برای تکمیل الگو میتونه تا محدوده ی 13 بره ولی اگه زیر 10 تثبیت بدهسناربو با

SUSHI TP1 سیو سود کنید نوش جان DOT لوریج 10 روزانه 3 تا 10 سیگنال فیوچرز جهت عضویت شما ببین چقدر مارت زدن که یک پنجم سرمایه درگیره. روند بازارو ندونی

📌شاخص ترس و طمع بیت کوین‼️
شنبه (13 مه ، 24 اردیبهشت)

شاخص ترس و طمع بیت کوین‼ شنبه (13 مه ، 24 اردیبهشت)
شاخص ترس و طمع بیت کوین‼ شنبه (13 مه ، 24 اردیبهشت)

سیگنال اول
✅GAL✅

سیگنال اول GAL
سیگنال اول GAL

برای تکمیل الگو میتونه تا محدوده ی 13 بره ولی اگه زیر 10 تثبیت بدهسناربو باطله.
بررسی کنید
. | ✌🏻سود با من

برای تکمیل الگو میتونه تا محدوده ی 13 بره ولی اگه زیر 10 تثبیت بدهسناربو با
برای تکمیل الگو میتونه تا محدوده ی 13 بره ولی اگه زیر 10 تثبیت بدهسناربو با

SUSHI
🟢🟢🟢

ENTRY : 1.2 (ORDER)

tp : 1.212 – 1.22 – 1.225 – 1.3

🔴sl : 0.99

leverage: cross x20

✅ATOM✅

ATOM
ATOM

✅AVAX✅

AVAX
AVAX

✅SUSHI✅

TP1✅
سیو سود کنید
نوش جان🌹

SUSHI TP1 سیو سود کنید نوش جان
SUSHI TP1 سیو سود کنید نوش جان

✅ALPHA✅

ALPHA
ALPHA

✅DOT✅
لوریج 10

DOT لوریج 10
DOT لوریج 10

✅YFI✅

YFI
YFI

روزانه 3 تا 10 سیگنال فیوچرز😉
جهت عضویت👆🏻

سیگنال رایگانمونم که ترکوند دیگه…😂🌹

سیگنال رایگانمونم که ترکوند دیگه...
سیگنال رایگانمونم که ترکوند دیگه…

شما ببین چقدر مارت زدن که یک پنجم سرمایه درگیره.
روند بازارو ندونی و سیگنال بدی عاقبتش همین میشه.
مطمئنم نصف اعضاش لیکوئید میشن.
200 درصد تو ضررن و ادمینشونم سکوت کرده.
‼️بدونید دارید سرمایه تونو کجا خرج میکنید‼️

شما ببین چقدر مارت زدن که یک پنجم سرمایه درگیره. روند بازارو ندونی و سیگنال
شما ببین چقدر مارت زدن که یک پنجم سرمایه درگیره. روند بازارو ندونی و سیگنال