بررسی سهام گروه خودرویی اکثریت گروه خودرویی روز یکشنبه و دوشنبه برروی‌حمایت

خودرو حمایت : 2227 الی 2314 ریال خساپا حمایت : 2029 الی 2085 ریال خگستر حمایت : 3066 الی 3395 ریال خبهمن حمایت : 1672 الی 1737 ریال ختوقا حمایت : 3067

خودرو حمایت : 2227 الی 2314 ریال خساپا حمایت : 2029 الی 2085 ریال خگستر حما

خودرو
حمایت : 2227 الی 2314 ریال

خساپا
حمایت : 2029 الی 2085 ریال

خگستر
حمایت : 3066 الی 3395 ریال

خبهمن
حمایت : 1672 الی 1737 ریال

ختوقا
حمایت : 3067 الی 3204 ریال

خپارس
حمایت : 1095 الی 1138 ریال

خزامیا
حمایت : 8866 الی 9689 ریال

خاذین
حمایت : 2000 الی 2110 ریال

بررسی سهام گروه خودرویی

اکثریت گروه خودرویی روز یکشنبه و دوشنبه برروی‌حمایت معتبری هستند و این احتمال وجود دارد برگشت بزنند.

بررسی شاخص کل

در لحظات پایانی شاهد افزایش تقاضا بودیم و به احتمال خیلی زیاد فردا مقاومت شاخص کل شکسته می‌شود.