اسیاتک دوباره حرکت هفته پیش را تکرار کرد ایجاد دوجی واقعا نمی توانم پیشنهاد

اسیاتک دوباره حرکت هفته پیش را تکرار کرد ایجاد دوجی واقعا نمی توانم پیشنهاد

خاور صد تومانی میشلگفتن ورشکسته س بدون احتساب سودِ نوسانی76درصد کوتاه مدتی

چهارشنبه یک تیر ، خاور

خاور صد تومانی میشلگفتن ورشکسته س بدون احتساب سودِ نوسانی76درصد کوتاه مدتی
خاور صد تومانی میشلگفتن ورشکسته س بدون احتساب سودِ نوسانی76درصد کوتاه مدتی

خاور صد تومانی میشل
گفتن ورشکسته س
بدون احتساب سودِ نوسانی
76درصد کوتاه مدتی✌

👆👆

آلارم میشل به فروشندگانِ خپارس 105تومانی👆👌
بدون توجه به لیدرهای خودرو در حال حرکت
میشل نوستراداموس کوه تجربه بازار سرمایه ایران

اینم صف خرید خپارسمیشل نوستراداموس بازیگر سهم های بزرگ و کوچک بازار سرمایهقدردان باشیم
اینم صف خرید خپارسمیشل نوستراداموس بازیگر سهم های بزرگ و کوچک بازار سرمایهقدردان باشیم

اینم صف خرید خپارس
میشل نوستراداموس بازیگر سهم های بزرگ و کوچک بازار سرمایه
قدردان باشیم

نکته تجربیمجمع خودرویی ها نزدیک استسالیان سال،حقوقی ها خودرویی نزدیک به مجم

چهارشنبه یک تیر ، خساپا، خودرو، خودرویی، مجمع، بورس

نکته تجربی

مجمع خودرویی ها نزدیک است
سالیان سال،حقوقی ها خودرویی نزدیک به مجمع
به صورت دستوری از نمادهای خود حمایت می کردند(به ویژه سایپا)
البته در دو سال گذشته ،مجمع ها بعلت کرونا غیر حضوری برگذار می شد و قِسِر در رفتن

البته خیلی از عساتید تازه ظهور،سنِ بورسی شون به این موارد تجربی میشل قد نمیده!
1تیر
خساپا 194

خزامیای 500تومانی میشلپس از 150درصد بازدهیهمچنان صف خریدتحقق سودهای 200 100درصدی در نمادهای بزرگ و کوچک بازارتنها تخصص میشل نوستراداموس بورس است ولاغی
خزامیای 500تومانی میشلپس از 150درصد بازدهیهمچنان صف خریدتحقق سودهای 200 100درصدی در نمادهای بزرگ و کوچک بازارتنها تخصص میشل نوستراداموس بورس است ولاغی

خزامیای 500تومانی میشل
پس از 150درصد بازدهی
همچنان صف خرید
تحقق سودهای 200 100درصدی در نمادهای بزرگ و کوچک بازار
تنها تخصص میشل نوستراداموس بورس است ولاغیر

دیروز اردر حمایتی میشل رو دادنبا کمال میل استقبال شدخپارسکفِ کفِ قیمت هم، آ

چهارشنبه یک تیر ، خپارس

👆👆
دیروز اردر حمایتی میشل رو دادن
با کمال میل استقبال شد
خپارس
کفِ کفِ قیمت هم، آلارم لازم به فروشنده ها داده شد

مارکت سهم بزرگ
مناسب برای پول های کلان بازار
هیچ احدی نمی تواند،اینگونه بر نمادهای بزرگ بازار تحلیل بزند
و بدون خواب سرمایه،بدون فعال شدن حدضرر
سرمایه ها را چند برابر کند✌

امروز هم متاسفانه بازار منفی بود

خپارس و خزامیای میشل

یکی با مارکت بزرگ و دیگری با مارکت متوسط

صف خرید👌🔥

میشل نوستراداموس پایان جستجوها✌

فوریاردر حمایتی میشل بر روی غنوشپیشنهاد خرید ما بر روی 1000ت بودصرفا جهت اطلاع1تیر
فوریاردر حمایتی میشل بر روی غنوشپیشنهاد خرید ما بر روی 1000ت بودصرفا جهت اطلاع1تیر

فوری
اردر حمایتی میشل بر روی غنوش
پیشنهاد خرید ما بر روی 1000ت بود
صرفا جهت اطلاع
1تیر

چرا با وجود تورم در بازارهای موازی
بازار سرمایه روز های خوبی سپری نمی کند؟!
پاسخ:
رجوع شود به پیشگویی میشل نوستراداموس
پارت دوم 9 خرداد ماه
کانال اختصاصی👆🤔
پیشگویی های همیشه درستِ میشل نوستراداموس

در پست ریپلای شدهمیشل درباره بازار خودرو چه گفت؟! تحلیل های همیشه درستِ میش

چهارشنبه یک تیر ، بازار سرمایه، خودرو

در پست ریپلای شدهمیشل درباره بازار خودرو چه گفت؟! تحلیل های همیشه درستِ میشل در بازار سرمایهو بازارهای موازی،قبل از خبرگزاری ها
در پست ریپلای شدهمیشل درباره بازار خودرو چه گفت؟! تحلیل های همیشه درستِ میشل در بازار سرمایهو بازارهای موازی،قبل از خبرگزاری ها

در پست ریپلای شده
میشل درباره بازار خودرو چه گفت؟!👆🤔
تحلیل های همیشه درستِ میشل در بازار سرمایه
و بازارهای موازی،قبل از خبرگزاری ها✌

فوری؛ هیئت مدیره توییتر به اتفاق آرا پیشنهاد خرید 44 میلیارد دلاری ایلان ما

✅فوری؛ هیئت مدیره توییتر به اتفاق آرا پیشنهاد خرید 44 میلیارد دلاری ایلان ماسک برای تصاحب توییتر را تایید کردند!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎

پلن بی (Plan B) : من تجزیه و تحلیل و نمودارهای خود را به صورت رایگان به اشت

چهارشنبه یک تیر ، روسیه، تورم، بیت کوین

پلن بی (Plan B) : من تجزیه و تحلیل و نمودارهای خود را به صورت رایگان به اشتراک می گذارم. هرگز به کسی نگفتم که بخرد یا چه چیزی را چه زمانی چگونه چقدر ب
پلن بی (Plan B) : من تجزیه و تحلیل و نمودارهای خود را به صورت رایگان به اشتراک می گذارم. هرگز به کسی نگفتم که بخرد یا چه چیزی را چه زمانی چگونه چقدر ب

📌پلن بی (Plan B) :

🔸️ من تجزیه و تحلیل و نمودارهای خود را به صورت رایگان به اشتراک می گذارم. هرگز به کسی نگفتم که بخرد یا چه چیزی را/چه زمانی/چگونه/چقدر بخرد. اکنون کووید، ممنوعیت چین، جنگ روسیه و تورم همه دارایی ها از جمله بیت کوین
و به نوعی برخی افراد تصمیمات سرمایه گذاری خود را به گردن من می اندازند؟

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎

اسیاتک دوباره حرکت هفته پیش را تکرار کرد ایجاد دوجی واقعا نمی توانم پیشنهاد

سه شنبه سی و یک خرداد ، اسیاتک، صف فروش

اسیاتک دوباره حرکت هفته پیش را تکرار کرد ایجاد دوجی واقعا نمی توانم پیشنهاد ورود اینجا بدم چون الگویی که مد نظرم بود را نزده ولی می تواند دوباره مثل ه
اسیاتک دوباره حرکت هفته پیش را تکرار کرد ایجاد دوجی واقعا نمی توانم پیشنهاد ورود اینجا بدم چون الگویی که مد نظرم بود را نزده ولی می تواند دوباره مثل ه

اسیاتک دوباره حرکت هفته پیش را تکرار کرد ایجاد دوجی واقعا نمی توانم پیشنهاد ورود اینجا بدم چون الگویی که مد نظرم بود را نزده ولی می تواند دوباره مثل هفته پیش از زیر این دوجی بیست درصدی بده
صف فروش سنگینش امروز جمع شد و نسبت ها خوب بود ولی بازم پیشنهادی ندارم
فقط ریسک پذیرا می توانند بررسی کنند فقط ریسک پذیرا

اسیاتک دیروز راجبش صحبت کافی کردم صف خرید شد
اسیاتک دیروز راجبش صحبت کافی کردم صف خرید شد

اسیاتک دیروز راجبش صحبت کافی کردم صف خرید شد

سپید هم به محدوده گفته شده ٢٠٠٠رسید و مورد حمایت خوب حقوقی قرار گرفت همانطور که دیروز گفتم در محدوده ٢٠٠٠با حد ضرر ١٩5٠طبق چارت قابل بررسی بود

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید