه.
نزدیک کلاستر دو محدوده حمایتی استاتیک و داینامیک.
حد ضرر تحلیل 220
یه سناریوی نئوویوی هم دارم که هنوز مطمئن نیستم بهش و یکم زمان میخواد. اگه مشخص تر بشه منتشرش میکنم. ✅

خودرو - درخواستی خیلی از اعضا سناریوی مد نظر در چارت مشخصه. نزدیک کلاستر دو
خودرو – درخواستی خیلی از اعضا سناریوی مد نظر در چارت مشخصه. نزدیک کلاستر دو

💥 دوستان هر کدوم از تحلیلها اگر به محدوده مورد نظرمون رسید یا اگر به اهدافش رسید یا اگر حد ضررش خورد برای ادمین بفرستین تا تحلیلش رو آپدیت کنیم و داخل کانال قرارش بدیم.

💥 واکنش رشیدپور به ادعای ضرر 70 میلیونی یک خودروساز به ازای تولید هر خودرو؛ به درک، نسازید!

واکنش رشیدپور به ادعای ضرر 70 میلیونی یک خودروساز به ازای تولید هر خودرو؛ ب

خبنیان رو تعلیق کردن.
چرا؟
چون مثبت بود.
حالا اگه سهمی 95% منفی بخوره کاری باهاش ندارن تازه تشویقشم میکنن.