شیبا اینو،بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال اکنون توسط فروشگاه جواهر کانتیننتا

شیبا اینو،بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال اکنون توسط فروشگاه جواهر کانتیننتال دایموند به عنوان روش پرداخت پذیرفته میشوند. این اولین فروشگاه جواهر در می

شیبا اینو،بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال اکنون توسط فروشگاه جواهر کانتیننتا

شیبا اینو،بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال اکنون توسط فروشگاه جواهر کانتیننتال دایموند به عنوان روش پرداخت پذیرفته میشوند.
این اولین فروشگاه جواهر در مینه سوتا است که به مشتریانش اجازه میدهد از ارزهای دیجیتال شیبااینو،بیت کوین،دوج کوین،اتریوم،لایت کوین،بیت کوین کش،رپد بیت کوین و چند استیبل کوین برای پرداخت استفاده کنند.
این فروشگاه پذیرش ارزهای دیجیتال را از طریق شرکت BitPay انجام خواهد داد.

شیبا اینو،بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال اکنون توسط فروشگاه جواهر کانتیننتا
شیبا اینو،بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال اکنون توسط فروشگاه جواهر کانتیننتا