ارزش معاملات خرد از 2200 میلیارد ظرف نیم ساعت عبور کرد خودرویی ها جم خواهند

خکاوه جون از صف فروش به صف خرید این اولین چراغ ارزش معاملات خرد از 2200 میلیارد ظرف نیم ساعت عبور کرد خودرویی ها جم خواهند شد کد های خاص باید خرید بزن

کسی که برای حل مشکلات دیگران به آنها پول قرض می دهد یا ضامن وام آنها می شود

🌹🍃
کسی که برای حل مشکلات دیگران به آنها پول قرض می دهد یا ضامن وام آنها می شود و به دروغ نمی گوید که ندارم و گرفتارم،
احمق نیست. کریم و جوانمرد است.

کسی که از معایب و کاستی های دیگران، در می گذرد و بدی ها را نادیده می گیرد،
احمق نیست. شریف است.

کسی که در مقابل بی ادبی و بی شخصیتی دیگران با تواضع و محترمانه صحبت می کند و مانند آنها توهین و بد دهنی نمی کند،
احمق نیست. مودب و باشخصیت است.

کسی که به حرف های پشت سرش زده میشود اهمیت نمی دهد بی خبر نیست صبور و با گذشت است.

“انسان بودن هزینه سنگینی دارد”

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌🌹🍃

ارزش معاملات خرد از 2200 میلیارد ظرف نیم ساعت عبور کرد

راجب خودرویی ها بگم
تو که امروز دلت با دگران است
فردا با….
این صف فروش هم جمع میشه و صف خرید شد میارمش بالا

باور کنید خودرو ازاد نشده
پوست کننده میشه
دلار و درامد زایی میخان کنند

زملارد صف خرید در قیمت 15910🤩🤩

1401/02/24

سپید صف خرید در قیمت 26470
1401/02/24

خودرویی ها جم خواهند شد
کد های خاص باید خرید بزنن

خکاوه جون از صف فروش به صف خرید
این اولین چراغ